Týdenní intenzivní kurz s českým znakovým jazykem pro tlumočníky

Autor: , vydáno 27/05/13 v 19:58

Týdenní intenzivní kurz s českým znakovým jazykem pro tlumočníky

Tento kurz bude zahrnovat vše, co si můžete od kurzu českého znakového jazyka přát. Tlumočníci budou procvičovat recepci i percepci v ČZJ. Bude dbáno na jejich jazykově čiský projev a schopnost použití ČZJ v různých stylech a při rozličných tématech. Nebude chybět analýza vlastních videonahrávek a práce na všech problematických oblastech gramatiky ČZJ. Tlumočníci budou také pracovat s různorodými video nahrávkami neslyšících mluvčích. To vše s profesionálními neslyšícími lektory, které jinde nenajdete.

 

 

Komentujte