XVIII. OTEVŘENO – Celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla

Autor: , vydáno 21/01/13 v 21:53

XVIII. OTEVŘENO – Celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla

Propozice: Mezikrajová kola: 16. března 2013, Divadlo Drak, Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové 17. března 2013, Ostrava Výstaviště Černá louka, Pavilon C1, 70200 Ostrava 23. března 2013, Divadlo Dialog, Smetanovy sady 344/9, 301 00 Plzeň Celostátní kolo: 26. – 28. dubna 2013, Městské divadlo v Kolíně I. VYHLÁŠENÍ PŘEHLÍDKY Přehlídku vyhlašuje ECPN (Evropské centrum […]

Propozice:

Mezikrajová kola:
16. března 2013, Divadlo Drak, Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové
17. března 2013, Ostrava Výstaviště Černá louka, Pavilon C1, 70200 Ostrava
23. března 2013, Divadlo Dialog, Smetanovy sady 344/9, 301 00 Plzeň

Celostátní kolo:
26. – 28. dubna 2013, Městské divadlo v Kolíně

I. VYHLÁŠENÍ PŘEHLÍDKY

Přehlídku vyhlašuje ECPN (Evropské centrum pantomimy neslyšících) a NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu), spolupořadatelem je Městské divadlo v Kolíně.
Celostátní přehlídka probíhá pod záštitou České komise pro UNESCO, za finanční podpory Ministerstva kultury, Královéhradeckého kraje, Středočeského kraje, Plzeňského kraje, statutárních měst Hradce Králové, Ostravy, Plzně a Městského úřadu Kolín.

II. POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Posláním přehlídky je umožnit jednotlivcům, dvojicím a skupinám vyjádřit svůj názor, rozvíjet tvůrčí iniciativu na jevišti i mimo něj v oborech pantomimy a pohybového divadla. Přehlídka je jedinou pravidelnou společnou nesoutěžní celostátní akcí slyšících i neslyšících mimů a herců. Vzala si za úkol hledat nové formy nonverbálního vyjádření, podporovat integraci sluchově postižených herců, vzájemně se inspirovat a ukázat, co lze ve jmenovaných oborech vyjádřit a čeho lze dosáhnout. Má pravidelně podávat přehled o současných stavech a trendech v oboru a podílet se na vývoji tvorby české pantomimy a divadla.

III. PODMÍNKY ÚČASTI

Přehlídka je organizována dvoukolově. Poroty mezikrajových kol (v Ostravě, Plzni a Hradci Králové) doporučí účastníky/vystoupení do celostátního kola v Kolíně. Další konkrétní vystoupení na celostátní přehlídku v Kolíně mohou doporučit programové rady celostátní přehlídky scénického tance mládeže a dospělých v Jablonci n. Nisou Tanec, tanec … a celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře, přičemž hlavní důraz bude kladen na divadelnost doporučené choreografie. Konečný výběr doporučených souborů provede (a oznámí doporučeným) přípravný výbor přehlídky OTEVŘENO. Přehlídka je určena především pro obory pantomima a pohybové divadlo. Zájemci o účast na přehlídce (na mezikrajových kolech) zašlou nejpozději do 2. 3. 2013 přesně vyplněnou přihlášku poštou na adresu: ECPN, Vodova 35, 612 00 Brno, případně e-mailem (naskenovanou) na adresu: ecpn@ecpn.cz. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. Každá přihláška musí obsahovat úplná data podle zaslaného formuláře, jmenný seznam všech účinkujících včetně doprovodu. K přihlášce je třeba přiložit cca 10 řádek o souboru a 10 řádek o vystoupení + 1 ks foto v publikovatelné kvalitě (jako podklad k programové brožuře). Účastníci, kteří postoupí do celostátního kola v Kolíně, budou vyrozuměni zpravidla během mezikrajové přehlídky, nejpozději však do týdne od jejího skončení.
V přihlášce je nutné uvést e-mailovou adresu a telefon.

IV. ORGANIZACE PŘEHLÍDKY

Mezikrajové kolo Hradec Králové:
Místo konání: DIVADLO DRAK, Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové
Datum konání: sobota 16. března 2013

Mezikrajové kolo Ostrava:

Místo konání: Výstaviště Černá louka, Pavilon C1, 70200, Ostrava
Datum konání: neděle 17. března 2013

Mezikrajové kolo Plzeň:

Místo konání:Divadlo Dialog, Smetanovy sady 344/9, 301 00 Plzeň
Datum konání: sobota 23. března 2013

Celostátní přehlídka Otevřeno Kolín 2013:
Místo konání: Městské divadlo v Kolíně, Smetanova 557, 280 00 Kolín
Datum konání: víkend 26. – 28. dubna 2013

