Studuj na VUT v Brně v českém znakovém jazyce

Autor: , vydáno 12/01/16 v 15:14

Studuj na VUT v Brně v českém znakovém jazyce

Pod tímto názvem představuje Vysoké učení technické v Brně možnosti studia pro studenty se sluchovým postižením. Video natočené v českém znakovém jazyce ukazuje, jak je studium na této univerzitě přístupné studentům se sluchovým postižením.

Spot byl natočen Poradenským centrem VUT (www.presbloky.cz), které zajišťuje zpřístupňování studia studentům s různými typy postižení. Na univerzitě v současnosti studují 3 studenti se sluchovým postižením a zdá se, že studium zvládají s přehledem.

„Poradenské centrum mi zařídilo tlumočení, a tak mi výklad vyučujícího ve cvičeních a laboratořích tlumočí tlumočník. Na některé přednášky se mnou zase chodí slečna, která přepisuje doslovně vše, co přednášející řekne a já si můžu hned dělat zápisky a nic mi neunikne. Bez této formy pomoci bych vůbec na přednáškách při velkém počtu studentů nerozuměl,“ uvádí student 2. ročníku Fakulty strojního inženýrství.

Poradenské centrum se stará také o zájemce o studium z řad sluchově postižených, kterým radí při volbě studijního oboru a přizpůsobuje průběh přijímacích zkoušek tak, aby měli stejné podmínky jako ostatní. „K přijímacím zkouškám zajišťujeme především tlumočníky znakového jazyka nebo vizualizátory.  Často také navyšujeme čas, po který mohou uchazeči o studium vypracovávat přijímací test,“ uvádí vedoucí centra MUDr. Zdeňka Zigalová.

Video „Studuj na VUT v Brně v českém znakovém jazyce“ najdete na portálu www.vutbr.cz  a na youtube.com.

Autorka článku: Naďa Botková

Ilustrační foto:
ilustrační foto č. 1 z učebny  ilustrační foto č. 2 z učebny
Leták v PDF ke stažení
miniatura letáku

Komentujte