Kvalita poslechu je ve vašich rukou

Autor: , vydáno 24/06/10 v 10:49

Kvalita poslechu je ve vašich rukou

Po roce se v redakci Gongu opět setkávám s ing. Tomášem Tichým z Laboratoře elektronických smyslových náhrad FEL ČVUT a MUDr. Jaroslavou Příhodovou, která je zástupkyní australské společnosti Cochlear v České republice. Sešli jsme se ke společnému povídání o novinkách v oblasti kochleárních implantátů a jejich příslušenství, především pak o nejnovějším systému Cochlear Nucleus 5, který je od začátku letošního roku plně k dispozici českým uživatelům, neboť ho hradí pojištovna. Základ systému tvoří implantát Nucleus řady CI500, zvukový procesor Nucleus CP 810 a dálkový ovladač Nucleus CR 110. Od ledna 2010 byl v České republice nový implantát voperován již 18 lidem, z toho pěti dospělým a třinácti dětem.

Implantát Nucleus CI500 je průlomovou pomůckou hned z několika důvodů. Je tenký, silný a díky vysokému počtu 22 elektrod je také velmi přesný. V čem vidíte jeho další výhody?

Implantát Nucleus 5 byl navržen na základě požadavků těch nejlepších chirurgů z celého světa. A každý chirurg přišel s nějakým dobrým nápadem. Implantát je tudíž kompatibilní se všemi chirurgickými přístupy a je vysoce přesný především díky předtvarované elektrodě. Výzkum totiž ukázal, že elektroda nemusí být nutně dlouhá, ale musí být správně, přesně a šetrně zavedena do hlemýždě. Konstrukce elektrody toto šetrné zavedení umožňuje. Implantát je velmi spolehlivý a odolný, vydrží náraz o energii 2,5 joulu, což je pro vaši představu zhruba energie, s níž se udeří do hlavy o stůl dítě, které běží rychlostí 5 km za hodinu. Tělo implantátu nemá žádnou ostrou hranu a jeho pouzdro z titanu a silikonu nového složení je tak hladké, že zabraňuje zachycení a růstu bakterií. Stejně jako u předchozích typů implantátu Nucleus lze i u CI 512 dočasně vyjmout magnet. Uživatelé tohoto implantátu tedy mohou bez problémů podstoupit vyšetření magnetickou rezonancí až do síly 3 Tesla.

Ano, magnetická rezonance je dnes poměrně časté vyšetření hlavy. Byl se staršími typy implantátů uživatel KI nějak ohrožen, pokud podstoupil magnetickou rezonanci?

S některými typy kochleárních implantátů může být vyšetření magnetickou rezonancí problémem, zejména při použití magnetického pole o indukci 3 T. Možnost vyjmout magnet může být ale důležitá i při nižších hodnotách magnetické indukce, protože magnet zatemňuje obraz v rozsáhlé oblasti kolem implantátu. Na zobrazení hlavy, se kterým lékaři potřebují pracovat, potom v některých místech není nic vidět. S výjimkou nejstarších typů N22 mají odstranitelný magnet všechny modely implantátu Nucleus a umožňují tak svým uživatelům kvalitní vyšetření MRI kdykoliv by to v životě potřebovali.

Říkali jste, že nový typ implantátu vznikl na základě požadavku chirurgů. Jak jsou s ním nyní spokojeni?

Spokojeni jsou nejen chirurgové, ale i rodiče. Za 2 roky, co se systém ve světě implantuje, se ještě žádný implantát neporouchal. Výborné jsou i vlastnosti procesoru, systém se velmi dobře programuje.

K procesoru přibyl i dálkový ovladač. Vypadá dost podobně jako ovladač na televizi, ale podle toho, co čtu v propagačních materiálech, jím lze například jedním stisknutím tlačítka zkontrolovat stav procesoru, baterie, cívky a kabelu cívky. Tím vlastně vkládá do rukou uživatele řízení jeho poslechu. Pro rodiče dítěte s implantátem je pak skvělé to, že mají jistotu, že implantát dítěti funguje. To je všechno určitě super, ale napadlo mě, jestli to pro uživatele, případně tedy rodiče dítěte s implantátem, nezačíná být zařízení příliš složité na ovládání… Tolik funkcí, musí jim z toho jít hlava kolem…

Ale rodiče nemusejí využít hned všechno, když nechtějí. Začíná se samozřejmě s jednoduchými funkcemi – zapnout, vypnout, měnit programy, zvýšit a snížit citlivost mikrofonu a hlasitost, zkontrolovat stav procesoru. Učíme je, jak měnit baterky procesoru a základní diagnostiku týkající se dálkového ovladače. Až potom přidáváme těm zručným další funkce.

