Nová příležitost pro žáky

Autor: , vydáno 26/04/12 v 6:00

Nová příležitost pro žáky

Během jara letošního roku bude na základní a střední školy vzdělávající žáky se sluchovým postižením distribuován nový vzdělávací program v oblasti prevence úrazů. Program obdrží všechny školy v Jihočeském kraji, vzdělávající žáky se sluchovým postižením, včetně škol s integrací těchto žáků.

Jedná se o novou vyučovací pomůcku, které vznikla v rámci projektu řešeného Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Projekt „Multimediální interaktivní výukový program v oblasti prevence úrazů pro žáky základních a středních škol se sluchovým postižením“ je v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Multimediální výukový program je interaktivní vyučovací pomůckou, se kterou mohou žáci interaktivně pracovat na počítačích. Program je zaměřen na prevenci úrazů, otrav, násilí a základy první pomoci.

Program byl vytvořen s ohledem na potřeby cílové skupiny, s využitím videonahrávek a animací, které jsou opatřeny slovním a psaným komentářem včetně tlumočení do znakového jazyka. Program bude na školy distribuován na DVD včetně publikací, které slouží jako manuály pro pedagogy, kteří budou s programem ve výuce pracovat. Více informací o projektu naleznete na: http://www.zsf.jcu.cz/esf_projekty/projekty_zsf

Autorka: Magdalena Drábová, foto: Profimedia

Komentujte