Rozhovor s MUDr. Jitkou Vydrovou – Tinnitus aneb Ďábel hovoří

Autor: , vydáno 27/06/10 v 20:31

Rozhovor s MUDr. Jitkou Vydrovou – Tinnitus aneb Ďábel hovoří

Pískání, hučení, dunění, zvonění, tepání, klapání v uchu či v hlavě – všechny tyto zvuky mohou provázet onemocnění zvané ušní šelest. Někteří lidé s ním žijí mnoho let, zvyknou si na něj a nevnímají jej, pro jiné je nepřítelem, noční můrou, hlasem ďábla, kterého nemohou vyhnat z vlastní hlavy.

Tinnitus se dnes již řadí mezi civilizační choroby a je jedním z nejčastějších symptomů, kvůli nimž pacienti navštěvují ORL specialisty. Jedním z nich je i primářka Hlasového a sluchového centra Praha MUDr. Jitka Vydrová, která se šelestářům věnuje už 20 let a před 10 lety vypracovala univerzální postup léčby tinnitu. Navštívila jsem ji v příjemných prostorách centra ve Španělské ulici v Praze a povídali jsme si o tom, jak úspěšně bojovat s tinnitem.

Paní primářko, řada šelestářů se setkala s tím, že jim lékař zcela natvrdo a bez příkras oznámil, že s jejich ušním šelestem se nedá nic dělat, že si prostě na něj musejí zvyknout. Je to podle vás správný přístup?
Nemám ráda, když lékaři říkají, že se s tinnitem nedá nic dělat. Není to totiž pravda. Není fér sdělit pacientovi bez řádného vyšetření, že se s jeho nemocí nedá nic dělat. Tinnitus má řadu možných příčin. Některé lze odstranit, jiné nikoliv. Proto je důležité pacienta řádně vyšetřit a příčinu zjistit. Pacient má být řádně informován, jaké poruchy zdraví vyvolávají hučení v uších. Zároveň má být informován o tom, že některé příčiny tinnitu lze odstranit a jiné nikoliv. Nemocní potom reagují úplně jinak. Všichni chtějí vědět, proč mají tinnitus a potom snesou i informaci, že některý typ tinnitu odstranit nelze.

Ale to je právě problém, ne? Tinnitus vzniká z různých příčin a od toho se potom odvíjí jeho léčba. Musí to být hodně individuální. Existuje vůbec nějaký univerzální postup vyšetření a léčby?
My univerzální postup používáme. Je to postup, který jsem vypracovala již před 10 lety. Tento algoritmus vyšetření je dán známými mechanismy, kvůli nimž tinnitus vzniká. První z příčin tinnitu je příčina ušní. Nález v zevním nebo středním uchu či převodní nebo nitroušní nedoslýchavost. Každý pacient, který přijde s příznaky hučení v uchu, musí absolvovat otoskopické vyšetření – prohlídku zevního zvukovodu a bubínku pomocí zvětšovací techniky. Viděla jsem pacienta, kterému hučelo v uchu, protože v něm měl mušku, která mu tam kdysi uvízla. Pobolívání ucha spojené s hučením může rovněž způsobit vlas, který leží na bubínku. Dále je potřeba provést kompletní audiometrické vyšetření, abychom zjistili, zda pacient netrpí poruchou sluchu, protože řada nitroušních nedoslýchavostí je provázena právě hučením v uchu.

Tak to je tedy jedna z příčin. A jaké jsou ty další?
Na druhém místě je tinnitus, který má původ vertebrogenní, to znamená, že jeho příčina spočívá v patologii krční páteře, především v blokovém postavení mezi 4. a 6. obratlem krčním. Tento typ tinnitu bývá jednostranný a lze ho odstranit metodami myoskeletární medicíny. S odstraněným blokovým postavením krční páteře odezní i hučení v uchu. Tinnitus však způsobují i závažnější onemocnění páteře, než je blokové postavení. Patří sem onemocnění vzniklá z opotřebení a chybného používání páteře, takzvané degenerativní změny páteře. Jejich odstranění je obtížné a často zcela nemožné. Nejrůznější výrůstky na páteři, snížení a chybné postavení meziobratlových plotének jsou těžké degenerativní změny, které jsou příčinou tinnitu. Ten je často oboustranný a trvalý. Přesto je třeba přesně diagnostikovat změny na páteři, upozornit postiženého na jejich závažnost a doporučit řádnou rehabilitaci a cvičení, aby se degenerativní změny neprohlubovaly. Další závažnou příčinou tinnitu jsou cévní změny. Je to ateroskleróza tepen, jejich zúžení a ztráta pružnosti. Nejzávažnější příčinou je však hypoplasie arterie vertebralis.

Co to je?
Arterie vertebralis je tepna, která prochází otvory krční páteře a zásobuje krví oblast spodiny lebeční a ucha. Ve studii, kterou jsme prováděli na našem pracovišti v roce 2004, jsme zjistili, že 20 procent nemocných s tinnitem trpí hypoplasií této cévy. Hypoplasie znamená, že céva je zúžená, její lumen (buněčná dutina) je užší než 2 mm. Zúžení cévy je buď vrozené, anebo může být získané v souvislosti s útiskem cévy chybným postavením krční páteře. V tomto případě je příčina kombinovaná. Na vině tinnitu je krční páteř, která působí zúžení cévy. Podívejte se na obrázek, na kterém je zřetelné, kudy vertebrální tepna probíhá.

(Paní doktorka mi ukázala obrázek, z něhož bylo zjevné, že krční obratle obemykají tepnu.)

Ano, vidím to. Vypadá to, jako kdyby se céva škrtila krčními obratli. Jak často se to u šelestářů vyskytuje?
Na základě sonografického vyšetření cév 231 pacientů jsme zjistili, že hypoplasie vertebrální tepny se u lidí s tinnitem vyskytuje třikrát až čtyřikrát častěji než u běžné populace. Je to častější příčina tinnitu než ateroskleróza.

Takže arteroskleróza je další z cévních příčin vzniku šelestu, ale nemá nic společného s poruchami páteře?
Ano, arteroskleróza je povšechné onemocnění cév lidského těla. Její podstatou je postupné zužování tepen a ztráta pružnosti jejich stěny. Stupeň aterosklerózy tepen každého člověka souvisí s genetickou dispozicí, s životním stylem, se způsobem stravování. Pacienti s tímto typem tinnitu mívají často závratě. Jak říkají starší lidé – mám motolici.

A co vysoký tlak? Ten bývá také přičinou vzniku tinnitu, že?
Ano, ten patří do kategorie tzv. interních příčin. Až polovině pacientů s náhle vzniklou hypertenzí (vysoký tlak) hučí v uchu. Takto vzniklý tinnitus se dá dobře léčit antihypertensivy – léky na snížení krevního tlaku. Ve výčtu příčin tinnitu nesmíme zapomenout na příčiny psychiatrické. Tinnitus provází některá vážná psychiatrická onemocnění. Vzácnou, ale důležitou příčinou tinnitu je nádor v oblasti mostomozečkového koutu – neurinom akustiku. Je to nezhoubný nádor, který vyrůstá z obalů sluchového nervu. Je sice nezhoubný, protože netvoří metastazy, svým umístěním v mozku je však nebezpečný. Působí jednostrannou poruchu sluchu a hučení na postižené straně. Tinnitus může být i nežádoucím příznakem užívání některých léků. Je to ale příznak nespecifický, to znamená, že se projeví jen u malého počtu lidí, kteří lék užívají a po vysazení léku spontánně mizí.

