Implantát pomohl již čtyřem stovkám dětí

Autor: , vydáno 12/12/10 v 7:00

Implantát pomohl již čtyřem stovkám dětí

V roce 1993 byl na ORL klinice 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ve Fakultní nemocnici v Praze-Motole zahájen program kochleárních implantací pro děti se závažným postižením sluchu. Bylo založeno Centrum kochleárních implantací u dětí (CKID), který tvoří multidisciplinární tým odborníků, jehož způsob práce a dosahované výsledky jsou srovnatelné se špičkovými zahraničními centry.

http://www.gong.cz/wp-content/uploads/videos/ki_deti.flv

Tým se skládá z otolaryngologů, foniatrů, psychologa, klinických logopedů, klinických inženýrů, neurologa, rentgenologa, anesteziologa, audiologických sester a úzce spolupracuje s logopedy ve školství a pracovníky Speciálně pedagogických center při školách pro sluchově postižené i středisky rané péče. Cílem jejich práce je zajištění včasné diagnózy a komplexní péče o děti s postižením sluchu.

Dne 10. prosince se v kinosálu Fakultní nemocnice v Motole uskutečnila tisková konference u příležitosti operace 400. dětského uživatele kochleárního implantátu. Na tiskové konferenci proběhlo také setkání odborníků, dětí s KI a rodičů implantovaných dětí. Některé děti jsme slyšely hrát na hudební nástroje (na flétnu zapískala Míša Lovětinská), jiné recitovaly, zpívaly nebo dokonce tančily (jako břišní tanečnice se představila Marcela Procházková). Některým dětem dělalo dobře, předvádět se před publikem, jiné se trochu styděly, ale jejich věrné pomocnice, logopedky (na snímku vlevo Mgr. Jitka Holmanová), jim pomohly zbavit se trémy, a tak všechno dobře dopadlo.

400. implantovaným dítětem byla 2letá Agáta Strádalová z Litoměřic, která dostala implantát koncem srpna 2010. Agáta ztratila sluch v důsledku CMV infekce (lymfatická leukémie), kterou její maminka prodělala v těhotenství. Když se Agátina maminka dozvěděla, že dcerka neslyší, byl to pro ni strašlivý šok. „S Agátou jsme začaly komunikovat znakovým jazykem. Velice mi v začátcích pomohla paní Marcela Peřinová z pražského Střediska rané péče Tamtam, na které jsem se obrátila. Paní Peřinová byla u nás doma poprvé, když bylo Agátě asi půl roku. Dodnes si s ní píšu,“ uvedla Kamila Strádalová.

Agátu čeká fáze nastavování řečového procesoru, ale jak uvedla šťastná maminka, již po několika prvních návštěvách je jasné, že s kochleárním implantátem je schopna slyšet zvuky, které s naslouchadly neslyšela.

Podle zprávy CKID bylo k 9. prosinci loňského roku v centru operováno 406 dětí, nejmladší bylo ve věku 13 měsíců. Při hodnocení 307 dětí, které jsou alespoň 36 měsíců po nastavení řečového procesoru, je 203 dětí schopno rozumět řeči bez odezírání. Z těchto 203 dětí je 110 dětí schopno používat telefon. Nejlepší výsledky mají děti, které byly operovány brzy po ohluchnutí a ty, které se narodily neslyšící a byly operovány mezi 2. a 3. rokem věku. Z výše zmíněných 307 dětí je více než polovina dětí integrována do běžných škol.

Foto: Lucie Křesťanová

Komentujte