Česká unie neslyšících začíná nabízet přepis mluvené řeči on-line

Autor: , vydáno 31/10/14 v 12:33

Simultánní přepis mluvené řeči je optimálním komunikačním systémem pro ohluchlé či nedoslýchavé osoby.

V České republice tuto sociální službu poskytuje Centrum zprostředkování simultánního přepisu České unie neslyšících (CZSP ČUN), které uskutečnilo již téměř 1 500 přepisů na akcích nejrůznějšího druhu. Od 1. října 2014 začíná zajišťovat simultánní přepis také on-line, na dálku.

Služba je určena pro osby se sluchovým postižením, které mají k dispozici tablet nebo chytrý telefon s operačním systémem Android. Zájemce, který ji bude chtít využívat, se musí předem zaregistrovat na www.transkript.cz. Do tabletu či mobilu si přes Google Play nainstaluje zdarma aplikaci eScribeDroid od společnosti Transkript online. Odkaz na aplikaci je rovněž přímo na uvedených stránkách této sociální firmy.

Dále je třeba, aby mobilní zařízení mělo kvalitní mikrofon a podporovalo technologii 3G připojení na internet a uživatel měl u svého operátora aktivovánu službu internetu. V místech, kde je kvalitní wi-fi, je možné využít i toto připojení.

Pokud někdo nebude schopen zvládnout ovládání tabletu, bude moci po dohodě s technikem navštívit pobočku CZSP ČUN v Praze v Dlouhé 37, kde se s ovládáním seznámí. Do budoucna budou podobná střediska také v Ostravě, Brně, Liberci, popřípadě v dalších městech.

Službu online přepisu bude možné využívat k jakýmkoliv účelů, které splňují definici sociální služby. To znamená, že zájemce z důvodu své vady či poruchy sluchu není schopen řešit svou životní situaci tak, aby řešení podporovalo sociální začlenění. Tím se míní možnosti plně se zapojit do ekonomickéo, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Polud půjde o jednání s komerčním subjektem, který se naopak bude snažit využít klienta ve svůj prospěch, bude muset tento subjekt přepis uhradit, nebo mu služba poskytnuta nebude.

Simultánní přepis on-line probíhá tak, že uživatel spustí aplikace eScribeDroid a přihlásí se. Jakmile se spojí s přepisovatelem, objeví se na displeji jméno přepisovatele a může začít rozhovor se slyšící osobou. Její řeč přepisovanou do textové podoby sleduje sluchově positžený uživatel na displeji. Pro rozhovor je vhodné zvolit místo, které není příliš hlučné, a mluvčí aby nebyli daleko od tabletu.

Další potřebné informace jsou na stránkách www.eprepis.cz nebo www.czsp.cun.cz v odkazu Typy zajišťovaných přepisů.

 

www. helpnet.cz

dfgdfdfV České republice tuto sociální
službu poskytuje Centrum zprostředkování simultánního přepisu České
unie neslyšících (CZSP ČUN), které uskutečnilo již téměř 1500
přepisů na akcích nejrůznějšího druhu. Od 1. října 2014 začíná
zajišťovat simultánní přepis také on-line, na dálku.V České republice tuto sociální službu poskytuje  Centrum zprostředkování simultánního přepisu České unie neslyšících (CZSP ČUN), které uskutečnilo již téměř 1500 přepisů na akcích nejrůznějšího druhu. Od 1. října 2014 začíná zajišťovat simultánní přepis také on-line, na dálku. – See more at: http://p12.helpnet.cz/aktualne/ceska-unie-neslysicich-zacina-nabizet-prepis-mluvene-reci-line#sthash.9ylkMHbZ.dpuf

V České republice tuto sociální službu poskytuje  Centrum zprostředkování simultánního přepisu České unie neslyšících (CZSP ČUN), které uskutečnilo již téměř 1500 přepisů na akcích nejrůznějšího druhu. Od 1. října 2014 začíná zajišťovat simultánní přepis také on-line, na dálku.

Služba je určena pro osoby se sluchovým postižením, které mají k dispozici tablet nebo chytrý telefon s operačním systémem Android. Zájemce, který ji bude chtít využívat, se musí předem zaregistrovat na www.transkript.cz. Do tabletu či  mobilu si přes Google Play nainstaluje zdarma aplikaci eScribeDroid od společnosti Transkript online. Odkaz na aplikaci je rovněž přímo na uvedených stránkách této sociální firmy.