Jakých léků?
Vyjmenovávat je nechci, je to příznak vzácný. Vím, jak se lidé zaleknou takové neuvážené informace a často si plno příznaků vsugerují.

Paní primářko, takto vyjmenované a oddělené od sebe vypadají příčiny vzniku tinnitu jako poměrně snadno odhalitelné a definovatelné. Ale ono to vždy asi nebývá tak jednoznačné. Příčiny se jistě prolínají, že?
Samozřejmě. Víte, když vyšetřuji 60letého člověka, tak ani není možné, aby neměl degenerativní změny na páteři nebo cévní anomálii, obvykle mu už začíná i nitroušní nedoslýchavost, takzvaná “presbyakuse”. To je snížení sluchu způsobené věkem, které má od určitého věku každý člověk. Přesto je často zřejmé, které poškození je nejzávažnější příčinou tinnitu.

A které z vyjmenovaných druhů tinnitu se dají ovlivnit?
Jak jsem už řekla, ovlivnit se dá tinnitus vzniklý z interních příčin, tedy například z důvodů vysokého krevního tlaku, který umíme léčit. Rutinní je tedy každému pacientovi s tinnitem změřit tlak. Někdy je vhodné provést 24hodinouvou monitoraci tlaku, aby se odhalily výkyvy tlaku během dne a noci. Dále můžeme ovlivnit tinnitus vzniklý z některých vertebrogenních příčin, například pokud je páteř v blokovém postavení. Má-li již pacient degenerativní změny na páteři těžkého stupně, pak se dá takový stav ovlivnit jen velmi málo. Někdy se dají zmírnit i šelesty způsobené cévními změnami. Léky na snížení viskozity krve, mohou tinnitus umírnit.

Paní doktorko, s jakými příčinami vzniku tinnitu se setkáváte nejčastěji?
Moje zkušenost je taková, že 90 procent lidí trpících tinnitem má těžké degenerativní změny na páteři. Všechny nemocné s tinnitem vyšetřujeme standardním způsobem. Provádíme vyšetření sluchu, rtg vyšetření krční páteře, neurologické vyšetření a eventuální manipulaci páteře k odstranění funkčních poruch na páteři. Náš internista provede interní vyšetření a vyloučí hypertenzi. Na ultrazvuku vyšetřujeme nemocným stav jejich krčních cév. Zjistíme stupeň aterosklerózy a stav vertebrální tepny. Ve speciálních případech, zejména u jednostranných sluchových vad, posíláme nemocné na nukleární magnetickou rezonanci mozku, abychom vyloučili nádor – neurinom akustiku. Když projde nemocný těmito vyšetřeními, zhodnotíme jejich výsledky a pacientovi vysvětlíme, jaká je příčina či jaké jsou příčiny, je-li jich více. Máme zkušenost, že pokud tinnitus nelze odstranit, pacient tuto skutečnost přijme uklidněný a smířený, protože svému problému porozuměl, pochopil nejpravděpodobnější příčinu. Ví, že tinnitus není v podstatě nic vážného, že na tinnitus se neumírá a že ani není ohroženo jeho zdraví. Řada nemocných si uvědomí, že je dobré upravit svůj životní styl, aby degenerativní změny nejen na páteři nezhoršovali svými nevhodnými návyky. Dojde k jakémusi uklidnění a tinnitus pacient snáší bez zbytečné neurotizace. Často se uklidní a samotné uklidnění příznaky tinnitu zmírní. Nemáme mnoho léků na zmírnění tinnitu, nejúčinnější jsou léky obsahující betahistin. Obvykle po několika týdnech užívání tinnitus zklidní.

U těchto léků bychom se mohli zastavit. Jsou to léky, které se dávají všem šelestářům od začátku?
Ne, já je dávám až poté, co lidé projdou kolečkem vyšetření, které jsem popsala. Není smysluplné dávat léky pacientům, kteří maji blokové postavení krční páteře či vysoký tlak a potřebují léky zcela jiné. Až když zjistíme, že příčinu tinnitu nelze ovlivnit jednoduše, teprve pak ordinujeme betahistin, nejčastěji v udržovací dávce 2×16 miligramů. Nic lepšího nemáme.

Jak tyto léky fungují?
Samozřejmě, že nepůsobí jako antibiotika, které lidé dostanou na angínu a do druhého dne jim zaberou. Takto to nefunguje. Někteří lidé mají dokonce pocit, že brát betahistin nemá smysl a chtějí lék vysadit. Ale moje zkušenost je taková, že se pro lék vrátí, protože zjistí, že to bylo přeci jen o něco lepší s betahistinem než bez něho.

Je známý mechanismus, jak betahistin přesně funguje?
Betahistin zvyšuje průtok drobnými tepénkami vnitřního ucha. Zlepšuje tak výživu a zásobení kyslíkem smyslových buněk hlemýždě.

Takže nyní tady máme skrz naskrz vyšetřeného a uklidněného pacienta…
Ano, pacienta, který ví, že netrpí žádnou strašlivou nemocí, že má tinnitus, ale že s ním bude žít ještě dalších několik desítek let, takže bude dobré, když si na něj zvykne. My mu také vysvětlíme, že ještě samozřejmě existuje jedna metoda léčby. Ta se však v České republice prakticky nepoužívá, protože ji pojišťovny nehradí, a u nás stále není zvykem, aby si pacienti cokoli platili sami. (Mimochodem – nemyslím si, že je to správné.) Tou metodou je Tinnitus retraining therapy neboli TRT terapie. Je to celý systém terapie, která spočívá jednak v psychologickém řešení, jehož součástí je i to “kolečko” vyšetření, podobné, jaké děláme v našem centru. Pacient dostane noiser, což je malý přístrojek, který se vkládá do ucha jako sluchadlo. Lidé ho nosí řadu měsíců i let. Noiser je nastaven tak, aby produkoval zvuk, který svoji intenzitou překrývá vlastní tinnitus nemocného. Po čase se noiser z ucha vyjme a v ideálním případě již pacient svůj vlastní tinnitus neslyší.

Paní doktorko, mohou šelestářům pomoci také antidepresiva?
Ano, jistě. Depresi často provází tinnitus a naopak tinnitus často depresi vyvolává. Antidepresiva udržují hladinu serotoninu v mozku. Serotonin je chemikálie (neurotransmiter), která je produkována v mozku a zodpovědná za dobrou náladu. Nedostatek serotoninu vede k depresi. Antidepresiva zlepší náladu nemocných. Dá se říci, že jejich funkce v případě tinnitu je asi taková, že si pacient s tinnitem může říci: „Ďábel na mě stále hovoří, ale mně už to nevadí.“

To je hezky řečeno… Hodně lidí v začátku po antidepresivech sáhne, protože třeba nemohou spát, jsou úzkostní apod. Další věc, kterou často šelestáři na začátku léčby absolvují, jsou infuze. Co si o nich myslíte?
Infuzní terapie tinnitu má své místo v případech, kdy je jasné, že tinnitus je cévního původu. Do infuzí dáváme látky, kterým říkáme vazoaktivní, to znamená, že roztahují cévy. Existuje skupina pacientů, kterým tyto infuze pomohou. Je ale jasné, že má-li pacient blok na krční páteři, tak je nesmyslné dávat mu vazoaktivní infuze. Kromě vazoaktivních látek se mohou používat infuze s nootropními látkami, které zlepšují výživu nervových buněk.

