Vyzkoušejte si on-line přepis!

Autor: , vydáno 27/07/12 v 13:30

Na vybraných pěti Era finančních centrech v Praze probíhá od počátku července první testování projektu Era eScribe, díky kterému se neslyšící či těžce nedoslýchaví lidé pohodlně domluví s klientskými pracovníky. Tuto službu využívají zejména ohluchlí a těžce nedoslýchaví lidé, jejichž mateřštinou je čeština. Všichni, kteří si ji už vyzkoušeli, byli velmi spokojeni, až nadšeni.

Jak on-line přepis probíhá? Stačí, aby si zákazník o něj požádal, a pracovník pobočky se telefonicky spojí s přepisovatelem, kterého zajišťuje Česká unie neslyšících. Poté otevře soubor na webové stránce Era eScribe a od této chvíle se veškeré promluvy pracovníka, přenášené přes hlasitý odposlech telefonu do sluchátek přepisovatele, ihned zobrazují v textové podobě na monitoru. Oba účastníci rozhovoru tak mají jistotu, že neslyšící klient dostal všechny potřebné informace a správně jim porozuměl.

Poštovní spořitelna nyní zvažuje, jestli tuto službu zavede do běžného provozu, protože ji pokládá za velmi přínosnou pro sluchově postižené zákazníky. Potřebuje však zjistit, zda o ni bude dostatečný zájem. Proto prodloužila pilotní projekt až do konce září. K pěti pražským ERA finančním centrům během krátké doby přibudou ještě pobočky v dalších městech.

Pokud se Poštovní spořitelna pro tuto službu rozhodne, bude snadnější nabízet zajišťování on-line přepisů také jiným organizacím, jako jsou mobilní operátoři, dodavatelé energií a podobně. Je proto v zájmu všech potenciálních uživatelů takové služby, aby zašli do některého z vybraných ERA finančních center on-line přepis vyzkoušet. Nemusí přitom být zákazníky Poštovní spořitelny, stačí se jen informovat na podmínky zřízení a vedení účtu. Ty jsou pro osoby se ZTP a osoby starší 58 let výrazně zvýhodněné.

Simultánní přepis zajišťuje Česká unie neslyšících po dobu pilotního provozu ve všechny pracovní dny vždy od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin. Neslyšící zájemci jej mohou zatím využít na Era Finančních centrech Revoluční 11 v Praze 1, Roztylská 1 v Praze 4, Štefánikova 18/25 v Praze 5, Střelničná 1660 v Praze 8 a Krátkého 211/2 v Praze 9. V nejbližších dnech přibudou další pobočky, a to i mimo Prahu.

Jaroslav Winter

Komentujte