Tiší účastníci kurzu aneb Nás nikdo nevyruší

Autor: , vydáno 12/05/11 v 8:23

Tiší účastníci kurzu aneb Nás nikdo nevyruší

Od 11. ledna do 15. března probíhal ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové PC kurz pro neslyšící. Nadace Charty 77 – Konto Bariéry a společnost Microsoft, s. r. o., v rámci projektu „Počítače proti bariérám“ vyhlásily výzvu pro krajské knihovny ČR k předkládání projektů na téma „Vzdělávání sociálně vyloučených osob“ a Studijní a vědecká knihovna na tuto výzvu reagovala už proto, že jednak kvalitní prostory pro uskutečnění takového projektu má, a navíc: co jiného je úkolem knihovny než vzdělávat.

Cílem tohoto projektu bylo vzdělávání sociálně vyloučených osob v oblasti IT, zkvalitnění uživatelských znalostí v oblasti IT, což by v budoucnu mohlo znamenat vyšší šance neslyšících na trhu práce.

Setkání bylo naplánováno do počítačové učebny knihovny a já jsem měla obavy, že kurz nenaplním. Když číslo přihlášených dosáhlo požadovaných deseti, začala jsem brzdit – zájem ze strany neslyšících byl překvapivý. V první hodině jsem za asistence tlumočnice do znakového jazyka účastníky přivítala a zodpověděla několik organizačních dotazů, přičemž na mne neslyšící povzbudivě pomrkávali, takže obavy z jakékoli komunikační bariéry okamžitě padly. Naši noví žáci se nic neostýchali a vesele se mnou komunikovali – podotýkám, že i po odchodu tlumočnice – a tak jsem se dozvěděla i mnohé z jejich zajímavých životů.

Rovněž ani počáteční obavy z toho, že naše nové žáky v půli kurzu přestane učení bavit, se nenaplnily. Naopak. S železnou pravidelností se učebna utěšeně plnila. Zkrátka, kde je vůle, je i cesta. K úspěchu tohoto kurzu určitě svým dílem přispěl i kvalitní neslyšící lektor Tomáš Wirth, který průběžně připravoval přehledné materiály k jednotlivým lekcím.

A tak jsme mohli jen tiše žasnout nad neutuchající energií i přátelským přístupem spoluobčanů, o kterých toho zase tak moc nevíme, protože naše cesty se málokdy protnou.

V budoucnu se znovu ráda setkám s „upovídanými“ účastníky našeho kurzu. Mimochodem, už se ptají, kdy budou pokračovat.

Text a foto: V. Buchtová, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové


Komentujte