Třeba jaké?

Mohou si například zapnout funkci „zoom“, která ovládá směrové slyšení, mohou měnit poměr vstupu z vnějšku (třeba FM systému) a mikrofonu. To je vhodné například pro děti ve škole, kde tak lze nastavit správný poměr hlasu učitele a spolužáků… Procesor CP 810 také umí rozpoznat telefonický hovor po přiložení telefonu k procesoru a automaticky aktivovat telefonní cívku. Aktivuje se jen řečí, ne okolními ruchy.

Na obrázku vidíme dva implantáty a uprostřed nich jeden dálkový ovladač. Znamená to, že jedním ovladačem lze současně ovládat oba zvukové procesory? Tedy v případě, že jde o oboustranného uživatele kochleárního implantátu…

Ano, ovládá oba procesory.

A máme vůbec u nás nějakého oboustranného uživatele kochleárního implantátu?

Máme dva dětské a jednoho dospělého uživatele. Dělají velké pokroky.

Jaké jsou výhody bilaterálního slyšení?

Bilaterální vjemy, a to jak zrakové, tak sluchové, jsou nutné pro přirozený rozvoj mozku. Oboustranná kochleární implantace mimo jiné zajišťuje zlepšenou lokalizaci zvuku, zlepšení rozumění v šumu, stimuluje se díky ní aktivita sluchových drah, aby nezakrněla centra v mozku pro sluch a potažmo pro rozvoj řeči. Co se týče zmíněné lokalizace zvuku, zavedením dvou implantátů se informace, ze kterého směru zvuk jde, zjistí s přesností až o úhlu 24 stupňů. V neposlední řadě se díky tomu, že dítě má implantát na obou stranách, snižuje únava dítěte, které se s jedním implantátem musí často velmi soustředit, aby zachytilo a správně zpracovalo všechny potřebné zvuky.

To je zajímavé. Setkala jsem se s tím, že někteří uživatelé kochleárního implantátu ho nechtěli nosit, protože je často bolela hlava. Proč některé uživatele KI bolí hlava a jiné ne?

Bolení hlavy může mít několik příčin. Například to může být tím, že má uživatel prostě špatně nastavený procesor a přijímá příliš hlasité zvuky. Bolest hlavy se třeba hlásit a procesor a nastavení co nejdříve upravit. V zahraničí jsem se setkal s případem dítěte, které mělo s implantátem migrény a bylo velmi unavené. Jako kdyby bylo neustále v hluku. Důvodem byla příliš silná stimulace špatně nastaveným procesorem. Během jednoho sezení jsme to napravili. Nejtěžší bylo překonat strach dítěte z nastavování.

A jaké jsou další možné příčiny bolestí hlavy?

Další příčina může být právě opačná – dítě s procesorem slyší málo a musí se moc soustředit, aby rozumělo. Proto je nastavení procesoru tak důležité.

Chtěla bych se teď věnovat několika dotazům, které mi položili rodiče dětí s implantátem. Součástí nového systému Nucleus 5, jak jsme se již zmínili, je velice „vychytané“ přídavné zařízení – dálkový ovladač. Jak je to s možností kombinovat jednotlivé typy implantátů s příslušenstvím z jiné řady? Konkrétně například, zda je možné použít dálkový ovladač ze sady Nucleus 5 pro dítě, které má implantát Nucleus Freedom, tedy starší typ implantátu?

Je to složitější. Dálkový ovladač spolupracuje s novým procesorem CP810 systému Nucleus 5 – potřebuje ke své práci tento nový procesor. A nový procesor je kompatibilní s implantátem Freedom. Pokud by tedy uživatel implantátu Freedom chtěl využívat dálkový ovladač, musel by si nejprve pořídit nový procesor.

