Pracoviště pro léčbu tinnitu

Autor: , vydáno 03/03/10 v 12:21

Pracoviště pro léčbu tinnitu

V polovině září proběhl v Klinickém centru ISCARE seminář o moderní léčbě tinnitu. Centrum Iscare, které je výzkumným pracovištěm I.LF UK v Praze, zavádí v České republice novou metodu léčby ušních šelestů systémem Tinnitus Phase Out. Tato metoda se úspěšně používá v USA a Velké Británii.

Ušní šelesty, jak známo, jsou jedním z nejzávažnějších problémů neurootologie. Americká asociace boje proti tinnitu uvádí, že v současné době trpí tinnitem v USA více jak 36 milionů lidíé. U nás nemáme přesné statistické informace, ale z klinických prací vysvítá, že tinnitem u nás trpí stejné procento a ve vyšším věku (60-65 let) je to každý druhý občan. Tinnitus je třetím nejčastějším symptomem (po bolestech hlavy a závratích), který přivádí nemocného k lékaři.
Podle informací Iscare nový systém Tinnitus Phase-Out významným způsobem snižuje ušní šelesty u tří lidí ze čtyř, nevyžaduje žádné léky ani injekce a nemá žádné známé vedlejší účinky.

Princip metody

Systém Tinnitus Phase-Out je založen na zavedené technologii nazvané odrušování. Možná vás zaujme, že tato technologie se také využívá u některých vysoce kvalitních sluchadel a luxusních aut.

Jak to funguje

Léčba v rámci systému Tinnitus Phase-Out začíná vytvořením zvukové vlny, která má opačný průběh než zvuková vlna vašich ušních šelestů. Poslouchání zvukové vlny odbourává ušní šelesty. Ve třech případech ze čtyř mohou lidé výrazně snížit ušní šelesty, když poslouchají zvukovou vlnu Tinnitus Phase- Outá v pohodlí svého domova třikrát týdně nebo i méně často po dobu pouhých 30 minut.
Je to díky tomu, že poslouchání zvukové vlny Tinnitus Phase-Out (dále TPO) přeučuje nervový systém, jak prolomit cyklus v mozku, který způsobuje ušní šelesty. Lidé, kteří poslouchají TPO, uvádějí, že jim po dobu následujícího týdne i déle hučí v uších mnohem tišeji.

Léčebný program

Prvním krokem je úvodní lékařská konzultace. Léčebný program začíná návštěvou odborného lékaře pro nemoci ušní, nosní a krční (ORL). Je třeba stanovit, zda máte dostatečně velkou šanci, že pro vás bude léčba přínosná, a to dříve, než budete v tomto programu dále pokračovat.
Druhým krokem je ambulantní záznam vlny. Při třech následujících návštěvách budete pod dohledem ušního lékaře poslouchat regulační zařízení, které změří výšku a sílu vašich ušních šelestů. Ušní lékař pak nastaví léčebné zařízení tak, aby vytvářelo zvukovou vlnu, která má opačný průběh než zvuková vlna vašich ušních šelestů. Tato nová vlna se následně pečlivě upraví, aby přesně odpovídala vlně vašich ušních šelestů. Konečným výsledkem je vaše jedinečná zvuková vlna.
Při každé návštěvě ordinace posloucháte svoji zvukovou vlnu TPO po dobu 30 minut. Po třetí návštěvě navštívíte lékaře nebo audiologa, který určí, nakolik jste schopni pokračovat v léčbě doma.
Pokud je pro vás systém TPO přínosný, dostanete přenosné domácí léčebné zařízení. Toto zařízení je naprogramováno tak, aby vytvářelo vaši jedinečnou zvukovou vlnu TPO. Můžete se tedy léčit, kdykoli chcete.
Po šesti měsících následuje čtvrtý krok léčby, kontrola, při které se dle potřeby upravuje výška vaší zvukové vlny.

Co říkají lidé

„Naše metoda používá modifikované odrušování. Vycházeli jsme z minimální změny 6 decibelů. U více než 70 procent spolupracujících pacientů jsme pozorovali zbytkový útlum, který trval v průměru jeden týden až 43 dnů. Jednomu pacientovi už nyní nehučí v uších po dobu více než šesti měsíců.“ Dr. D. Choy, New York, USA

„Ještě stále mi hučí v uších, ale je to mnohem tišší a také se mi natolik zlepšil sluch, že mohu telefonovat na levém uchu.“ F. B. Youngová, Londýn, Velká Británie

Komentujte