Kontaktujte nás

Pokud chcete kontaktovat kohokoliv z redakce, budeme rádi.

Rádi přijmeme Vaše připomínky k časopisu, Vaše dotazy i Vaše příspěvky. Reakce na články prosím posílejte přímo autorům. Pokud byste měli zájem spolupracovat s naším časopisem jako dopisovatelé, napište šéfredaktorce. Pokud chcete v našem časopise inzerovat, klikněte sem. Pokud si chcete zřídit pravidelný odběr, klikněte sem. Pokud se chcete o něčem poradit nebo máte dotaz, klikněte sem. Pokud se chcete dozvědět něco bližšího o členech redakce, klikněte sem. Pokud nás budete chtít navštívit osobně v redakci, domluvte se prosím s námi předem.

Adresa redakce:

redakce časopisu Gong

Adresa sídla:
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

Fakturační adresa:
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

Telefon a fax do redakce:

Tel: 235 521 412

E-mail redakce:

redakce.gong@volny.cz
sekretariat.gong@volny.cz

Vydavatel časopisu Gong:

ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

Tel: 235 521 412,
E-mail: asnep@volny.cz
IČO: 481 33 493

Vydavatelský servis a distribuce:

Vydavatelství MAC,spol. s r.o.
U Plynárny 404/91
101 00 Praha 10
tel: 226 218 864
fax: 226 218 865

Tisk:

Grafotechna print, spol. s.r.o.
U Lýskova 1594/33
155 00 Praha 13-Stodůlky

Sazba a grafická úprava:

Václav Zrno

Výtvarná spolupráce:

Bc. Markéta Kratochvílová

Šéfredaktorka:

Mgr. Hana Marie Kunešová

Redakce:

Bc. Romana Procházková, Dis.
Kateřina Horáková

Sekretářka:

Kateřina Horáková

Dopisovatelé:

Ing. Zdeněk Kašpar
MUDr. Vladimír Hübsch
Mgr. Petr Vysuček
Tim Curry M. S.
Petr Kučera
RNDr. Josef Brožík
MUDr. Jan Cimický, CSc.
Mgr. Bc. Alexandr Zvonek, Ph. D.
Mgr. Andrea Hudáková
Ladislav Kratochvíl
Bc. Petr Pánek
Martina Šmídová