Paní doktorko, řekněte mi ještě na závěr jednu věc. Takováto komplexní péče se nemůže obejít bez spolupráce různých specialistů. S jakými odbornými lékaři se pacienti setkají ve vašem centru?
Kromě ORL specialistů zde máme internistku, neurologa, fyzioterapeuty a spolupracujeme s psychiatrem.

Jak často k vám pacienti docházejí?
Po úvodním kole vyšetření docházejí jednou za tři měsíce až jednou za půl roku. Pokud mají současně poruchu sluchu, docházejí častěji.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho spokojených, či alespoň se šelesty smířených pacientů.

Foto: archiv Hlasového a sluchového centra Praha

99 odpovědí na “Rozhovor s MUDr. Jitkou Vydrovou – Tinnitus aneb Ďábel hovoří”

 1. pan Ondřej

  Říj 25th, 2011

  Dobrý den, velice mě zaujal Váš článek. Jelikož trpím Tinnitusem asi půl roku. Přesněji řečeno mě to začalo po navštívení koncertu, kde jsem stál blízko reproduktorů, chtěl jsem se zeptat zda bych Vás mohl navštívit. Bydlím sice v Mikulově, což je na jihu Moravy, přesto bych si udělal čas a rád Vás navštívil. Stále totoiž věřím, že by se dalo snad s tím něco dělat. Mám velice špatné zkušenosti s lékaři u ORL, těd myslím hlavně u Nás v Mikulově. Doktorka mne normálně vyšetřila, šel jsem na klasický test sluchu a bylo to. ŘEkla mě přesně to, co se zde i u Vás psalo že na to nic není že se s tím musím naučit žít. Byl bych rád kdyby jste mne poslala na Vás kontakt nebo na někoho od Vás.

  s pozdravem pan Ondřej P.

  P.S.: „Budu čekat“:)

  • Lenka

   Dub 27th, 2015

   Pane Ondřeji,

   mohla bych vědět, jak jste na tom s tinnitem teď – po několika letech?
   Absolvoval jste vyšetření u dr. Vydrové? Pakliže ano, s jakým výsledkem? Jsem „sousedka“ z Lednice.
   Děkuji za odpověď

   • kOTOUS sTANISLAV

    Čer 12th, 2015

    Jen dotaz na Ondřeje,jak to dopadlo.díky K

   • K.Forstová

    Čer 13th, 2016

    Po operaci kyčle jsem ztratila částečně sluch ,hlavně v levém uchu. Narkoza byla epidurální a doslechla jsem se o nebezpečí při jejím použití.Na ušním mi dali naslouchadlo, které nemohu používat, protože nerozumím slovům a hudba je zkreslená. Šýmění v uších mám velice často, hlavně ve vodorovné poloze..Omlouvám se že neužívám správných výrazů,ale je mi 79 let a po operaci již 6 let zapomnětlivostí.Děkuji vám, vaše pojednání je velice upokojení pacxientům.

 2. edka

  Led 4th, 2012

  Dobrý den Ondřeji, chtěla bych se Vás zeptat, zda na Váš dotaz bylo p.MUDr.Vydrovou reagováno a získal jste kontakt. Pokud ano, byla bych Vám vděčná, kdybyste mi ho prozradil, sama trpím stejnými potížemi a mám stejné zkušenosti s lékaři.Tinnitem trpím asi 10 měsíců a snad mám nějakou naději, protože to ještě není tak dlouho. Díky za odpověď.

  • Věra

   Led 20th, 2012

   Dobrý den,
   tinitem trpím již několik let,zkušenosti s lékaři mám velice negativní.
   Byla jsem vyšetřena na ORL,neurologii a brala lék Tebokan,který mi nepomohl, naopak způsobil krvácení a problém se zažíváním.
   Byla bych Vám velice vděčná za kontakt na MUDr.Vydrovou,pokud jste ho získala.Snad mám ještě nějakou naději.Děkuji za odpověd´.

  • Helena

   Bře 24th, 2013

   Zjistila jsem adresu:
   MuUDr. Jitka Vydrová
   Kracíkova 330
   Praha 11
   další:
   Dr. Vydrová
   Sluchové centrum
   Španělská ul. Praha
   Také bych paní doktorku potřebovala, zkusím hledat telefon.

 3. Jana

  Led 22nd, 2012

  Dobrý den, chtěla jsem zeptat, jestli byste mi také mohli poslat kontakt na Mudr. Vydrovou, děkuji, Jana

 4. Adéla Neprašová

  Led 22nd, 2012

  Dobrý den, je mi 22 let a už je to asi pět let, co trpím tinnitem….prošla jsem spousty vyšetřeními, ale bez jakéhokoliv výsledku, který by mi pomohl. Proto bych se ráda obrátila na MuDr. Jitku Vydrovou a požádat ji o pomoc, sice jsem se za tu dobu s pískáním smířila a přijde mi to „normální“, ale kdybych se ho zbavila, byla bych moc vděčná

  • Jarek

   Kvě 25th, 2015

   Dobrý den, ano můžete se toho zbavit. Přečtěte si jeden z mých komentářů níže. Pokud není objektivní příčinna a vy jste absolvovala různé léčby, tak fungující je postup viz níže v příspěvku . Proč jste se toho nezbavila za 22 let? Řešení existuje, jenže vy jste o něm nevěděla a jak čtu všude po fórech, tak vidím, že si s tím nikdo neví rady. Pilně cvičte dle návodu níže a prosím tento postup šiřte mezi co největší počet lidí kolem sebe ať jim pomůžete.

   • Zdeňka

    Úno 15th, 2017

    Jaké cviky? Pprosím o kontakt, děkuji

   • Petra Buryánková

    Lis 12th, 2018

    moc vás prosím o zaslaní řešení tinitusu, o kterém píšete…. uvádíte cvičte podle návodu níže,ale není to tam popsané. Děkuji….moc

 5. Chroboková Soňa

  Led 30th, 2012

  Dobrý den, mám stejné potíže od roku 2009, lékaři mi nepomohli. Doporučili mi psychiatrickou péči, abych se s nemocí vyrovnala, ale příčinu, nebo pokus zmírnit nesnesitelný zvuk v uších , postup, jak se se mnou pracovalo je velmi smutná zkušenost. Nechci to vzdát, po přečtení těchto textů bych ráda našla definici, jak dál. Mohla bych dostat kontakt na p. doktorku Vydrovou?

 6. Dušan Vichr

  Led 30th, 2012

  Ahoj všem, po přečtení článku jsem pátral po
  Tinitem trpím již více než rok. Na ORL klasicky už se s tím asi budete muset smířit. Bral jsem i Tebokan (nebo Tanakan).

  Na intrentu jsem našel adresu sluchového centra, kde je uveden i kontakt. Asi vyzkouším.

  http://www.sluchovecentrum.cz/cs/nemoci-sluchu/komplexni-lecba-tinitu-auris/

 7. roman

  Bře 7th, 2012

  tak vám tady musím vyjádřit poděkování,dočetl jsem se tady hodně info a za to děkuji,zítra jdu k doktorce a uvidím,během života jsem to občas měl ale přikládal jsem to tomu že jsem pracoval v hlučném prostředí,no a ted už to mám přes měsíc a nonstop pískání s takovým jako syčením provázeno se zalehnutím ucha (v obou) taky jsem měl slabou bolest v pravým uchu lečeno kapkami a pak to šlo do levýho po kapkách bolest přestala,taky jsem zjistil že už přes měsíc se mě nedělá ušní maz….tak uvidím u doktorky,za info tady děkuju.