A nemohou tedy uživatelé dostat nový procesor? Že by jim zůstal implantát Freedom, ale k němu by měli nový procesor CP 810 z nového systému a mohli tak používat ovladač? U rodičů je ovladač populární.

Teoreticky to možné je, ovšem zdravotní pojišťovny zatím nový procesor CP 810 nehradí. V současné době hradí procesor Freedom (75% ceny) pro uživatele starších systémů, a to za předpokladu, že je jejich vlastní procesor starší než 10 let a je neopravitelný.

A jaká je cena nového procesoru CP810 Nucleus 5?

Bez ovladače stojí systém asi 266 tisíc korun a sada dálkového ovladače stojí 12 350 korun.

Není to trochu nespravedlivé? Deset let, to je dlouhá doba… A co teprve uživatelé starších typů implantátů… Ti nemají vůbec šanci použít sadu s ovladačem, ne?

Všichni uživatelé starších kochleárních implantátů mají šanci získat velmi kvalitní zvukový procesor Freedom, pokud splňují podmínky úhrady. Úhrada nového systému je vždy předmětem jednání se zdravotními pojišťovnami a je třeba respektovat jejich finanční možnosti a pravidla. Pokud je jasně prokazatelné, že nový systém je přínosem pro svého uživatele, bývají tato jednání pozitivní.

Uživatelé systému Nucleus 22 už víceméně všichni splňují pravidla úhrady, tedy 10 let a neopravitelnost procesoru, protože životnost procesoru byla již ukončena a nevyrábějí se díly k opravám. Freedom je v současné době pro ně optimální a jedinou volbou. Nový procesor CP810 zatím s nejstarším systémem Nucleus 22 kompatibilní není a vzhledem k prakticky dvacetileté rozdílnosti technologií N22 a N5, a tím i rozdílné energetické náročnosti, zatím v tomto směru nemáme žádné konkrétní přísliby.

A co uživatelé systému Nucleus 24, ti přece ještě podmínku 10letého užívání nesplňují…

Máte pravdu, za současných podmínek skutečně nemají nárok na úhradu nového procesoru. Přitom jsou to mladí lidé, kteří nosí poměrně velkou krabičku na těle, která jim patrně v dospívání může vadit… Budou s ní chodit do tanečních, apod. Věřím ale, že se podmínky úhrady časem změní. Těch, kteří potřebují nový procesor, není tolik, aby nebyla možná nějaká rozumná dohoda. Pro uživatele systému Nucleus 24 by měl být k dispozici kompatibilní zvukový procesor CP810 někdy začátkem příštího roku.

Ještě bych se na závěr zeptala, jak je to s ochotou pojišťoven hradit bilaterální implantaci. Dálkový ovladač je nyní schopen ovládat činnost obou procesorů, takže především dětský uživatel by skutečně ze dvou implantátů měl značný zisk a jeho způsob slyšení by se mohl výrazně obohatit.

Bilaterální implantace je samozřejmě možná i u starších typů implantátů, ale výsledek je často limitován dobou, která uplynula od první implantace. Optimální je časový rozdíl mezi implantacemi maximálně několik let. Přínosem by tedy oboustranná implantace mohla být nejen pro uživatele nového systému Nucleus 5, ale i pro uživatele systému Freedom. Je však otázkou, při omezeném balíku peněz na implantace, jestli by bylo dost peněz pro všechny. Je to otázka budoucnosti a věřím, že pozitivní. Myslím, že za čas se oboustranná implantace stane standardem, tak jako například oboustranná sluchadla.

Děkuji Vám za rozhovor a přeji, aby finanční situace pojišťoven umožnila brzy pokrýt potřeby všech stávajících i nových uživatelů.

Foto: archiv společnosti Cochlear

Jedna odpověď na “Kvalita poslechu je ve vašich rukou”

  1. Milan

    Kvě 10th, 2011

    Dobry den
    Prosim chci do noviny fotky mam do kde? facebook
    ty muzeš prosim fotky jj? :-)

Komentujte