ArchivyTag : Léčba tinnitu

Terapie tinnitu je individuální

Autor: , vydáno 26/07/10 v 6:00


Terapie tinnitu je individuální

Mgr. Barbora Zacho pracuje v centru komunikativní, fyzikální a alternativní medicíny Comhealth s r. o. na poliklinice v Praze 8 jako fyzioterapeutka. Povídali jsme si spolu o jejích zkušenostech s léčbou pacientů s tinnitem.

Více...

Rozhovor s MUDr. Jitkou Vydrovou – Tinnitus aneb Ďábel hovoří

Autor: , vydáno 27/06/10 v 20:31


Rozhovor s MUDr. Jitkou Vydrovou – Tinnitus aneb Ďábel hovoří

Pískání, hučení, dunění, zvonění, tepání, klapání v uchu či v hlavě – všechny tyto zvuky mohou provázet onemocnění zvané ušní šelest. Někteří lidé s ním žijí mnoho let, zvyknou si na něj a nevnímají jej, pro jiné je nepřítelem, noční můrou, hlasem ďábla, kterého nemohou vyhnat z vlastní hlavy.

Více...

Ze šelestu se stává civilizační nemoc

Autor: , vydáno 07/03/10 v 11:32


Ze šelestu se stává civilizační nemoc

Na jednom z pravidelných setkání lidí s tinnitem, kteří se scházejí každé dva měsíce, aby si popovídali o tom, jak se s tímto nepříjemným onemocněním vyrovnávají a jaké způsoby léčby zkoušejí, se objevila také ORL specialistka MUDr. Maja Stříteská. Paní doktorka velmi ochotně zodpověděla dotazy přítomných šelestářů a později i ty moje.

Více...

Terapie Bemer nejen pro vaše uši

Autor: , vydáno 06/03/10 v 11:55


Terapie Bemer nejen pro vaše uši

Tinnitus je medicínské označení pro hučení či šelest v uších. Při tomto onemocnění vnímají nemocní zvuky, které ve skutečnosti neexistují – buď jednostranně, nebo oběma ušima jako pískání, zvonění, šumění, bručení apod., a to permanentně, s narůstající či ustupující intenzitou nebo nárazově.

Více...

Chronický tinnitus a metoda TMS

Autor: , vydáno 05/03/10 v 12:04


Chronický tinnitus a metoda TMS

V časopise Česká a slovenská neurologie byl v roce 2007 publikován článek MUDr. Jany Dvořákové a kolektivu lékařů, specialistů z oboru psychiatrie a ORL z 1. LF UK a VFN Praha a Kliniky pro psychiatrii, psychosomatiku a psychoterapii z Univerzity v Regensburgu, zabývající se perspektivami léčby chronického tinnitu metodou TMS. Přinášíme vám zkrácený a zpopularizovaný výtah z tohoto článku.

Více...

Léčba tinnitu metodou rTMS

Autor: , vydáno 04/03/10 v 12:16


Léčba tinnitu metodou rTMS

Bývalý šéfredaktor časopisu Gong Oldřich Jendrulek založil před 16. lety v Karlíně pod hlavičkou tohoto měsíčníku sluchově postižených Český klub šelestářů. Tento klub funguje dodnes. Sdružuje občany s tinnitem, kteří mají potřebu se pravidelně scházet a dozvídat se formou odborných přednášek a vzájemných diskuzí o tomto problému něco nového. Po celou dobu existence klubu je jeho častým hostem a přenášejícím také specialista ORL MUDr. Martin Holcát, náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči ve FN Motol.

Více...

Pracoviště pro léčbu tinnitu

Autor: , vydáno 03/03/10 v 12:21


Pracoviště pro léčbu tinnitu

V polovině září proběhl v Klinickém centru ISCARE seminář o moderní léčbě tinnitu. Centrum Iscare, které je výzkumným pracovištěm I.LF UK v Praze, zavádí v České republice novou metodu léčby ušních šelestů systémem Tinnitus Phase Out. Tato metoda se úspěšně používá v USA a Velké Británii.

Více...