O myšce

Autor: , vydáno 01/01/12 v 6:00

O myšce

Jednou se jeden kouzelník ve Varieté líčil na své představení, zrovna si černil černidlem kolem očí, aby byl co nejuhrančivějši, když tu na něho vykoukla zpoza zrcadla malá myška! Kouzelník se na ni usmál: „No ne, copak byste chtěla?“ Myška vypískla: „Vy jste kouzelník?“ „To jsem!“ „A uměl byste mě proměnit v princeznu?“

http://www.gong.cz/wp-content/uploads/videos/o_mysce.flv

„To je maličkost!“ řekl kouzelník a proměnil myšku v princeznu! Ta zajásala radostí, kouzelníkovi poděkovala a vyběhla na ulici. Rozhlédla se okolo sebe a řekla si: „To je prima! Už se nemusím bát koček! Ale stejně se musím provdat za někoho mocného, aby mě ochránil!“ A jak běžela z města ven, zazdálo se jí, že nejmocnější na světě je slunce. I zvolala: „Slunce, slunce, jsi nejmocnější?“ Ale slunce se zasmálo: „Já a nejmocnější? Stačí, aby mě zakryl nějaký pořádný mrak a je po mé moci!“

Myška-princezna tedy běžela k nejbližšímu mraku: „Mraku, mraku, jsi nejmocnější?“ Ale mrak se zamračil: „Pch! Stačí aby zafoukal vítr a žene mě, kam se uráčí jemu. A stačí neposlechnout a roztrhá mě na kousky!“ Myška-princezna tedy běžela za větrem: „Větře, větře, mrak říká, že jsi nejmocnější! Je to pravda?“ Vítr zaskučel: „Copak o to! Síly mám dost! Ale ať foukám, jak foukám, támhle tu horu neodfouknu ani o centimetr!“ Myška-princezna teď utíkala k té hoře: „Horo, horo vysokánská, jsi-li pak nejmocnější?“ Ale ta zabrumlala: „Ještě onehdy jsem si myslela, že jsem všemocná! Ale přišel ke mně jeden malý drzý myšák, ani se nedovolil a udělal do mne díru a na konci té díry si udělal obydlí! Jako bych byla jeho dům! Jsem proti němu naprosto bezmocná!“

Tu se myška-princezna zvrtla a utíkala zpět do Varieté, kde se právě odličoval ten kouzelníka hned ho požádala, aby jí proměnil zasev myš. Kouzelník se rozesmál, až se za břicho popadal: „Myško, myško! Nějak rychle tě přestalo bavit princeznování!“ A pak udělal zase z princezny myšku. A ta honem běžela k hoře, zapískla po myším do té díry. I vykoukl statný myšák a povídá: „To je překvapení! Copak byste ráčila, milá slečno?“ A myška špitla: „Jen se vás chci zeptat, milý pane, jestli zde nežijete příliš osaměle?“ Myšák se uklonil: „Víte, že právě o této věci velice přemýšlím? Směl bych vás, milá slečno, pozvat k sobě na kafíčko? Můžeme si o tom popovídat!“ A myška řekla: „Proč ne? Se slušně vychovaným pánem si já vždycky ráda popovídám!“ I vklouzla za myškákem do díry – no – a to je vlastně celé!

Komentujte