 8. Ján Marochnič

  Čec 18th, 2012

  Dobrá deň

  Som zo Slovenska a bývam v Banskej Bystrici.Môj problém spočíva v tom, že už mi píska v uchu 6 dni, nieje to dáko extra silný ton ale počujem ho hlavne pred spaním keď je všade ticho.Cez deň mi splinie s okolitým zvukom.Bol som aj u doktora a ten ma prezrel robil testy sluchu ci dobre počujem no na nič neprišiel.Predpísal mi lieky s názvom Polvertic.požívam ich 2xkrát za deň.no zatiaľ nepočujem zlepšenie.Ešte dodám, že deň pred tým som robil v práci dosť hlučnú robotu a po hodine mi zaľahlo na celý deň a na ďalší deň som začal počuť jeden ton v ľavom uchu.Cítim sa byť zdravý.Môže to byť z prievanu alebo z hlučnej roboty?Konkrétne rozbrusovačkou..

 9. Fröhdová Helena

  Bře 14th, 2013

  dobrý den,tinitus mě TRÁPÍ již několik let-asi tak 10.Zkušenosti s vyšetřenimi zdejších ODBORNÍKU mám stejné jak píšete vy všichni.Je nás myslím tolik,že bychom mohli založit klub tinitukusů.Ráda bych se na těchto stránkách dočetla také něco pozitivního,jako např.že se někdo uzdravil,nebo že mu ta stále hučící elektrárna v hlavě alespoň na chvíli stichne.Pevné nervy všem .

  • Luboš Pastrňák

   Kvě 20th, 2013

   Dobrý den,
   paní Heleno jak píšete, máte problémy již 10let a proto asi víte, že tinnitu je více typů a je důležité zjistit, do které spadáte skupiny. Píši Vám proto, že jsem měl tinnitus vyvolaný stresy a ten odezněl asi za půl roku – se ztrátou sluchu v postižené oblasti, neslyším určité spektrum tónů v střední oblasti tónů. Důležité pro Vás je, zjistit příčinu a typ a pak ho případně začít léčit. Zamyslete se, jak žijete. Nejste vystavena hluku? Sportujete trochu, nebo jenom u televize :-). Máte vyrovnaný svůj osobní či rodiný život? Atd… Jestliže jste přesvědčena, že Váš tinnitus pochází od stresu, mohu Vám vylíčit můj životní příběh. Luboš

   • klára

    Dub 17th, 2014

    Luboši prosím jak jste tinitus odstranil

   • Ivona

    Srp 31st, 2014

    Ahoj Luboši,já trpím tinnitem rok.Stalo se to po jedné dosti nepříjemné psychické poruše,která je tedy už pryč,ale tinnitus zůstává nadále.Zajímalo by mne,jak jste se toho zbavil.Předem děkuji za opdpověď.

   • Usarka

    Říj 13th, 2014

    Dobry den Lubosi,take by mne velmi zajimalo,jak jste na sobe zapracoval,aby piskani v usich odeznelo.Po kolecku vysetreni i ja dnes vim,ze to mam ze stresu a hledam nadeji,ze to odezni.Rada bych si precetla Vas osobni pribeh,urcite by mi pomohl pochopit spoustu veci a zapracovat na nich.Budu Vam velmi vdecna za odpoved.V takovem obdobi si cenim kazdeho slova.Dekuji predem.

  • mejla

   Kvě 27th, 2013

   Dobrý den,

   k tomu klubu tinnitářů – my se o něco podobného snažíme, tak se k nám přidejte a projeďte si i naše fórum, kde najdete mnoho informací o nových metodách léčby tinnitu a probíhajících výzkumech a studiích.
   Adresa je http://www.itinnitus.cz/

   Mejla

   • Helena

    Čec 29th, 2015

    Dobrý den,
    na internetu jsem se dočetla, že existuje přípravek TINNITUS STOP, snad dovoz z USA, ale u nás možný objednat dobírkou. Prý pomáhá po krátké době. Jeho cena je ale cca 1500,- Kč a více.
    Máte někdo s tímto lékem zkušenosti? Prosím napište.
    Děkuji

    • Hanka

     Srp 28th, 2015

     Dobrý den, přípravek tinnitusstop jsem si zakoupila před měsícem a účinky žádné! Jsou to vyhozené peníze (v mém případě 1600 Kč)

     • František

      Zář 20th, 2015

      Dobrý den paní Hanko,
      obracím se na Vás s prosbou o adresu kde jste TINNITUS STOP (dovoz z USA) před měsícem objednala.. Já ho v té době také koupil a pomohl mi, bohužel jsem kontakt vyhodil a mám zájem o další balení.
      Děkuji moc.

      • Ivana

       Úno 19th, 2017

       Zasílám Vám kontakt na Tinitus Stop: Zákaznická linka: 296 180 154, Po-Pa 9-17h., So-Ne 9-16h.

    • František

     Zář 20th, 2015

     Dobrý den paní Heleno,
     obracím se s prosbou zda máte adresu kde je možné TINNITUS STOP dovoz z USA u nás objednat na dobírku.
     Děkuji.

     • Petr

      Lis 25th, 2015

      Dobrý den, rád bych se zeptal zda jste někde sehnal adresu na ten TINNITUS STOP? Užíval jsem ho a malinko se to chvílemi zlepšovalo. Chtěl bych to zkusit ještě jednou. Děkuji, Petr

  • Eva Peckova

   Říj 21st, 2016

   U každého je příčina tinitu jiná, proto i léčba nemůže na každého zabrat! Lék z Ameriky je „“trošku“ podvod a “ byznys“!Já ho mám 2 roky , všechno jsem prošla, všechny léky, vitamíny , kontroly, tlakovou komoru, infuze, vyšetření , no snad vše, a nic nepomohlo, je to stejné.Zůstalo mi to po zánětu středního ucha, po nachlazení.věřila bych jen Dr. Vydrové a oceňuji snahu sluchového centra,a setkání se stejně postiženými „nemá smysl“, každý to prožívá jinak.Horší je ,že z toho zalehnutí vzniká nedoslýchavost, a toho zhoršení se bojím

 10. lucie

  Bře 14th, 2013

  dobri den prosim vas mam dotas muj pritel toto ma rika ze to piskani se mu stupnuje a hned potom nasleduje silni hučeni a gdis chce pak otevrit oci tak mu to nejde strasne u toho vzlika mam o nej obavi prosim vas poratte co ma delat boji se doktoru nechce nikam jit mam onej strach

 11. Gábina

  Kvě 13th, 2013

  Pro všechny, kteří chtjí vědět víc
  http://www.gong.cz/setkani-selestaru-v-roce-2013/2013/01/31

 12. Jana

  Srp 31st, 2013

  Trpím pískáním v uších cca 3 týdny, všimla jsem si, jednou jsem ležela s vysokým polštářem pod hlavou a sundala ho něco mě křuplo v krční páteři a začalo mi víc pískat v uších, jsem přesvědčená, že to je od krční páteře

  • Petr

   Dub 6th, 2016

   Dobrý večer. Mě se stalo něco podobného po 5 dnech strávených ležením na zádech v nemocnici. Zbavila jste se toho nějakým způsobem? Díky za info. Petr

 13. Marian

  Lis 1st, 2013

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli někdo léčil tinitus magnetoterapii a jak to fungovalo jestli to je nesmyslnebo aspoň trochu zabere díky za odp.

