Pestrá společnost vychovala prvního asistenčního psa pro chlapce s autismem

Autor: , vydáno 19/10/16 v 23:45

Pestrá společnost vychovala prvního asistenčního psa pro chlapce s autismem

„Podporujeme nezávislost lidí s postižením a otevíráme jim možnosti žít pestrý život. Aby život nebyl pod psa …“ Informace – Pestrou společnost, o. p. s. založili v roce 2009 manželé Pragerovi a trenérka Míša Perčinová, protože chtěli cvičit asistenční psy pro lidi s postižením bez použití kotců. Věřili, a věří dodnes, že pes, který je vychovávaný a vycvičený v přirozeném prostředí domova, má tu nejlepší průpravu, aby pomáhal svému budoucímu páníčkovi. Jejich sen se stal skutečností.

Ben, který pochází z USA a do České republiky se s rodinou přistěhoval teprve před několika lety trpí poruchou autistického spektra. Border kolie Haley, kterou pro něj vycvičila Pestrá společnost mu bude sloužit jako komunikační most s ostatními lidmi a zároveň mu bude dělat společnost, aby se nebál být sám.

Porucha autistického spektra je vrozená porucha mozkových funkcí, která dítěti neumožňuje do plné míry porozumět tomu, co vidí, slyší nebo v každodenním životě prožívá. Duševní vývoj dítěte je narušen hlavně v oblasti komunikace, sociálního chování a v představivosti.

Ben chodí do české školy a už velmi dobře česky rozumí. Občas se mu ale jeho diagnóza staví do cesty při komunikaci s ostatními lidmi. Na druhou stranu se však často bojí být sám a společnost své rodiny potřebuje prakticky bez přestání. V obou případech, a nejen v tom, mu asistenční fenka Haley pomůže.

„Když jsem se poprvé s Benem a jeho rodinou setkala, bylo mi jasné, že musíme vybrat veselého a zároveň citlivého a vnímavého pejska. Helenka (jak ji interně říkáme) je přesně taková a jsem velmi ráda, že si spolu sedli hned od začátku a výborně spolupracují“, říká zkušená trenérka a jedna ze zakladatelek Pestré společnosti, Míša Perčinová.

Haley bude dělat také klasickou asistenci, především podávání věcí, a dále aktivní i pasivní canisterapii. Ben se například bojí chůze po schodech a sám po nich chodí jen velmi nerad. Haley se naučila chodit po schodech sama na vyzvání, a bude tak pro něj v tomto velkou motivací. Pes je totiž pro lidi s autismem daleko čitelnější než jakýkoliv člověk. V rámci pasivní canisterapie spolu budou polohovat a zklidňovat Benovu psychiku. V rámci aktivní canisterapie se spolu budou učit. Ben je totiž při učení neklidný a zbrklý. V roli učitele bude své učení Helence představovat a nenásilnou metodou se tak učit sám.

Pestrá společnost, o. p. s. se již od roku 2009 zabývá kvalitním bezkotcovým výcvikem asistenčních psů pro děti i dospělé se všemi druhy postižení. Od štěňátek do ukončení výcviku žijí psi v domácnostech trenérů a výcvik tak probíhá přirozenou formou. Organizace má akreditovaný bezkotcový výcvik od mezinárodní organizace Assistance Dogs Europe a je držitelem Značky spolehlivosti, který udělila po hloubkovém auditu Asociace veřejně prospěšných organizací. V současnosti má Pestrá společnost 29 předaných psů.

Jana Augustinová
Pestrá společnost, o.p.s. – PR manager
http://www.pestraspolecnost.cz
http://www.facebook.com/Pestra.Spolecnost.ops

Pes Haley s Benem a jeho rodinou

Komentujte