Artikulující hlava a znakující postavička

Autor: , vydáno 21/06/10 v 11:34

Artikulující hlava a znakující postavička

Výsledkem pětiletého výzkumu v rámci projektu katedry kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni MUSSLAP je vytvoření unikátní počítačové technologie, která by mohla sloužit sluchově postiženým lidem a lidem s poruchami řeči.

Zkratka MUSSLAP vychází z anglického názvu „Multimodal Human Speech and Sign Language Processing for Human-Machine Communication“. V českém překladu to pak znamená „Multimodální zpracování lidské mluvené řeči počítačem pro komunikaci člověk-stroj“. Zjednodušeně řečeno jde o program, který dokáže převést mluvenou řeč do psaného textu, ten se automaticky, tedy bez lidské účasti, přeloží do znakového jazyka, který následně prezentuje pohybem znakující lidská postavička.

Zobrazovacímu procesu (znaky na obrazovce) se říká syntéza znakového jazyka. Znaky vytvářejí pracovníci katedry kybernetiky zápisem z videa dostupných slovníků.

Počítačový systém převodu do znakového jazyka by mohl v budoucnu sloužit například ve zdravotnictví, bankách, na poštách a úřadech.

Virtuální postava reaguje na text i mluvené slovo. Součástí znakující postavy je i takzvaná mluvící hlava, která artikuluje promlouvaný text. Mluvící hlava by měla být užitečným pomocníkem nejen pro sluchově postižené lidi, ale i pro ty, kteří mají po úrazu nebo nemoci poruchy hlasu. Může být používaná i pro výuku odezírání. Na první mezinárodní soutěži v artikulaci LIPS 2008 v Austrálii získal tým univerzity za tento projekt první cenu.

Jak uvedl Plzeňský deník, hlavu už využívá plzeňská Základní a mateřská škola pro sluchově postižené v Doubravce. Po napsání textu hlava vysloví hlásku a děti se takto učí správně odezírat.

Projekt MUSSLAP doposud nemá podobu konkrétní aplikace. Na to, kdy se neslyšící mohou dočkat praktického využití této technologie, jsem se zeptala doc. Luďka Mullera, vedoucího oddělení umělé inteligence.

„To je opravdu ještě hodně vzdáleno – odhaduji, že nejdříve tak za pět let, neboť MUSSLAP skončil loni a od té doby nejsou žádné výzkumné projekty zaměřené na automatický překlad do českého znakového jazyka. Máme ale letos zahájený projekt POJABR, který má sloužit pro podporu studia neslyšících na vysokých školách.“

Cílem projektu s názvem Pojabr je snížit dosavadní vysokou komunikační bariéru neslyšících v procesu jejich vzdělávání a zavést efektivnější vzdělávání budoucích pedagogů, kteří s neslyšícími mohou během své profese přijít do styku. Nově vytvořené výukové nástroje s podporou automatického zpracování znakového jazyka včetně moderních interaktivních on-line slovníků znakového jazyka rozšiřujících dosavadní slovní zásobu znakového jazyka pak budou včetně metodiky jejich použití dány k dispozici všem vysokým školám i celé komunitě neslyšících. Bude tak zároveň posíleno snazší začlenění skupiny sluchově postižených do pracovního procesu, posílen rozvoj jejich jazykových znalostí i schopnost používat moderní informační technologie. Podrobnosti najdete na http://pojabr.zcu.cz.

lk, foto: archiv ZČU

Komentujte