Fond pro nestátní neziskové organizace

Autor: , vydáno 06/10/14 v 12:27

Vyhlášena 2. výzva k předkládání žádostí o poskytnutí grantu, uzávěrka je 2. prosince 2014.

Konsorcium Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí grantu z programu „Fond pro nestátní neziskové organizace“ (FNNO) a k předkládání žádostí o poskytnutí Doplňkového grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni v rámci FNNO. Uzávěrka 2. výzvy je 2.12.2014, do 16:00.
Pro úplný text výzvy, dokumenty pro žadatele a emailový kontakt pro pokládání dotazů týkajících se programu FNNO navštivte webové stránky programu: www.fondnno.cz.

www.helpnet.cz

Komentujte