ArchivyTag : Tinnitus

Fontánka na dobrou noc

Autor: , vydáno 12/05/11 v 8:07


Fontánka na dobrou noc

Inženýr Jiří Vlasák je původní profesí strojař. Asi pět let ho trápí tinnitus. Vyzkoušel již různé metody léčby, včetně infuzí, reflexních masáží, masáží krku, pobýval v pražské nemocnici na Vinohradech, užívá Betaserc i Tanakan.

Více...

Laserová terapie trochu jinak

Autor: , vydáno 29/11/10 v 6:00


Laserová terapie trochu jinak

Pan Čestmír Novák je elektroinženýr, který pracuje v soukromé firmě. Před 15 lety se ráno probudil a zjistil, že má pocit zalehlosti v levém uchu a slyší jemný šum. Okamžitě si nechal vyšetřit sluch i šelest a dostalo se mu vysvětlení, že má lehkou nedoslýchavost způsobenou patrně sklerózou ušního nervu a že může být do půl roku na sluchadlech.

Více...

Terapie tinnitu je individuální

Autor: , vydáno 26/07/10 v 6:00


Terapie tinnitu je individuální

Mgr. Barbora Zacho pracuje v centru komunikativní, fyzikální a alternativní medicíny Comhealth s r. o. na poliklinice v Praze 8 jako fyzioterapeutka. Povídali jsme si spolu o jejích zkušenostech s léčbou pacientů s tinnitem.

Více...

Rozhovor s MUDr. Jitkou Vydrovou – Tinnitus aneb Ďábel hovoří

Autor: , vydáno 27/06/10 v 20:31


Rozhovor s MUDr. Jitkou Vydrovou – Tinnitus aneb Ďábel hovoří

Pískání, hučení, dunění, zvonění, tepání, klapání v uchu či v hlavě – všechny tyto zvuky mohou provázet onemocnění zvané ušní šelest. Někteří lidé s ním žijí mnoho let, zvyknou si na něj a nevnímají jej, pro jiné je nepřítelem, noční můrou, hlasem ďábla, kterého nemohou vyhnat z vlastní hlavy.

Více...

Tinnitus a partnerské vztahy (2. část)

Autor: , vydáno 10/03/10 v 11:23


Tinnitus a partnerské vztahy (2. část)

V minulém Gongu jsme se věnovali tématu Tinnitus a partnerské vztahy. Je zřejmé, že tinnitus jednoho z partnerů působí na vzájemný vztah a téměř vždy ho ovlivňuje negativně. Může však být také zkouškou, která partnerský vztah posílí. Člověk, kterého trápí tinnitus, se často uzavírá do sebe a utápí se v pocitu, že nikdo nechápe jeho utrpení. Ani jeho životní partner, který by mu měl být v nelehkých situacích oporou, pro něj nemá pochopení a vzájemně se odcizují. Jak to vidí ti, o kterých je tu řeč, tedy partneři lidí s tinnitem? O tom jsem si povídala přes e-mail s ženou, která si nepřála zveřejnit své jméno. Rozhovor jsem doplnila o zkušenosti dvou jiných lidí (z německého časopisu Tinnitus-Forum). Celkem si tedy můžete přečíst výpovědi tří různých lidí, které spojuje jen to, že mají „doma“ tinnitus. Jejich zkušenosti si jsou v mnohém podobné.

Více...

Tinnitus a partnerské vztahy (1.část)

Autor: , vydáno 08/03/10 v 11:11


Tinnitus a partnerské vztahy (1.část)

Ušní šelest a partnerský vztah se vzájemně ovlivňují. Na jedné straně je tinnitus u jednoho z partnerů zátěžovou situací pro vztah, na druhé straně je vyrovnaný a spokojený partnerský vztah hodnotou, která člověku pomáhá se s šelestem vyrovnat. Tinnitus by tedy měl být zkouškou, která partnerský vztah posílí, ne naopak. Podle amerického psychiatra a psychologa Daniela J. Siegela zdravotní stav i duševní pohoda závisí na kvalitě mezilidských vztahů. Kvalitní partnerský vztah podporuje naši emoční dlouhověkost a přispívá k tělesné i duševní pohodě, energii a výkonnosti. Pokud tedy někdo prožívá tinnitus špatně, negativně to ovlivňuje jeho celkové fungování i sociální vztahy.

Více...

Ze šelestu se stává civilizační nemoc

Autor: , vydáno 07/03/10 v 11:32


Ze šelestu se stává civilizační nemoc

Na jednom z pravidelných setkání lidí s tinnitem, kteří se scházejí každé dva měsíce, aby si popovídali o tom, jak se s tímto nepříjemným onemocněním vyrovnávají a jaké způsoby léčby zkoušejí, se objevila také ORL specialistka MUDr. Maja Stříteská. Paní doktorka velmi ochotně zodpověděla dotazy přítomných šelestářů a později i ty moje.

Více...

Terapie Bemer nejen pro vaše uši

Autor: , vydáno 06/03/10 v 11:55


Terapie Bemer nejen pro vaše uši

Tinnitus je medicínské označení pro hučení či šelest v uších. Při tomto onemocnění vnímají nemocní zvuky, které ve skutečnosti neexistují – buď jednostranně, nebo oběma ušima jako pískání, zvonění, šumění, bručení apod., a to permanentně, s narůstající či ustupující intenzitou nebo nárazově.

Více...

Chronický tinnitus a metoda TMS

Autor: , vydáno 05/03/10 v 12:04


Chronický tinnitus a metoda TMS

V časopise Česká a slovenská neurologie byl v roce 2007 publikován článek MUDr. Jany Dvořákové a kolektivu lékařů, specialistů z oboru psychiatrie a ORL z 1. LF UK a VFN Praha a Kliniky pro psychiatrii, psychosomatiku a psychoterapii z Univerzity v Regensburgu, zabývající se perspektivami léčby chronického tinnitu metodou TMS. Přinášíme vám zkrácený a zpopularizovaný výtah z tohoto článku.

Více...

Léčba tinnitu metodou rTMS

Autor: , vydáno 04/03/10 v 12:16


Léčba tinnitu metodou rTMS

Bývalý šéfredaktor časopisu Gong Oldřich Jendrulek založil před 16. lety v Karlíně pod hlavičkou tohoto měsíčníku sluchově postižených Český klub šelestářů. Tento klub funguje dodnes. Sdružuje občany s tinnitem, kteří mají potřebu se pravidelně scházet a dozvídat se formou odborných přednášek a vzájemných diskuzí o tomto problému něco nového. Po celou dobu existence klubu je jeho častým hostem a přenášejícím také specialista ORL MUDr. Martin Holcát, náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči ve FN Motol.

Více...

Pracoviště pro léčbu tinnitu

Autor: , vydáno 03/03/10 v 12:21


Pracoviště pro léčbu tinnitu

V polovině září proběhl v Klinickém centru ISCARE seminář o moderní léčbě tinnitu. Centrum Iscare, které je výzkumným pracovištěm I.LF UK v Praze, zavádí v České republice novou metodu léčby ušních šelestů systémem Tinnitus Phase Out. Tato metoda se úspěšně používá v USA a Velké Británii.

Více...