Systém Polygraf pro sledování zápisu mluveného projevu v reálném čase

Autor: , vydáno 16/05/11 v 14:01

Systém Polygraf pro sledování zápisu mluveného projevu v reálném čase

Vizualizace mluveného projevu simultánním přepisem je jedním z komunikačních systémů, jejichž dostupnost sluchově postiženým garantuje zákon č. 348/208 Sb. Ve stále větší míře je přepis nabízen např. ve výuce, při veřejných přednáškách, na konferencích aj., a je tedy jistě zcela samozřejmé, že se objevují i různé způsoby, jak jej technicky zajistit.

http://www.teiresias.muni.cz/video/polygrafGong/polygrafGong.flv

Technologie přepisu bývá navíc shodná s technologií zapisovatelství, což je služba s ještě širším využitím – kromě sluchově postižených bývá nezbytná pro osoby s pohybovým postižením horních končetin. Základním požadavkem (kromě profesní způsobilosti zapisovatele) je snadná a pohodlná čitelnost přepisu pro všechny účastníky a co nejjednodušší příprava potřebné techniky přímo na místě. V případě jediného uživatele přepisu se s jistými omezeními dá využít přímo obrazovka zapisovatelova počítače, pro větší skupinu je to už řešení nejen nepohodlné, ale mnohdy naprosto nereálné, protože uživatelé mohou být roztroušeni po místnosti nahodile a nemusejí svůj zájem o sledování přepisu ani předem oznamovat. Studenti se sluchovým postižením, kteří navštěvují tutéž výuku ve větším počtu a při celodenní výuce se přesunují do různých místností, by všichni měli mít možnost sledovat přepis mluvené řeči. Přitom během přestávky mezi vyučovacími hodinami nebývá téměř žádný čas na technické přípravy. Když jsme se zamýšleli, jak na Masarykově univerzitě přepis zajistit, rozhodli jsme se pro vývoj vlastního řešení a výsledkem je systém, který jsme nazvali Polygraf (z řeckého „poly“ – mnohý a „grafein“ – psát, zaznamenávat).

A jak to funguje?

Ve výuce, kterou navštěvují studenti se sluchovým postižením, je přítomen zapisovatel s notebookem (na obr. ve výřezu vlevo dole), který pomocí textového editoru zaznamenává přepis mluveného projevu v místnosti. Prostřednictvím vlastní bezdrátové sítě (nezávislé na dostupnosti internetu) je přepis přenášen na zařízení, která mají k dispozici studenti (na obr. ve výřezu vpravo nahoře). Jako toto výstupní zařízení může sloužit jakýkoliv přístroj s operačním systémem iOS (např. iPad, iPhone, iPod) nebo systémem Windows XP/Vista/7 (např. malý notebook). Softwarová část systému Polygraf umožňuje nastavovat na těchto zařízeních základní uživatelské parametry zobrazení (např. velikost, barvu a typ písma, barvu pozadí), takže každý student může volit ten typ zobrazení, který mu vyhovuje. Přepis je na displeji k dispozici po celou dobu v celém rozsahu, je tedy možno dokumentem listovat a vracet se zpět k už řečeným pasážím.

Aby student mohl nejen informace přijímat, ale sám do jednání se svými podněty i vstupovat, aplikace nabízí textové komunikační rozhraní. Jeho prostřednictvím může student kdykoliv vyzvat zapisovatele, aby jeho jménem oslovil ostatní účastníky a umožnil jim sledovat text, který sám zapisuje .

Schematické znázornění funkčnosti systému Polygraf:

A další možnosti?

Systém umožňuje zobrazovat přepis nejen na příručních displejích, které má k dispozici každý z uživatelů, ale i na jiných zařízeních, jejichž volba závisí na typu komunikace. Ve výuce bývá běžné, že vyučující používá jako doprovodný (někdy jako zcela stěžejní) materiál obrazovou prezentaci, kterou promítá na plátno. Bylo by pak poměrně náročné sledovat zápis na svém displeji a současně prezentaci na plátně. Aby tedy student nebyl nucen vnímat současně dva zdroje informací, umožňuje systém Polygraf posílat textový zápis zpět na počítač vyučujícího, připojovat jej do prezentace, takže na plátně se pak objevuje prezentovaný materiál doplněný o průběžně obměňovaný titulek (viz šedé pole na obrázku).

Další možností využití systému Polygraf jsou velké akce typu veřejných přednášek, shromáždění a konferencí. Systém nabízí možnost posílat zápis zároveň jak na různá osobní zařízení, tak i na velkoplošné obrazovky či projekční plátna umístěná na vhodném místě. Použitá technologie současně umožňuje poskytnout zápis ve více jazycích zároveň a obsluhovat tak i část populace, která nemusí vládnout právě používaným jazykem (typicky na mezinárodních konferenčních fórech apod.).

Kromě toho, co už bylo řečeno, je nezanedbatelnou výhodou systému Polygraf určitě i fakt, že ke svému provozu nevyžaduje žádné speciální technické prostředky – pracuje s běžnou „kancelářskou“ technikou, v místě, kde je používán, je zapotřebí pouze přístup k elektrické síti, nepotřebuje pokrytí místními bezdrátovými sítěmi, a díky tomu nakonec není třeba ani žádné kabeláže pro spojení jednotlivých součástí systému. Na konferencích ULD 2011 v Brně a INSPO 2011 v Praze systém Polygraf vděčně využili i ti, kdo chtěli sledovat výklad v konferenční místnosti, přestože měli úkoly u stánků v předsálí.

Pro zájemce o vyzkoušení systému, je nabízena ke stažení demo verze jak části aplikace instalované na počítač zapisovatele, tak části, jíž musí být vybaven přístroj uživatele. Obojí najdete na webové stránce projektu (www.teiresias.muni.cz/polygraf).

Text a foto:  Teiresiás, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Masarykova univerzita, www.teiresias.muni.cz/polygraf

Komentujte