Skákací pavouk na „Stodůleckém jarmarku“

Autor: , vydáno 21/10/13 v 17:02

Skákací pavouk na „Stodůleckém jarmarku“

Letošní zářijový „Stodůlecký jarmark“ se nesl v duchu včelky Máji a jejích kamarádů.

Federace rodičů a přátel sluchově postižených (dále jen FRPSP) uspořádala v rámci tradičního jarmarku akci pro děti, a to třetí zářijovou středu. Počasí letos nepřálo, a tak se akce konala v budově FRPSP.
Po registraci jsme s dvouletým synem Vojtou obdrželi tři kartičky stejně jako všechny soutěžící děti. Jedna obsahovala včelku Máju a očíslované části pláství, kam se zapisovaly splněné úkoly, kterých bylo celkem sedm. Druhá kartička sloužila k občerstvení a třetí na tombolu.

Skákání přes kruhy a panáka

Skákání přes kruhy a panáka

Na prvním stanovišti čekal na soutěžící dítka Hop se svým kamarádem. Děti měly přelézt nebo přeskočit překážky v podobě kruhů. Pro starší hochy a dívky byl připraven skákací panák. Vojtík úkol splnil hravě. Zádrhel se objevil už na druhém úkolu. V místnosti byla připravená provazová dráha s pavouky jako postavičkami i jako atrapami. Syn podobně jako další děti začal statečně zdolávat překážku. Cílem bylo nedotknout se ani pavouka, ani pavučiny. V první třetině však na syna vyskočil pavouk ovládaný pumpičkou a bylo po soutěžení. Vojta se natolik vyděsil, že úkol nedokončil.

Vydali jsme se tedy na další úkoly (3, 4 a 5), kde čekali víly, berušky a motýli. Malí kutilové měli sami vytvořit korunku s květinami, lepením složit housenku, namalovat a také si sestavit z papíru brouka. Stejně jako další maminky, i já svému dvouletému synovi pomáhala. Kromě patlání lepidla ho úkol nebavil. U šesté atrakce, která holky a kluky hodně zaujala, měli malí soutěžící míčkem srážet kuželky a na jehlany házet kroužky. Poslední nejsložitější úkol se nacházel u včelky Máji a stonožky. Děti vybíraly barvu papírové kytičky a těch měly přinést co nejvíce. Kytičky „rostly“na zemi, na okně i stromu – byly všude kolem.

Hledani kyticek pro vcelku

Vojtík měl obrázek se včelkou Májou téměř zaplněný. Pro odměnu bylo ale nutné splnit všech sedm úkolů, a tak jsme se vrátili zpátky k pavoukovi. Opatrně jsem mu podávala pavoučka a trpělivě vysvětlovala, že mu nic neudělá. Po chvíli se přestal bát a sám začal sbírat i zbývající pavoučky na zemi. U skákacího pavoučka se zarazil, chvíli se bránil, ale nakonec bavil celé okolí tím, že nutil pavoučka na pumpičce skákat na svou ruku.

Stodůlecký jarmark splnil svůj účel – děti se do sytosti vyřádily a užily si pro ně nachystaných atrakcí. Mnohé z nich obdržely za splněné úkoly dva dárečky. A ti, kterým štěstí v tombole až tak nepřálo, si užily zábavné odpoledne do sytosti. A co my dospělí? My jsme byli více unaveni, než naše zlatíčka. V příštím roce se všichni těšíme opět na viděnou!

Milena Najmanová, regionální redaktor pro Plzeňský kraj

ilu foto: Eva Uhrová

Komentujte