  • Vladimír

   Led 21st, 2014

   V červnu 2013 mi zalehlo ucho a začalo mi v něm hučet. Na ušním oddělení v Teplicích mně vyšetřili a řekli, že to nic není.Protože byly dlouhé objednací lhůty, zajeli jsme na ušní odd. do Motolské nemocnice v Praze. Tam jsem teprve zažil řádné vyšetření a bylo mi sděleno “ pane přišel jste pozdě a k takovým lékařům, u jakého jste byl, už nechoďte“. Předepsali mi kapačky, betaserg, dále jsem absolvoval 30 terapií v hyper. komoře. V hlavě jsem měl nadále hluk vrtačky do betonu, celé noci jsem nespal a běhal po městě a uvažoval, že lepší by bylo nežít. To trvalo několik měsíců. Koupil jsem si magnetoterapii Biomag a užíval několik hodin denně. V říjnu jsem navštívil psychiatra, dostal jsem antidepresivum Velaxin a asi po třech týdnech došlo k úlevě, hučení je slabé, mám stále slabé syčení od kterého se však dovedu odreagovat a zase žiji. Kdyby mně to takto zůstalo, byl bych spokojený. Mám pouze strach aby se to nevrátilo. Takže nevím co mi zabralo, jestli antidepresivum nebo magnetoterapie nebo obojí dohromady. Vladimír

   • Jarek

    Kvě 25th, 2015

    Jsem úplnej laik. Ale dle mého názoru magnetoterapie je nesmysl. Myslím, že zabralo antidepresivum. Myslím, že mozek a i ty jste dostali více příležitostí se s těmi halucinacemi vypořádat. Bylo to určitě těžké období pro tebe, myslím, že se ti to nevrátí, mozek se naučil jinak zpracovávat zvuky z okolí. Kdyby se ti to vrátilo, víš, že problém je v tobě. Já nejsem žádný expert a chápu, že mít tinnitus je těžké. Pokud není žádná objektivní přičinna, tak je to jasná halucinace. Snaž se hučení (nebo i pískání) zesilovat a zeslabovat v tichu. Pak to máš pod kontrolou. To stejné dělej při okolních zvucích. Tinnitus je zrádný proto, že jakmile jednou ten zvuk uslyšíš, tak se ti vytvoří v mozku špatná zpětná vazba a signály běhají v mozku pořád dokola. Ty slyšíš hukot, pískání, mozek vnímá tedy zvuk, a tím tedy nějaký zvuk existuje a pak tedy posloucháš ten zvuk atd. pořád ve zpětné smyčce. Prvotní přičinna, proč jsi to slyšel to pískání byla jiná, jenomže problém pominul a mozek je takto zacyklený a naučený ve zpětné vazbě. Pak stačí cokoliv, jakýkoliv ponět a už to máš a mozek to přidává k okolním hlukům. Pokud se to naučíš alespoň trochu ztlumit, máš to pod kontrolou a můžeš to ztlumit ještě více a vypnout. Je nutné naučit mozek, aby to dělal automaticky. Potom jakmile to zvládneš v tichu, tak to dělej na pozadí různých zvuků. Určitě se ti to a vám všem, kdo to čtete, podaří vypnout. Je potřeba se naučit žít a slyšet be tinnitu.
    Držím Vám všem palce..
    Jarek.

    • Jana

     Kvě 28th, 2015

     Jé, ono to funguje, díky moc :)

     • Illy

      Čer 8th, 2015

      Dobrý den Jarku, jak to myslíte s tím zesilovanim a zeslabovanim? Jak to mám provádět?Jen si to představovat? Váš názor mi připadá po dlouhé době rozumný, pochopila jsem, že s tinitem nepomůže lékař ani léčitel, člověk musí pracovat sám na sobě. Já už mám tyto potíže delší dobu,někdy je nevnímám tak intenzivně, je to slabé, ale po stresu se vždy zhorší.

      • Jarek

       Čer 9th, 2015

       :)

      • Jarek

       Čer 9th, 2015

       Zkuste zavolat nebo mi poslat SMS na tohle číslo 778 260 392. Zajímá mě, co cítíte nebo slyšíte.
       S telefoními čísly to mám trochu složité, takže nevím, jaké číslo budu mít v budoucnu (takže pokud by mi někdo v budoucnu volal a číslo nebylo aktivní, moc se omlouvám). V nejhorším případě si Vás vyslechnu :)

    • Hana

     Pro 8th, 2016

     Také se povedlo :)

 14. Roman

  Led 21st, 2014

  Dobrý den.
  Jen jsem chtěl reagovat na rozhovor s paní doktorkou.
  V roce 1996 jsem začal mít bolesti levého ucha ze dne na den. Trvalo to asi týden, kdy jsem navštěvoval lékaře ORL. Po týdnu se nic nezlepšilo, ba naopak, začal jsem na levé ucho nedoslýchat. Byl jsem hospitalizován v nemocnici na posilujících kapačkách po několika základních vyšetření. Po návratu z nemocnice jsem měl obrovské bolesti v oblasti levého ucha, provázené křečemi do levé půlky obličeje (při křečích se mi zkřivil obličej), které po několika minutách ustali. Bylo to vždy při kýchnutí, zakašlání, či vysmrkání se. Byl mi doporučen pan doktor Sláma z Ústí nad Labem, který je špičkou mezi ORL lékaři. Absolvoval jsem spoustu vyšetření, mezi jinémi i ct a magnetickou rezonanci. Nálezy byly v naprostém pořádku a i pan doktor nechápal. Za několik měsíců jsem ohluchl na levé ucho úplně. Od té doby slyším stále jen pískání v levém uchu. Naučil jsem se s tím žít. Jen mi to ale přitížilo v zaměstnání, kdy jsem byl omezen kvůli bezpečnosti provozu atd. Zkrátka a dobře, ztráta zaměstnání a velice malá pravděpodobnost najít si jiné v mém oboru (truhlář). Nezbylo mi nic jiného, než se osamostatnit a jet na vlastní triko. Ale až nyní, před třemi dny, se mi objevilo děsné hučení v hlavě, ne v uchu. S každým sebemenším zvukem se toto hučení zesiluje. Je to hrozné, nemohu se soustředit na práci a na stroje, jsem nervozní a začal jsem dnešního dne pociťovat i malou ztrátu motoriky. Tato mne doprovází již od problémů z hluchoty levého ucha, ale jen za šera. Ve dne a ve tmě je to ok. Dnes bohužel i za denního světla. Jsem z toho opravdu velice nervozní. Hlavně kvůli pohybu a práce na strojích v truhlárně. Jsem na dílně sám a kdyby něco, tak mi nikdo nepomůže. Ale ani si nemohu dovolit jít k lékaři, aby mě našounul do špitálu. Dnešní konkurence je obrovská a přišel bych tím o spoustu práce, které i tak není moc. Nevím si rady, co mám v této situaci dělat. Můžete mi někdo poradit nějakou léčbu, kterou bych mohl provádět aniž bych přerušil práci? Jrště jsem zapoměl dodat, že se mi během těch tří dnů zhoršil i sluch na to jediné zdravé pravé ucho.
  Roman

 15. Vladimír

  Led 25th, 2014

  Romane, možná, že je to hloupá otázka, nosíte chrániče sluchu při práci na strojích ?
  Já když byl v nejhorším stádiu jsem nesnesl vlak, držel jsem si ruce na uších a když se doma pustil mixer, dával jsem si též sluchátka. Každý hluk mi zvyšoval hučení v uších. Berete betaserg.? Mně Mudr. Sláma říkal, že nic lepšího zatím není, když se mi to zhoršilo, tak jsem bral 2 dny 6 tablet denně a pak zase přešel na 2 denně.
  Vladimír

 16. Marian

  Úno 14th, 2014

  Dobrý den, mám tinitus asi 3/4 roku začal zánětem v levém uchu, ucho mi zalehlo a potom mírný pískot v květnu který jsem si vůbec nevšímal v září jsem šel na kontrolu k neurologovi a dostal jsem rehabilitace a cvičení a v řinu mi začalo pískat a hučet v obou uší po celo dobu beru vertibetis nijak asi moc nepomáhá, zvláštní je když stisknu zuby nebo pomelu čelistí do stran tak se to zesílí nemá někdo nějakou zkušenost, nebo co dělat aby se mi vrátil ten stav jak jsem měl na začátku díky za rady.

