ArchivyTag : rTMS

Ze šelestu se stává civilizační nemoc

Autor: , vydáno 07/03/10 v 11:32


Ze šelestu se stává civilizační nemoc

Na jednom z pravidelných setkání lidí s tinnitem, kteří se scházejí každé dva měsíce, aby si popovídali o tom, jak se s tímto nepříjemným onemocněním vyrovnávají a jaké způsoby léčby zkoušejí, se objevila také ORL specialistka MUDr. Maja Stříteská. Paní doktorka velmi ochotně zodpověděla dotazy přítomných šelestářů a později i ty moje.

Více...

Chronický tinnitus a metoda TMS

Autor: , vydáno 05/03/10 v 12:04


Chronický tinnitus a metoda TMS

V časopise Česká a slovenská neurologie byl v roce 2007 publikován článek MUDr. Jany Dvořákové a kolektivu lékařů, specialistů z oboru psychiatrie a ORL z 1. LF UK a VFN Praha a Kliniky pro psychiatrii, psychosomatiku a psychoterapii z Univerzity v Regensburgu, zabývající se perspektivami léčby chronického tinnitu metodou TMS. Přinášíme vám zkrácený a zpopularizovaný výtah z tohoto článku.

Více...

Léčba tinnitu metodou rTMS

Autor: , vydáno 04/03/10 v 12:16


Léčba tinnitu metodou rTMS

Bývalý šéfredaktor časopisu Gong Oldřich Jendrulek založil před 16. lety v Karlíně pod hlavičkou tohoto měsíčníku sluchově postižených Český klub šelestářů. Tento klub funguje dodnes. Sdružuje občany s tinnitem, kteří mají potřebu se pravidelně scházet a dozvídat se formou odborných přednášek a vzájemných diskuzí o tomto problému něco nového. Po celou dobu existence klubu je jeho častým hostem a přenášejícím také specialista ORL MUDr. Martin Holcát, náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči ve FN Motol.

Více...