Dále je třeba, aby mobilní zařízení mělo kvalitní mikrofon a podporovalo technologii 3G připojení na internet a uživatel měl u svého operátora aktivovánu službu internetu. V místech, kde je kvalitní wi-fi, je možné využít i toto připojení.

Pokud někdo nebude schopen zvládnout ovládání tabletu, bude moci po dohodě s technikem navštívit pobočku CZSP ČUN v Praze v Dlouhé 37, kde se s ovládáním seznámí.  Do budoucna budou podobná střediska také v Ostravě, Brně, Liberci, popřípadě v dalších městech.

Službu online přepisu bude možné využívat k jakýmkoliv účelům, které splňují definici sociální služby. To znamená, že zájemce z důvodu své vady či poruchy  sluchu není schopen řešit svou životní situaci tak, aby řešení podporovalo sociální začlenění. Tím se míní možnosti plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Pokud půjde o jednání s komerčním subjektem, který se naopak bude snažit využít klienta ve svůj prospěch, bude muset tento subjekt  přepis uhradit, nebo mu služba poskytnuta nebude.

Simultánní přepis on-line probíhá tak, že uživatel spustí aplikaci eScribeDroid a přihlásí se. Jakmile se spojí s přepisovatelem, objeví se na displeji jméno přepisovatele a může začít rozhovor se slyšící osobou. Její  řeč přepisovanou do textové podoby sleduje sluchově postižený uživatel na displeji. Pro rozhovor je vhodné zvolit místo, které není příliš hlučné, a mluvčí aby nebyli daleko od tabletu.

Další potřebné informace jsou na stránkách www.eprepis.cz nebo www.czsp.cun.cz v odkazu Typy zajišťovaných přepisů.

– See more at: http://p12.helpnet.cz/aktualne/ceska-unie-neslysicich-zacina-nabizet-prepis-mluvene-reci-line#sthash.9ylkMHbZ.dpuf

V České republice tuto sociální službu poskytuje  Centrum zprostředkování simultánního přepisu České unie neslyšících (CZSP ČUN), které uskutečnilo již téměř 1500 přepisů na akcích nejrůznějšího druhu. Od 1. října 2014 začíná zajišťovat simultánní přepis také on-line, na dálku.

Služba je určena pro osoby se sluchovým postižením, které mají k dispozici tablet nebo chytrý telefon s operačním systémem Android. Zájemce, který ji bude chtít využívat, se musí předem zaregistrovat na www.transkript.cz. Do tabletu či  mobilu si přes Google Play nainstaluje zdarma aplikaci eScribeDroid od společnosti Transkript online. Odkaz na aplikaci je rovněž přímo na uvedených stránkách této sociální firmy.

Dále je třeba, aby mobilní zařízení mělo kvalitní mikrofon a podporovalo technologii 3G připojení na internet a uživatel měl u svého operátora aktivovánu službu internetu. V místech, kde je kvalitní wi-fi, je možné využít i toto připojení.

Pokud někdo nebude schopen zvládnout ovládání tabletu, bude moci po dohodě s technikem navštívit pobočku CZSP ČUN v Praze v Dlouhé 37, kde se s ovládáním seznámí.  Do budoucna budou podobná střediska také v Ostravě, Brně, Liberci, popřípadě v dalších městech.

Službu online přepisu bude možné využívat k jakýmkoliv účelům, které splňují definici sociální služby. To znamená, že zájemce z důvodu své vady či poruchy  sluchu není schopen řešit svou životní situaci tak, aby řešení podporovalo sociální začlenění. Tím se míní možnosti plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Pokud půjde o jednání s komerčním subjektem, který se naopak bude snažit využít klienta ve svůj prospěch, bude muset tento subjekt  přepis uhradit, nebo mu služba poskytnuta nebude.

Simultánní přepis on-line probíhá tak, že uživatel spustí aplikaci eScribeDroid a přihlásí se. Jakmile se spojí s přepisovatelem, objeví se na displeji jméno přepisovatele a může začít rozhovor se slyšící osobou. Její  řeč přepisovanou do textové podoby sleduje sluchově postižený uživatel na displeji. Pro rozhovor je vhodné zvolit místo, které není příliš hlučné, a mluvčí aby nebyli daleko od tabletu.

Další potřebné informace jsou na stránkách www.eprepis.cz nebo www.czsp.cun.cz v odkazu Typy zajišťovaných přepisů.

– See more at: http://p12.helpnet.cz/aktualne/ceska-unie-neslysicich-zacina-nabizet-prepis-mluvene-reci-line#sthash.9ylkMHbZ.dpuf

Komentujte