 17. Iveta Žďánská

  Bře 25th, 2014

  Dobrý den chci se zeptat jestli lék Betahistin Actavis 16 mg je návykový? děkuji za odpověď

 18. Jarmila Sulajová

  Kvě 10th, 2014

  Dobrý den
  Tinituus,nebo-li spíše hučení v v hlavě mám již asi 8 let,přičemž se stav zhoršuje,již v té době mě byly na CT krční páteře zjištěny výrůstky,rovněž velké problémy s páteří,bolesti ,došlo tak daleko ,že jsem již namohla zvládat fyzicky náročnou práci a nyní jsem od konce ledna v nemoc,stavu lékaři mne krom rtg žádný další vyšetření neudělali,bolesti páteře ustoupily.pokud se nijak nezatěžuji,proběhla rehabilitace,jelikož jsem už psychicky nezvládla zvyšujíí se hučení,hlavně v noci pocit jakoby měl mozek vystartovat jako raketa do vesmíru,tak mi paní doktorka neuroložka napsla lék VERTIMED 24mg,užívám měsíc,ale zlepšení se nějak nedostavuje,také aby toho nebylo málo přidalo se asi 14 dní mrtvení právé nohy od nártu směrem k holeni nevím co je toho příčinou anevím už co dělat,aby mě paní doktorka odeslala na další vyšetření,může mi prosím někdo poradit co dělat ??, Děkuji moc za každou radu

  • Libuse

   Lis 21st, 2014

   Dobry den,
   Nevim jake mate problemy s pateri,ja mam scoliosu paterie,mam huceni v pravem uchu ktere se zhorsuje.co mi ale pomuze na pul roku,zatim,je srovnani kostrce,tzn.narovnani posledniho obratle,ocasku..tim se vykompenzuje kerchief pater a opravdu mam cca pul roku totalni ticho.preji Vam at to pomuze,ten pulrok s turbinou je hruuuuuza…..

 19. Zdeněk

  Lis 13th, 2014

  Snad tinnitus trochu z veselejší stránky. Mám jej už mnoho let. Začalo to asi prochladnutím ve spánku v době, kdy jsem byl nachlazený a v noci jsem se zapotil. Po prohlídce na ORL jsem dostal nějaké prášky na rozšiřování cév. Zabraly, ale na jiném konci těla. Od narození jsme měl studené nohy od šlapek po kotníky. To tedy zmizelo. Pískání (6000 Hz) ne. Ze začátku pískání vysazovalo, když jsem dělal nějakou těžší práci – kácení stromů na zahradě. Ale nebudu se přece stěhovat do deštného pralesa, že! Slyšel jsem o jednom řidiči, který z důvodů pískání nemohl vykonávat povolání. Když už nevěděl, jak svou životní situaci řešit, šel do hospody a zde se opil do němoty. Odnesli ho domů a on se ráno probudil zdravý. Prosím, neberte to jako návod na alternativní způsob léčení.

 20. Jarmila

  Lis 28th, 2014

  Dobrý den
  Je mi 40 let.
  Na konci srpna letošního roku se mi jednoho večera při usínání začal velmi silně ozývat v levém uchu tep vlastního srdce. Toto přetrvávalo bez přestání měsíc, během kterého jsem absolvovala kompletní vyšetření na ORL i u praktického lékaře- odběry krve na boreliózu, štítnou žlázu, zánětlivé a jiné složky, vše v pořádku. Na ORL mi doporučili „nadopovat se vitamíny“, což jsem udělala a ucho mi cca na měsíc tepat přestalo. Po měsíci se znovu
  ozvalo, tu s větší, tu s menší intenzitou a přestávkami (např. mě tepe 3 dny, tak mám 2 dny klid…a pak se to celé opakuje). Nyní jsem byla na kontrole ORL, tam vše zase v pořádku a bylo mi řečeno, že příčinou mohou být 3 diagnózy na mozku, velmi závažné, které odhalí pouze drahé CT vyšetření (nebo magnetická rezonance). Od té doby v noci nespím, protože se velmi bojím, že by to mohlo být ono a chystám vyšetření absolvovat. Co v případě potvrzení takto závažné diagnózy? Je nějaká léčba? Popř. je možné, že by tlukoucí ucho způsobovalo něco jiného? Např. alergie na lepek, či mléko?
  Velmi děkuji za odpověď.

  • Helen

   Zář 30th, 2015

   Dibry den jsem sestra na kardiologii a musim vam rici ze tepani v uhu muze byt zpusobeno take onem.srdce nebo poruchou jeho rytmu nemusite mit nutne nalez na mozku na ct nebo magnetu zajdete na preventini prohlidku a nechte si natocit ekg pokud s pozdravem H.

 21. Sabina G.

  Pro 4th, 2014

  Také trpím šelestí od roku 2012. Projevilo se to při kolapsu v zaměstnání. Doktoři z několika měst mi nebyli schopni pomoct. Poradíte mi prosím, jak se s tím co nejvíce smířit? Dohání mně to k šílenství. Předem mockrát děkuji za rady :-)
  sabinka-1@seznam.cz
  Je mi 22 let.

 22. Zdenka

  Pro 26th, 2014

  Prosím, prosím… pomohla by hyperbarická komora? Děkuji Slámová

 23. Domi

  Led 22nd, 2015

  Mám tinnitus od 10/2014, ale až po více než roce se VÝRAZNĚ zklidnil, tzn,. funguju již jako dřív, chodím na rehabilitace (ještě jsem sledována pro Bechtěrevovu chorubu), nyní zkouším akupunkturu u jednoho neurologa, a předtím jsem zkusila opravdu všechno včetně oxygenoterapie. Hlavní je se 1) zklidnit, já vím, že to moc nejde, ale kupte si třeba generátor bílého šumu, nebo doporučuju nahrávky typu „White noise“, nebo obyčejná hudba, které se Vám líbí. Audioknihy na noc pomáhají 2) POkud sedíte neustále u PC, uvažujte o změně 3) zkuste saunu, kryokomoru (polárium) 4) zeptejte se sami sebe, jestli jste se v době, kdy Vám tinnitus začal, nepřetěžovali, jestli Vám tím Váš organizmus neříká vůči něčemu „A DOST“ 5) pokud máte něco s páteří, ujistěte se, že máte opravdu dobrého fyzioterapeuta, případně bych zkusila osteopata. 6) hlavně nenalítněte na nejrůznější alternativní nesmysly. Maximálně ještě tu akupunkturu, ale to je tak vše. Držím palce všem! Domi.

  • Jarek

   Kvě 25th, 2015

   Domi, asi jsi se uklikla. Píšeš že tinnius máš od 10/2014 (…ale až po více než roce se VÝRAZNĚ zklidnil) a dnes je 25.5.2015 – to je 8 měsíců. Asi sis toho taky všimla, nedá se tu editovat svůj příspěvek.

