O nás

Časopis GONG

Čtvrtletník sluchově postižených Gong přináší svým čtenářům mnoho zajímavých informací již od roku 1972.

 • zabývá se specifickými problémy sluchového postižení
 • informuje o společenských, kulturních a sportovních akcích organizací sluchově postižených
 • informuje o speciálních školách pro sluchově postižené děti
 • poskytuje řadu cenných kontaktů a rad rodičům sluchově postižených dětí
 • sleduje nabídku výukových kurzů znakového jazyka
 • přináší rozhovory se zajímavými sluchově postiženými lidmi
 • sleduje vývoj sluchadel a jiných kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené
 • informuje o životním stylu a problémech sluchově postižených v zahraničí
 • oslovuje a spojuje občany různých sluchových vad – neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé i šelestáře

Projekt Vydávání čtvrtletníku sluchově postižených GONG je finančně podporován Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Staňte se i vy našimi čtenáři!

Roční zvýhodněné předplatné Gongu stojí 288,- Kč, pololetní 144,- Kč. Gong můžete začít odebírat v libovolném měsíci roku. Jak si časopis předplatit se dozvíte v rubrice předplatné.

Kolik je v České republice sluchově postižených?

Je třeba říci, že žádné statistiky v tomto směru v ČR neexistují. Dlouho se uváděly odhady 300 000 sluchově postižených v ČR, z toho asi 15 000 zcela neslyšících. To však byla čísla opřená pouze o zahraniční údaje a přepočtená na naši populaci. Dodnes se můžeme ještě s tímto odhadem setkat.

V roce 2001 proběhlo sčítání lidu. Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a také organizace ASNEP usilovaly o zařazení otázky o sluchové vadě do dotazníku. Návrh neprošel z toho důvodu, že jde o příliš osobní údaj.
V roce 1998 byl v časopise Speciální pedagogika (č. 2) publikován článek Doc. Ing. Jaroslava Hrubého s názvem Kolik je u nás sluchově postižených? Článek shrnoval výsledky rozsáhlé dotazníkové akce na českých školách pro sluchově postižené (v rámci projektu finančně podporovaného MŠMT ČR).

Z výsledků této akce mimo jiné vyplývá:

 • V České republice je zhruba 0,5 milionu sluchově postižených. Z nich naprosto rozhodující část tvoří starší lidé, jejichž sluch se zhoršil z důvodu věku.
 • V České republice je zhruba 15 000 sluchově postižených, kteří se s vadou sluchu narodili, nebo jejichž vada vznikla v dětství. To je asi 1,5 promile populace.
 • V České republice je asi 3 900 osob s praktickou hluchotou (tj. se ztrátami sluchu většími než 70 dB) a asi 3 700 osob s úplnou hluchotou (tj. se ztrátami sluchu většími než 90 dB), která trvá od narození nebo vznikla před započetím nebo v průběhu školní docházky.
 • Prakticky a úplně hluchých osob, jejichž vada sluchu trvá od narození nebo vznikla před započetím nebo v průběhu školní docházky, je v České republice asi 7 600, tj. asi 0,76 promile populace. Celkový počet prakticky a úplně hluchých však bude mnohem větší, protože zcela ohluchnout je možné i ve vyšším věku.
 • V České republice je asi 7 300 uživatelů znakové řeči. (pozn. red.: Termín znaková řeč je od prosince 2008 nahrazen termínem znakový jazyk. Počet uživatelů znakového jazyka se s ohledem na prudký rozvoj znakového jazyka v uplynulém desetiletí zvýšil. Autor Jaroslav Hrubý publikoval upravené odhady počtu sluchově postižených v časopise Speciální pedagogika  č. 4/2009 v článku Tak kolik těch sluchově postižených u nás vlastně je? )

Prognózy o počtu sluchově postižených v budoucnu

V budoucnu se bude pravděpodobně zvyšovat počet nedoslýchavých mladší generace, a to nejen v ČR. Velký vliv na to má poslech příliš hlasité hudby na diskotékách, techno-party apod. a příliš hlasité nastavení hudby jdoucí do sluchátek walkmanů. Z mnoha seriózních zahraničních studií (například německých lékařů) vyplývá stejný závěr: hlasitá hudba poškozuje sluch okamžitě (při příliš vysoké hladině dB můžete dokonce zcela ohluchnout), a jednak postupně, od nenápadného zhoršení až k hluchotě ( ztráta se může projevit až v pozdějším věku).

Potenciální nebezpečí pro děti je skryto také v příliš hlasitých počítačových hrách a nejrůznějších zvukových elektronických hračkách s příliš hlasitým nastavením.

V České republice i v zahraničí se zvyšuje počet uživatelů kochleárního implantátu. Jde o neuroprotézu. Implantát složený ze svazku elektrod , řečového procesoru a mikrofonu umožňuje vyvolávat zvukové vjemy a pacient se je učí zpracovávat. Operace a veškerá péče s ní spojená, která stojí přes 1 milion korun, je zcela hrazena pojišťovnou, pokud pacient splňuje daná kritéria. Výrazný je u nás především nárůst počtu implantovaných dětí.