Zvyšování kvality tlumočnických služeb v ČR – dotazník

Autor: , vydáno 10/11/10 v 13:17

Zvyšování kvality tlumočnických služeb v ČR – dotazník

Vážení přátelé, obracíme se na Vás jménem České komory tlumočníků znakového jazyka s prosbou o spolupráci na projektu směřujícího ke zvyšování kvality tlumočnických služeb v ČR. Můžete nám pomoci vyplněním krátkého dotazníku zaměřeného na hodnocení spokojenosti s poskytováním tlumočnických služeb. Právě Váš názor – jako názor neslyšícího uživatele těchto služeb – je pro nás nejdůležitější.

Výsledkem průzkumu bude materiál dokládající současný stav tlumočnických služeb pro neslyšící a výsledná zpráva bude předána Ministerstvu práce a sociálních věcí s cílem poukázat na reálný stav těchto služeb a tím podpořit pozitivní změny v oblasti, která je pro neslyšící zcela zásadní.

Závěrečná zpráva bude také zveřejněna na internetu, a to jak v psané češtině, tak v překladu do českého znakového jazyka, aby se s ní mohly seznámit všechny neslyšící osoby.

Průzkum je organizován Českou komorou tlumočníků znakového jazyka, o.s., profesní organizací sdružující a vzdělávající tlumočníky českého znakového jazyka.

Dotazník se vyplňuje on-line a je přeložen do českého znakového jazyka.
Dotazník můžete vyplnit zde: www.cktzj.com/pruzkum

Komentujte