 24. Antonín Körber

  Led 24th, 2015

  Zatím jsem na žádném vyšetření nebyl,trpím těmi příznaky,co snad vím,asi 3 roky.Sám samozřejmě pátrám po příčině.Uši mám suché,nutí mne to pro svědění,vytírat si je tou vatičkou na špilce,zkoušel jsem i mast z marihuany,trochu to pomůže,pomůže i smrkání do umyvadla s proplachováním nosu studenou vodou,léky na tlak a ředění krve beru kvůli srdci-mám 6 stentů,když mi hučí v uších,tak jsem pozoroval vyšší tlak,měřím si ho sám.Dobré je chodit ven,do lesa a k řece,dává to zapomenout.Piji denně víno,používám denně čerstvý lněný olej/s česnekem,tvarohem a chille/,dobré je pít ráno nalačno med se skořicí,sodou v teplé vodě…..to vše asi nahradí ty léky…..Podle mne je příčinou porušený krevní oběh-ten se neléčí,a může být příčinnou resonomie-třeba z indukčního vařiče…Tato indukce je jiná než z indukční trouby,ta je od novoty ve sklepě v krabici/to je superhrůza/…ten vařič používám,ale snažit se tam,co nejméně zdržovat!…..chce tu nemoc posuzovat komlexně-lékaři,fyzici,chemici a i ti váleční zločinci,kteří využívají třeba i počítače k těm špinavostem…….tedy lékař s těmi šarlatány přes léky,Vám určitě nepomohou…..důležité je se dožít až do smrti a to Vám ze srdce přeji……..Antonín Körber

 25. Čanda Jindřich

  Úno 25th, 2015

  Trpím tinitusem již 0d svých 53 let je mi 71 a mám jej stále absolvoval jsem hyperbarickou Komoru, Enelbin kapačky, a nepomohlo to. bral jsem i enelbin prášky také nic časem mám třeba dva dny absolutní klid, ale jinak mě to v uších hvízdá pořád noci jsou hrozné čím jsem starší, tím njsem nervoznější. Nevím co s tím. mám tinitus v obou uších hlasitost tinitusu se mění od klidu slabého cinkání, až po hlasité pískání nejlepší je prý si zvyknout, ale to není tak jednoduché takže nevím

  • Jarek

   Kvě 25th, 2015

   Dobrý den,
   tintinus seobjevil u mě asi před 10 dny na jednom uchu. Podobně jako u Vás. Je mi 43 roků.
   Slyším dobře. Možná nějaká malá nevědomá stráta sluchu o níž nevím.
   Tinnitus umím stlumit či vypnout, on naskočí třeba za 10 min,
   a tak rychle ho vypnu. I před spaním.
   Uvědomil jsem si příčinnu. Mám audio-halucinace. A přimo si to uvědomuji. Jsem schopen to ovládat.
   Za dobu asi 4 dní se mozek trochu naučil slyšet okolní svět bez těchto pazvuků, co mi tam přidává mozek.
   Před spaním též vypnu. Občas se stává, že po jakémkoliv sluchovém podnětu se tinnitus objeví. Cílem je naučit mozek jinak slyšet. Myslím, že se mi to daří a tinnitus jsem zredukoval na 10% výskytu a slyším ho někdy jen při zacpání uší. Vaším cílem, abyste se ho zbavil, je naučit se tinnitus zeslabovat a zesilovat. Tak to dostanete pod kontrolu. Musíte se snažit vypozorovat, jak a co vám to vyvolává, jaký podnět, může to být třeba mlasknutí. Jinak tento postup nemusí hodit na všechny lidi, nicméně dle mého je to neobjevená léčba, tím jsem si 100% jist..Prosím šiřte tuto informaci kolem sebe, možná pomůžete někomu. Nikdo vám úplně nepomůže, zde je návod, že vy si můžete pomoci. (Tohle platí v případě, že nemáte žádný jiný objektivní nález, co tinnitus vyvolává) Jarek.

 26. Escha Fasa

  Dub 7th, 2015

  Mám levé ucho po vážném úraze, po protržení bubínku před 40 lety. Po složitém, dlouhodobém a komplikovaném srůstu jsem postupně v levém uchu ztrácel sluch a vznikl tinitus, ani po trojím léčení infuzemi tinitus nezmizel ale ještě zintenzivnil do nesnesitelnosti. Pak se hluchota rozšířila i do pravého ucha a i tam začal sílit tinitus . Na audiogramu mám nyní vlevo úplnou hluchotu, ztrátu 100%, vpravo mám zbytky sluchu – ztráta 98%..Prakticky tedy bez naslouchadla na obě uši běžné zvuky vůbec neslyším, ale pištění tinitu, tzn. nepřerušovaný tinitusový intenzivně pištivý otravný zvuk v obou uších slyším. Jak je to možné ? Pro informaci: Pociťuji i ostatní projevy tinitu jako lupání, tepání, zvonění či zaléhání uší i několikadenní, mám bolestivé tlaky v obou uších směrem ze středouší ven atd. atp..Jsem z toho trvale zoufalý, někdy je to až šílené. Před léty jsem byl na magnetické rezonancí mozku, nenalezlo se nic.
  Prosím paní doktorku o odborný posudek. Děkuji.

 27. Escha Fasa

  Dub 12th, 2015

  Prosím paní doktorku Vydrovou, aby mi odpověděla samostatně tj. odděleně od této diskuze, přímo na můj E-mail. Moc děkuji. Escha Fasa P.S.: Pokud možno co jak nejdříve.

 28. Martin

  Dub 20th, 2015

  Zavidim vam vsem co tu pisete o tinnitu jako zvuku,ktery je jen otravny,hlavne v noci.Momentalne mam oboustranny,prave ucho rve tak,ze uz na nej neslysim a ted mi to zacina delat i leve.Malokdy rozumim lidem co rikaji.Zkousel jsem i sluchadlo widex,ale momentalne mi nijak nepomaha,jakykoliv predmet v uchu mi pri sebemensim pohybu zmeni tlak na bubinek a tinnitus to jen zesiluje.Zatim mam podezreni priciny od patere,ale v zlepseni uz pry moc doufat nemam.

 29. petr sestak

  Kvě 31st, 2015

  Dobry den pani doktorko,trpim 14 dni silnym tinitem a po precteni techto radku soudim ze jste profesional :) rad bych se zeptal na orl jsem na neuro a tet me ceka jeste rehabilitace a rengen patere,od sve lekarky jsem dstal leky betaserc a beru jeste ginkio,jen se vas chci zeptat jake mam sance na uzdraveni byla mi diagnostikovana hipacius mixta dekuji za odpovet jak mam postupovat dale po domluve bych se k vam obednal jssem s UL s pozdravem sestak petr dekuji za plnohodnotnou odpoved :)

  • Milan Blanář

   Čec 4th, 2015

   Dobrý den přeji,dlouhá léta jsem užíval betaserc, pak z finančních důvodů Betahistin Actavis. Mám problémy se sluchem, byly k tomu i závratě, které právě tento lék odstranil. Bez problémů mě lék předepisoval můj lékař. Nedávno, když jsem si přišel zase pro recepty, tak mě sdělil, že tento lék mě může předepsat pouze neurolog, nebo ušní. Přitom jsem zjistil, že manželovi dcery předepisuje jeho lékař Betaserc bez problému. Rád bych se dozvěděl, jak to tedy je, zda nemá vliv pojišťovna, u které jsem pojištěn. Není stejná, jako pojišťovna manžela dcery. Díky.

