Sdružení LORM rozdalo o víkendu hluchoslepým tvůrcům Ceny Hieronyma Lorma

Autor: , vydáno 20/10/14 v 16:16

Tvůrčí osobnosti z řad hluchoslepých převzaly v sobotu 18. října během slavnostního večera ceny za svoji uměleckou tvorbu na společné téma Kolik podob má láska.

Vyhlášení výsledků 5. ročníku soutěže o Cenu Hieronyma Lorma proběhlo o víkendu na konferenci sdružení LORM v Ústí nad Orlicí. Hlavní cenu Odborné poroty, velké dřevěné srdce za 1. místo v kategorii poezie, převzala paní Václava Turková za báseň Doteky. Porota dále udělila v kategorii próza 1. místo panu Františku Hynkovi za povídku s názvem Podoby lásky. Vedle Ceny odborné poroty byly vítězům předány i Ceny veřejnosti na základě hlasování, které po celé září běželo na webových stránkách www.lorm.cz. Největší počet elektronických hlasů v kategorii poezie získala báseň Hádala se duše s tělempaní Olgy Opavské, v kategorii próza mělo u veřejnosti největší úspěch dílo s názvem Paprsek lásky od stejné autorkypaní Olgy Opavské. Do elektronického hlasování se zapojilo přes 300 osob. Sdružení LORM na své konferenci zpřístupnilo všechny přihlášené básně a povídky, které si mohli návštěvníci přečíst ve zvětšeném černotisku a Braillově písmu. Výtvarná díla zde byla rovněž vystavena a právě samotní účastníci akce rozhodli hlasováním o vítězi výtvarné soutěže. Suverénně největší počet hlasů získal keramický triptych Podoby lásky a vybojoval jeho autorce, paní Lence Křepinské, první místo.

Na webových stránkách http://www.lorm.cz/pro-hluchoslepe/nase-projekty/cena-hieronyma-lorma/aktualni-rocnik/ lze najít celkové výsledky soutěže i vítězná literární díla, více informací v přiložené tiskové zprávě.

Soutěž byla pořádána pod záštitou a za laskavé podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Petra Zimermanová
ředitelka LORM z.s.

Komentujte