Právě vyšlo nové číslo časopisu Gong

Autor: , vydáno 01/04/15 v 11:17

Právě vyšlo nové číslo časopisu Gong

Vážení a milí čtenáři.
Nabízíme Vám krátkou upoutávku na obsah nového, jarního čísla.

  1. Petr Vysuček seve svém Slovu prezidenta společnosti ASNEP (str. 4) věnuje problematice inkluze a kvalitnímu vzdělávání neslyšících dětí včetně nedostatku profesionálních tlumočníků do ČZJ jak v jejich výuce, tak v masovém měřítku.
  2. Kdo zaplatí za tlumočníka? je název dalšího příspěvku našeho spolupracovníka Američana Tima Curryho (str. 16), který apeluje na zvýšení počtu tlumočníků u nás, a tím i na naplnění práv a potřeb komunity neslyšících v ČR a zkvalitnění vzdělávání neslyšících dětí a mládeže.
  3. Příspěvek Mgr. A. Hudákové Ph.D. (str. 16) za EKOV navazuje na problém vzdělávání neslyšících dětí. Jasně a srozumitelně v příspěvku Proč neslyšící neumí česky? říká, že dokud neslyšící žáci nebudou mít ve svém rozvrhu předmět český znakový jazyk jako svůj rodný jazyk (stejně jako je čeština, angličtina a další), nemohou se kvalitativně jazykově rozvíjet. Proto nemohou dobře znát ani jazyk český, který je pro ně cizím jazykem, stejně jako pro česky mluvící děti je cizím jazykem anglický nebo český znakový jazyk.
  4. Pro všechny naše čtenáře jsme zařadili aktuální informaci týkající se výměny průkazů OZP, jejichž výměna začíná platit ode dne 1. dubna do 31. prosince 2015. Jak postupovat při výměně, co si vzít s sebou a kam žádost podávat radí a upřesňuje Mgr. Jitka Vrchotová, DiS ve svém příspěvku na straně 38 a 39.
  5. Tématu souvisejícímu s Poskytováním podpory ve vzdělávání žákům se sluchovým postižením se věnují dva příspěvky (str. 29, 30 a 31). V tomto čísle jsme dané problematice dali větší prostor z důvodu toho, že se v současné době mimo jiné projednává novelizace školského zákona, která vzdělávání handicapovaných dětí zohledňuje. Věnuje se i dalšímu citlivému tématu – inkluze handicapovaných dětí. Je zřejmé, že bez vzájemné spolupráce všech zúčastněných stran, tj. rodičů, školy, odborníků a specializovaných center, není kvalitní vzdělávání dětí s handicapem sluchu reálné.
  6. Bez kultury a společenských aktivit si nelze představit náš život, proto našim čtenářům přinášíme informace o možnosti navštívit divadelní představení ve Švandově divadle v Praze (str. 3). Nabízí dvě hry s titulky pro neslyšící spoluobčany. Čtenáři mohli navštívit i představení Studia Damúza – Mute v Redutě Jazz Clubu v Praze (str. 58).
  7. Jak vypadá vzdělávání a život neslyšících ve vzdálených až exotických zemích nám přiblížily dva zajímavé příspěvky od našich stálých spolupracovníků. První od M. Šmídové s názvem Abcházie (str. 45) a druhý Afrika jako čarovný kontinent (str. 34-35) od autora a cestovatele M. Fritze.

                                                                                                                                                                                          Vaše redakce

Komentujte