Chronický tinnitus a metoda TMS

Autor: , vydáno 05/03/10 v 12:04

Chronický tinnitus a metoda TMS

V časopise Česká a slovenská neurologie byl v roce 2007 publikován článek MUDr. Jany Dvořákové a kolektivu lékařů, specialistů z oboru psychiatrie a ORL z 1. LF UK a VFN Praha a Kliniky pro psychiatrii, psychosomatiku a psychoterapii z Univerzity v Regensburgu, zabývající se perspektivami léčby chronického tinnitu metodou TMS. Přinášíme vám zkrácený a zpopularizovaný výtah z tohoto článku.

Výskyt tinnitu

Tinnitus je vjem zvuku bez zevního zdroje vznikající v mozku pacienta, na rozdíl od auditivních halucinací, které jsou subjektivními vjemy reálných zvuků, které objektivně neexistují a jsou součástí duševních poruch. Vyskytuje se častěji u mužů než u žen, častěji u bílé populace, a výskyt této poruchy roste s věkem. Téměř 12 % populace ve věku 65-74 let trpí chronickým tinnitem. Tinnitus je často doprovázen zhoršením sluchu a odhaduje se, že brání jednomu člověku z 200 vést plnohodnotný život. Tinnitus je rozdělován na vibrační a non-vibrační typ.
Vibrační typ má mechanickou příčinu, např. zúžení krční cévy, abnormální velikost Eustachovy trubice apod. Tento typ tinnitu je vzhledem ke známé příčině většinou možné úspěšně léčit, dělíme jej dále na subjektivní a objektivní formu. Objektivní tinnitus lze slyšet i nevenek, subjektivní tinnitus může slyšet pouze pacient sám.
Non-vibrační typ je zapříčiněn poruchami auditivního nervového systému periferního či centrálního, je vždy subjektivní a současnými terapeutickými metodami těžko ovlivnitelný. Tento článek se zabývá subjektivním non-vibračním tinnitem, tzn. falešným vjemem zvuku bez zevního či vnitřního zdroje.
Příčina výskytu tinnitu není dosud vyčerpávajícím způsobem objasněna. Předpokládá se, že tinnitus může být sluchovým odrazem patologických neuroplastických procesů v mozku, které vznikají jako odpověď na abnormální podmínky ve sluchovém aparátu.
Ze studia dostupných klinických studií vyplývá, že v současné době nemáme k dispozici dobře zavedenou léčbu vedoucí k dlouhodobé redukci tinnitu.

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace

Transkraniální magnetická stimulace (TMS) je schopna regulovat aktivitu ve vybraných oblastech mozku. TMS je neinvazivní metoda, která využívá principu elektromagnetické indukce k aplikaci elektrického pole do mozkové kůry. Izolovaná cívka je držena v kontaktu s hlavou nad oblastí konkrétního zájmu. Při průchodu elektrického proudu cívkou prochází magnetické pole přes kůži a lebku do mozkové kůry do hloubky až 20 mm od povrchu cívky v závislosti na vodivosti stimulovaných anatomických struktur.
Repetitivní (opakovaná: pozn. redakce) transkraniální magnetická stimulace motorického kortexu (rTMS) pracující s frekvencemi 1 Hz či méně (tzv. nízkofrekvenční) vede k poklesu dráždivosti mozkové kůry, zatímco vysoká frekvence (obecně uváděno 5-20 Hz) rTMS vede ke zvýšení dráždivosti. Schopnost nízkofrekvenční rTMS snižovat aktivitu mozkové kůry a modifikovat funkční vlastnosti centrální nervové soustavy byla demonstrována i za jiných patologických podmínek, jako například u depresivních poruch.

Článek se dále zmiňuje o několika studií zkoumajících vliv rTMS na tinnitus. Jedna ze zmiňovaných zahraničních pracovala se 114 pacienty s chronickým tinnitem.

RTMS a chronický tinnitus

Lékaři zkoumali efekt jak vysokých, tak nízkých frekvencí na potlačení tinnitu. Výsledky potvrdily, že rTMS je schopná potlačit tinnitus na přechodnou několikasekundovou dobu. Zároveň tento velký vzorek pacientů (114) dovolil stanovit vztahy mezi maximálním potlačením tinnitu během rTMS, optimální stimulační frekvencí a délkou tinnitu. Výsledky byly ovlivněny délkou tinnitu: čím déle tinnitus trvá, tím nižší stimulační frekvence vede k maximálnímu potlačení subjektivně vnímaného tinnitu.

