Pozvánka na seminář Fórum neslyšících 2015

Autor: , vydáno 08/10/15 v 9:54

Pozvánka na seminář Fórum neslyšících 2015

Konference se koná 5. listopadu v Informačním centru OSN v Praze.

Kdy: 5.11.2015, 9.15 – 15.30
Kde: Informační centrum OSN v Praze, knihovna
Železná 539/24
Staré Město,110 00 Praha-Praha 1
Česká republika

Cena: 100 Kč za účel humanitární, prosíme, zasílejte na číslo účtu banky ČSOB, na 269059216/0300, do poznámky, ještě prosíme, napište své jméno. Přihlášku zasílejte nejpozději do 30.10. 2015 na email.
Kontakt: Roman Lupoměský
organizace.nsn@gmail.com

Seminář Fórum neslyšících 2015 –  Program Čtvrtek 5. listopadu 2015

09.15–09.55

Prezentace (registrace delegátů a hostů)

10.00–10.10

Zahájení semináře (Informační centrum OSN v Praze, knihovna)
Úvodní slovo: Roman Lupoměský, ředitel Neslyšící s nadějí a koordinátor semináře
Moderují: Michal Broža, Informační centrum OSN v Praze, Roman Lupoměský, Neslyšící s nadějí

10.10–10.40

Přednáška: Interpretace a aplikace Úmluvy OSN a její opční protokol z hlediska legislativy a politiky EU v oblasti zdravotně postižených

Přednášející: Dr. Laszlo Lovaszy, člen výboru Úmluvy OSN v Ženevě

10.40–10.50

Veřejná diskuze

10.50–11.20

Přednáška: Monitorovacího mechanismu Úmluvy OSN

Přednášející: Mgr. Václav Krása, předseda Národní rada zdravotně postižených ČR

11.20–11.30

Veřejná diskuze

11.30–12.00

Přednáška: Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, její naplňování v podmínkách ČR a vytvoření kontrolních a monitorovacích mechanismů k její implementaci

Přednášející: JUDr. Pavel Ptáčník, vedoucí sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany ČR

12.00–12.10

Veřejná diskuze

12.10–13.00

Přestávka na oběd (pohoštění)

13.00–13.30

Přednáška: Úmluva a veřejný ochránce práv jako monitorovací orgán

Přednášející: Ing. Mgr. Lenka Frýdková, právnička Kanceláře veřejného ochránce práv

13.30–13.40

Veřejná diskuze

13.40–14.10

Přednáška: K problematice ratifikace Opčního protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením v ČR

Přednášející: Mgr. Jan Vrbický, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb MPSV ČR

14.10–14.20

Veřejná diskuze

Seminář bude probíhat v českém znakovém jazyce, mezinárodním znakovém systému, tlumočeno bude také do anglického jazyka a do českého jazyka formou přepisu do češtiny pro neslyšící.

Vstup na seminář Fórum neslyšících 2015 bude poplatkem 100 Kč za účel humanitární, prosíme, zasílejte na číslo účtu banky ČSOB, na 269059216/0300, do poznámky, ještě prosíme, napište své jméno. Přihlášku zasílejte nejpozději do 30. října 2015 na E-mail: organizace.nsn@gmail.com
Počet účastníků je omezen kapacitou informačního centru OSN v Praze. Účast na semináři Fórum neslyšících 2015 prosíme, potvrďte nejpozději do 30. října 2015.

Přílohy ke stažení:
 
Pozvánka na seminář

plakat

Komentujte