Univerzita Hradec Králové zajišťuje tlumočnický i zapisovatelský servis

Autor: , vydáno 09/02/15 v 13:47

Univerzita Hradec Králové zajišťuje tlumočnický i zapisovatelský servis

V České republice je poměrně pestrá nabídka vysokých škol s nepřeberným množstvím studijních oborů. Kolik z nich ale dokáže podpořit ty studenty, kteří díky svému znevýhodnění potřebují pomoc ze strany univerzity? V tomto článku se zaměříme předevšímna studenty se sluchovým postižením.

V současné době je takových vysokých škol velice málo a s nimi i související nabídka studijních oborů. Univerzita v Hradci Králové(dále jen UHK) je jednou z těch, které poskytují bezplatný servis a podporu právě těmto studentům._DSC4172

V roce 2008 zde vzniklo Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami Augustin(dále jen „středisko“). Díky němu mohou na UHK studovatstudentis různým typem postižení jako je zrakové a tělesné postižení, dále specifické poruchy učení, psychické poruchy a také již zmiňované sluchové postižení. Středisko působí celouniverzitně na všech fakultách UHK a nabízí několik servisů, z nichžnejvíce využívaný pro studenty se sluchovým postižením je tlumočnický a zapisovatelský servis. Tyto servisy jsou studentům poskytovány bezplatně a po celou dobu studia. Cílem je poskytnout taková opatření, která zajistí plnohodnotné studium. Služebstřediskalze využít rovněž u přijímacíhořízení či přípravných kurzů.

V rámci tlumočnického servisu je poskytováno tlumočení do/ze znakového jazyka (ZJ), případně vizualizace mluvené češtiny nebo znakovaná čeština.Nově také budeme moci poskytnout vybraná studijní témata z některých předmětů, která jsoupřetlumočena do ZJ.

Tlumočnický servis je vúzké spolupráci se servisem zapisovatelským, vrámci kteréhoje poskytován simultánní přepis (písemný zápis mluvené řeči, který probíhá vreálném čase) a obsahovýzápis (forma studijních poznámek zpřednášek).

Pokud byste rádi studovali na UHK, ale nevíte, jaký si zvolit obor, případně který obor je pro Vás ideální, můžete nás kontaktovat přes www.uhk.cz/augustin (stránky jsou přeloženy do ZJ) nebo si sjednat osobní setkání, kde bude přítomen tlumočník.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

tel.: +420 493331388, +420737227121

e-mail:jana.maissnerova@uhk.cz

 

Těšíme se na spolupráci.

Tlumočnický a zapisovatelskýtým Střediska Augustin

Komentujte