Závěr

Transkraniální magnetická stimulace (TMS) je nová a neinvazivní metoda, využívající elektromagnetických principů. Stimulační efekt se šíří i do funkčně spojených vzdálených oblastí mozku. Bylo dokázáno, že nízkofrekvenční repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) může být efektivní v terapii poruch provázených změnou dráždivosti mozkové kůry, jako jsou sluchové halucinace. Současné teoretické podklady a první klinické studie nasvědčují tomu, že TMS by mohla mít v léčbě chronického tinnitu dobrý léčebný potenciál. Zřejmá je zde nutnost dalšího výzkumu s větším množstvím pacientů, jak v oblasti klinické, tak v doplnění neurobiologického základu změn vyvolaných TMS.
Použití elektrofyziologických a neurozobrazovacích metod může dovolit předvídat léčebné výsledky či navrhovat odlišné léčebné plány efektivní pro odlišné formy tinnitu. Navíc, hlubší poznání efektů rTMS v léčbě chronického tinnitu může pomoci využít principy této metody v léčbě dalších neuropsychiatrických chorob.

Léčba tinnitu metodou rTMS u nás

Před dvěma lety jsme vás v rozhovoru s MUDr. Martinem Holcátem informovali o lékařské studii, která v České republice probíhá pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR, a zabývá se možnostmi léčby tinnitu metodou transkraniální magnetické stimulace. Studie dosud neskončila, a proto nelze publikovat žádné oficiální výsledky. Avšak jak na zářijovém setkání šelestářů uvedla paní doktorka Lucie Rathová z ORL oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, je doposud možné přihlásit se do výzkumu jakožto pacienti. V tomto přehledu se dozvíte, za jakých podmínek.

Kdy se můžete do studie rTMS pro chronický tinnitus zapojit jako pacient?

– Jestliže jste pacient trpící tinnitem minimálně 6 měsíců.
– Jestliže vaše léčba probíhala minimálně 3 měsíce bez výrazného efektu.
– Jestliže se farmakoterapie (léčba léky) neměnila v posledních 6 týdnech.
– Jestliže je vám 18 až 65 let.
– Jestliže jste praváci.

Kdy se nemůžete do studie zapojit jako pacient?

– Když máte v hlavě cizí kovové materiály (výjimkou je zubní protéza, známý kovový materiál, který se nezahřívá, hluboko implantované elektrody a stimulátory)
– Když máte zvýšený intrakraniální tlak, srdeční pagemaker nebo jiné implantované pumpy. O dalších kontraindikacích se poraďte s lékaři. Překážkou může být například epilepsie, prodělal-li jste úraz hlavy nebo neurochirurgickou operaci a další.

Zájemci se mohou dostavit ve středu mezi 8 a12 hodinou na ORL oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2, ulice U nemocnice 2. Kontaktní osobou je MUDr. Lucie Rathová. Nejlépe je hlásit se předem na telefonu 224962315.

6 odpovědí na “Chronický tinnitus a metoda TMS”

 1. Zdeňka Svobodová

  Led 2nd, 2012

  Přeji krásný den,

  já též trpím tinitem, již asi 10 let, prodělaljse kolečko u lékařů. Děkuji, kde bych se měla hlástit?

 2. Zdeňka Svobodová

  Led 2nd, 2012

  Přeji krásný den,

  já též trpím tinitem, již asi 10 let, proděla jsem kolečko u lékařů. kde bych se měla hlásit? A již mě nebaví, chodit po vyšetření a výsledek žádný, všude mi dávají léky. Děkuji

 3. Renata Benčáková

  Pro 6th, 2012

  Dobrý den,tinitem trpím asi 3 roky .Ráda bych se objednala k Mudr Ráthové k vyšetření popřípadě k léčbě tinitu.
  Děkuji Renata Benčáková

 4. Petr

  Úno 8th, 2014

  Tak jsem rTMS absolvoval s výsledkem: zhoršení sluchu na levé straně a tinnitus již také na levé straně. Celkově mám nyní tinnitus daleko agresivnější než před aplikací.

  • Lenka

   Zář 4th, 2015

   Dobrý den, Petře,

   chtěla jsem se Vás zeptat, zda máte stále zvýšený tinnitus po absolvovaní rTMS, i když je to již přes rok, nebo zda se Vám dal po nějaké době do „normálu“.
   Předem děkuji za informaci.

   S pozdravem

   Lenka

 5. Peter Studeník

  Bře 15th, 2017

  Dobrý den,
  taky jsem trpěl tinnitem a sám si prošel touto cestou plnou beznaděje a zoufalství. Nakonec jsem cestu k úplnému vyléčení našel a o mém vyléčení jsem napsal knihu. Taky jse připravil webové stránky, kde shrnuji základní doporučení, kontakt na lékaře placené pojišťovnou a pod. Více na http://www.beztinnitu.cz

Komentujte