2. ročník Týdne komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP)

Autor: , vydáno 15/12/13 v 12:33

Bohatý program, přednášky, tlumočení do znakového jazyka, film s titulky a další …

TKOSP usiluje o to, aby se k široké veřejnosti „nenásilným“ a zároveň zábavným způsobem dostaly informace o tom, jaká sluchová postižení existují, jak ovlivňují život osob se sluchovým postižením a jak lze vzájemně komunikovat.

YouTube Preview Image

Letos se bude Týden komunikace konat v týdnu od 21. do 29. září 2013. Jedná se o program, ale i o širokou spolupráci s dalšími partnery, které chtějí oslovit širokou veřejnost a získat jejich zájem o svět osob se sluchovým postižením. Po zkušenostech z loňského roku jsou i letos v programu akce konající se před a po daném termínu. Vycházíme tak vstříc organizacím, které mají mimo daný zářijový termín naplánovanou jinou zajímavou akci, a do týdenního projektu se přesto chtějí zapojit. Naším cílem je propagace všech akcí, ale i všech organizací a institucí, které na těchto programech participují a vytvářejí je.

Na co se můžeme společně těšit?

V Praze se jedná o přednášku věnující se komunikačním prostředkům. Přednášejícími jsou Mgr. Radka Nováková, Milena Čiháková, Ing. Martin Novák, Jaroslav Winter a Anica Dvořáková. Dále to bude historie a současnost tlumočení do ČZJ v režii dvou odbornic – Emílie Mrzílkové a Naďi Hynkové Dingové. Bohatý program nabídne Česká unie neslyšících. ASNEP oslaví tradičně Mezinárodní den neslyšících. Na programu jsou komentované prohlídky s přepisem v Botanické zahradě (ORBI PONTES, Transkript on-line, Botanická zahrada hl. m. Prahy). SNN ČR a FF UK zahajují kurzy angličtiny s lektorem Jimmy Ch. Gore, který vystoupí na mezinárodní konferenci FF UK. Filmový klub v Era světě zve na besedu s hostem a na promítání filmu s titulky, Klub Lávka a ORBI PONTES nabízejí tlumočené a simultánně přepisované představení 4 Dohody s Jaroslavem Duškem.

Pro děti se sluchovým postižením pořádá Studio Motýlek hodiny plavání, žabáci Kvak a Žbluňk  se představí v divadle Kampa (tlumočeno bude do ČZJ), pro rodiče s dětmi je připravena přednáška S Denisem bezpečně (ČKTZJ, Ztracené děti, Toulcův dvůr).

V Brně se do TKOSP zapojily škola Gellnerova s programem „Pojďte s námi na Holednou“, dále pak Spálený sušenky a Unie neslyšících Brno slavnostně otevírající Moravskou kavárnu Neslyšících. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí veřejnosti přednášky na téma Problematika pracovního uplatnění v kontextu osob SP (Mgr. Veronika Švecová) a Sluchově postižení ve filmu (Mgr. BcA. Pavel Kučera). V Ostravě se v režii SNN ČR a Ostravského spolku neslyšících a nedoslýchavých konají otevřené dny. S knihovnou v Karlových Varech budeme cestovat po Grónsku. V Liberci opět navštívíme unikátní sbírku sluchadel pana Hostonského (ČUN Liberec).

Věříme, že bude-li společnost více informovaná, bude i více otevřená naslouchat a následně podpořit jednotlivce i organizace osob se sluchovým postižením. Všem partnerům tímto děkujeme za spolupráci. Přejme si společně velkou účast na všech chystaných akcích.

Renata Škopková, ORBI PONTES o. s., www.orbipontes.cz

Komentujte