S čím mi mohou pomoci sociální služby – příběh 5.

Autor: , vydáno 01/12/16 v 17:47

S čím mi mohou pomoci sociální služby – příběh 5.

(příběh pátý) časopis Gong 7-9/2016 – video ve ZJ – článek o pomoci v sociálních službách

Přicházím s novým článkem, který je pokračováním předešlých. Tentokrát jsem zvolila téma rodiny. Někdy totiž můžeme mít pocit, že jsme na vše sami, není nikdo, kdo by nám pomohl. Věřte, že přitom je vždy na koho se obrátit. Musíme jen vědět kam, kde a s čím.

YouTube Preview Image

Rodina/rodiče mají vytvářet pro své děti bezpečné a stabilní prostředí. Rodiče by měli umět nejenom hospodařit se svými penězi, mít kde bydlet, dobře se starat o domácnost a pracovat, současně by se měli starat také o své děti. Děti musí mít určitý denní režim, lékařskou péči, pravidelnou hygienu, oblečení i pravidelnou stravu. Nesmíme zapomínat ani na výchovu a naplňování emočních potřeb, na zajištění jejich vzdělání a osobnostní rozvoj. Důležité jsou i zdravé vzájemné vztahy mezi rodiči a dětmi.

Někdy se nám může stát, že vše výše uvedené nezvládáme. Nejsme schopni se dobře postarat o své děti, nezvládáme domácnost, máme problémy v práci, mezi sebou. Ohrožujeme tak vývoj svých dětí. Kde hledat pomoc? Kam se obrátit? Kdo nám pomůže? Kamarádi jsou důležití, určitě nám mohou pomoci i poradit. Někdy potřebujeme radu odbornou.

Existují služby, které pomáhají rodinám v tzv. nepříznivé sociální situaci. V situaci, kdy jako rodiče nezvládáme všechny věci tak, jak bychom měli a chtěli. Jedná se o služby, které jsou poskytovány formou terénní, často v přirozeném prostředí vaší rodiny. Služby pracují s celou rodinou, dlouhodobě a intenzivně. Pomáhají řešit vaše problémy jako celek, kdy se jedná třeba o problémy s bydlením, financemi, zaměstnáním, péčí o domácnost, o děti a naplňování jejich potřeb. Tyto služby často spolupracují s oddělením sociálně právní ochrany dítěte, které najdete na vašem obecním úřadě.

S čím konkrétně tyto služby pomáhají? Vyjmenuji nejdůležitější činnosti. Jedná se o takzvané programy pro rodiny nebo sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:

  • Vedení dětí k dodržování školní docházky.
  • Vedení dětí k zapojení do práce v domácnosti.
  • Pomoc jak dobře vést domácnost.
  • Pomoc jak být dobrým rodičem.
  • Pomoc rodičům jak vést své děti k zodpovědnosti.
  • Zprostředkování doučování.
  • Pomoc se zapojením děti do volnočasových aktivity.
  • Pomoc s řešením konfliktů v rodině.
  • Podpora v jednání na úřadech, školách a dalších institucích

Tyto služby jsou určeny jak pro slyšící, tak pro neslyšící. Bude potřeba tlumočníka. O jeho zajištění lze požádat některou z tlumočnických služeb. Pokud žádnou službu, která pracuje s rodinou ve vašem okolí, nemůžete najít, napište mi. Znáte takovéto služby? Těšíme se na vaše příběhy, o tom jak vám někdo pomohl nebo jste někomu pomohli Vy. Napište nám do redakce Gongu nebo natočte video. Budeme se vašimi příběhy inspirovat.

Autor článku: Martina Macurová, sociální pracovnice

Zdroj: Gong 7-9/2016, strana 29

Komentujte