Předpokládaný program:

pátek 26. 4. 2013
• workshop – Městské divadlo Kolín (studiová scéna)
• příjezd účastníků národní přehlídky, registrace – Městské divadlo Kolín
• zkoušky, první část přehlídky – Městské divadlo Kolín a studiová scéna
• rozborový seminář – Městské divadlo Kolín (studiová scéna)
• večerní inspirativní představení pro účastníky přehlídky
sobota 27. 4. 2013
• workshop – Městské divadlo Kolín (studiová scéna)
• zkoušky – Městské divadlo Kolín a studiová scéna
• druhá část přehlídky – Městské divadlo Kolín a studiová scéna
• večerní galapředstavení pro veřejnost – Městské divadlo Kolín
neděle 28. 4. 2013 – Kolín
• rozborový seminář – Městské divadlo Kolín (studiová scéna)
• dětské představení pro veřejnost a účastníky přehlídky – Městské divadlo Kolín

V. ROZDĚLENÍ PŘIHLÁŠENÝCH

Uvedené geografické členění do mezikrajových přehlídek je třeba dodržet.
Výjimky v odůvodněných případech (zejména nutnost jiného prostoru) je potřeba předem dojednat s pořadatelem (ECPN).

PLZEŇ:
Hlavní město Praha, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj;

OSTRAVA:

Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj

HRADEC KRÁLOVÉ:
Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj,

VI. ÚHRADY NÁKLADŮ ÚČASTNÍKŮ MEZIKRAJOVÝCH KOL

Cestovní náklady a stravné si hradí účastníci sami.

VII. ÚHRADY NÁKLADŮ ÚČASTNÍKŮ CELOSTÁTNÍHO KOLA V KOLÍNĚ

Pořadatel hradí ubytování na dobu přehlídky, umožní přihlášeným účastníkům vstup na pracovní dílny, galaprogram a doprovodné akce přehlídky. Pořadatel NEZAJIŠTUJE ANI NEHRADÍ STRAVNÉ. Každý účastník je povinen zaplatit účastnický poplatek ve výši 100 Kč bez ohledu na délku pobytu a využívané služby.

VIII. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Přehlídky se může zúčastnit jednotlivec, skupina nebo jiná formace. Délka jednotlivého vystoupení by neměla přesáhnout limit 30 minut. Ve zdůvodněných případech je možné požádat písemně o výjimku. Rekvizity, kostýmy a dekorace pořadatelé NEZAJIŠTUJÍ.

Zvláštní podmínky nebo technické potřeby je nutné domluvit s příslušným pořadatelem v místě:

Hradec Králové: Divadlo Drak, Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové
(+420 495 514 721, info@draktheatre.cz)
Plzeň: Divadlo Dialog, Smetanovy sady 344/9, 301 00 Plzeň,
(Bc. Olga Ženíšková 775 666 554, info@divadlodialog.cz)
Ostrava: Výstaviště Černá louka, Pavilon C1, 70200, Ostrava,
(Pavel Vitt, +420 734 850 976, pavel@cooltourova.cz)
Kolín: Městské divadlo v Kolíně, Smetanova 557, 280 00 Kolín
(Luboš Růžička,+420 321 720 520 ruzicka@divadlokolin.cz)

Technické zkoušky budou probíhat podle stanoveného rozpisu, který obdrží každý účastník přehlídky při registraci. Tento rozpis je pro účastníky závazný. Ve všech hracích prostorách je k dispozici běžné divadelní osvětlení, zvuková aparatura a běžné jevištní dekorace (stůl, židle). Jakékoliv jiné požadavky je nutno nahlásit předem písemně a současně domluvit s technikou divadla.

IX. LEKTORSKÝ SBOR

Lektorský sbor mezikrajových i celostátního kola přehlídky je složen z odborníků zabývajících se pantomimou, pohybovým divadlem nebo obory příbuznými. Tito odborníci povedou rozborový seminář a diskusi o předvedených představeních.

X. INFORMACE

Po uzávěrce přihlášek budou všem účastníkům obratem zaslány detailní informace (mj. místo a hodina mezikrajové přehlídky). Přihlášky, dotazy a žádosti zasílejte na adresu:

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:

ECPN Brno
Vodova 35
612 00 Brno
mobil: 603 450 739, fax: 541 211 389
e-mail: ecpn@ecpn.cz, www.ecpn.cz

INFORMACE

NIPOS-ARTAMA
P.O. Box 12 / Blanická 4
120 21 Praha
tel: 221 507 932
e-mail: tomas@nipos-mk.cz

Na přehlídce v Kolíně budou organizovány rozborové semináře bezprostředně po jednotlivých částech přehlídky. Na XVIII. ročník jsou plánovány tři pohybové a jedna technická dílna (světla a zvuk). Veškeré dílny, diskuse a hodnocení budou tlumočeny do znakového jazyka.

 

Přihláška, propozice a letáček je ke stažení zde:

Letáček

Propozice

Přihláška

Zdroj: ECPN

Komentujte