 30. Ilona

  Čec 14th, 2015

  ráda jsem si přečetla všechny komentáře k tinitu a já jím trpím 10 let a někdy se mi to zdá neúnosné,beru léky na snížení tlaku i beteserc a byla jsem na všech vyšetřeních na ORL a nic vážného nezjistili.Mám od 44 let diagnostikovanou angínu pectoris,takže další léky které beru je toho dost abych to od rána spolykala.Ale jediné co mi kromě antidepresiv které beru asi tak tři roky ,mě pomáhá vinný stříček,který popíjím během dne a pak usínám v pohodě a je to paradox,někdo by asi řekl,že jsem alkoholik ale když jsem zjistila,že mi to trochu pomáhá tak jsem toho využila a bude mi v listopadu 72 let a žiju a to je důležité,mám jezevčíka který mi dělá společnost,jsem ted 8 let vdova

 31. Ilona

  Čec 15th, 2015

  ještě jsem chtěla dodat,že mě občas pravé ucho pobolívá a po ránu mám pocit polozalehlého ucha což je nepříjemné a byla bych asi už hysterická kdyby mě to pravé ucho kde vímám tinitus opět celé zalehlo jako před 4 roky kdy jsem pak absolvovala všechna vyšetření a v důsledku toho jsem zhubla o 18 kilo a vypadalo to,že mám nějaký nádor v hlavě,prostě zapracovala psychika a z toho mě dostala antidepresiva a dnes jsem se i spravila ač mám problémy se zubama,nemůžu pořádně kousat a vše jíst jak bych chtěla,no to stáří není jednoduché ale mohlo by být hůř a já se jen tak nedám

 32. Peter

  Srp 8th, 2015

  Dobry den, vylecil jsem si tinnitus .. http://www.beztinnitu.cz

 33. Dana Černá

  Srp 26th, 2015

  Dobrý den také jsem trpěla šelestí a hučení v uchu po 2 letech mi zjistili velká ložiska v mozku v bílé hmotě a cistu ,měla jsem v sobě neléčenou encefalitidu a boreliózu takže původce šelesti je často infekce v těle.Ale lékaři se nad tím nepozastavují aby udělali test na Western Blod a Elisu ten odhaluje jakou infekcí člověk trpí i jakou v minulosti prodělal-paměťové látky.

  • Roman

   Zář 1st, 2015

   Musím reagovat na Váš příspěvek. Letos 9.srpna mě píchla vosa do ruky, okamžitě 8 cm velký červený flek, který za týden zmizel. A od chvíle vstřebání (15.srpna) tohoto fleku mi píská v uších. Není to nic brutálního, přesto abych něco nezanedbal, vypravil jsem se po týdnu syčení kdesi uvnitř mé hlavy na ušní. Doktorka mi řekla, že to spolu nesouvisí a okamžitě nasadila kapačky. Nechci doktorům fušovat do řemesla, ale nechce se mi věřit, že ty dva úkazy v mém těle spolu nemají žádnou souvislost, byla by to opravdu veliká náhoda. Pokud víte, kdo by mohl stav nezávisle posoudit, budu Vám vděčný za tip.

  • Aleš

   Kvě 15th, 2016

   Já si to myslím taky, že ten protivný těžko léčitelný tinitus má příčinu v nějaké infekci přímo v mozku. U mě je to 3 roky protivné pískání a je to asi na mozkovém kmeni , protože tama taky prochází hlavové nervy z uší. Léčím se zatím informatiky, beze změny, ale uvidím, lékaři vám nepomohou, je to jediná cesta. Myslím si, že ta doktorka se po dvaceti letech nikam nepohla, je to takové oblbování pro lidi. Myslím si, že se musí pátrát přímo v mozku a připustit si že tam může být nějaká bakterie nebo virus. Uvidím jak to se mnou dopadne, budu potom o tom informovat na stránkách tinirus.cz. Problém je s léčením mozku, protže se tam nedostanou velké molekuly, je tam jakási bariéra hematoencefalická, taková síťka.

 34. Dana Černá

  Srp 26th, 2015

  Prosím dotazy můžete na reana@email.cz ,mohu podat info o mé nemoci.Článek viz víše.

 35. maika

  Zář 21st, 2015

  ostuda byla jsem ai ja u Pani doktorki a sklamala mne nedělala vůbec nic, mne odstrčila u ine pani Doktorki a ta bila velice profesionalne laskava nemam s čim vam pomoci není lek na tinitus dodržuite zdravi životni styl a bez stresu .tak jsem pšišla domu velice sklamana manžel po několika dni obijednal leki přes internet Tinitus stop aniš bi konzultoval semnou ja jsem mu vynadala proč dela takove akce bezemne protože ti leki jsou velmi drahe no a na konec po 40 dnu jsem začala citit změnu v uších nemusim nosit sluchatko visoke toni mi uš tolik nevadei a navíc slišim lepe na prave ucho jedini lek mi pomohl doporučui všem lidem s Tinitem .

  • František

   Zář 27th, 2015

   Paní Maiko,
   jsem rád, že nejsem sám komu lék pomohl. Chtěl bych Vás poprosit
   o kontakt, kde jste lék objednali. Já tomu také nevěřil a bohužel jsme adresu vyhodili a nyní nikde nemohu dopátrat kde se dá sehnat.
   Moc děkuji a přeji pěkný den.
   František

   • maika

    Pro 22nd, 2015

    Dobry den pane Františku, moc mně mrzi ja tež nemam adresu na leki Tinitus skusila jsem obijednat pšes internet a bohužel nešlo take nevim proč ale velka škoda .

 36. Josef Hajský

  Říj 23rd, 2015

  všichni neznalí doktoři prosazují hučení,pískání v uších, mne ale již 26 let syčí v hlavě přímo na mozku, pískot nebo šum v uších neznám,proto Vám mohu sdělit, dokud vědci nezjistí příčinu a to bude trvat ještě dlouho, protože oficielně se na tuto nemoc neumírá, doknce jsou tací lékařští borci, kteří tvrfdí, že to snad není ani nemoc, jsou to studovaní pitomci viz knížka tinittus 100x a jinak, pouze se jenom samí zabíjíme a vraždíme, když už to nejde snášet, proto dle dostupných údajů až 80% doktrorů svoji chorobu hučení v hlavě kterou pochopitelně taky někteří trpí, vůbec nikde nesdělují, jo že se někdy stane, že to přestane, tak to je možné, ale rozhodně ne zásluhou doktrů,pan prof.Syka o tom něco ví.Hajský Josef

 37. Ondřej

  Pro 16th, 2015

  Dobý den, mám 14 roků, po prudkém pohybu [skočil do mne z pravé strany jeden kluk 2x dokonce..] se mi příští den objevil tinnitus,.
  Myslíte že by to mohlo způsobovat toto? nikdy jsem takovej problém neměl na neurologii mi nic nenašli, ani u ORL, pak při RTG jsem měl v posudku napsáno /blok. C obratlů/ myslíte že se toho můžu zbavit ? :( :( dyť mám 14 roků … a nikdy mi nic nebylo… je to příšerné!

  • milfu

   Led 13th, 2016

   http://www.gong.cz/rozhovor-s-mudr-jitkou-vydrovou-tinnitus-aneb-dabel-hovori/2010/06/27

   A které z vyjmenovaných druhů tinnitu se dají ovlivnit?
   Jak jsem už řekla, ovlivnit se dá tinnitus vzniklý z interních příčin, tedy například z důvodů vysokého krevního tlaku, který umíme léčit. Rutinní je tedy každému pacientovi s tinnitem změřit tlak. Někdy je vhodné provést 24hodinouvou monitoraci tlaku, aby se odhalily výkyvy tlaku během dne a noci. Dále můžeme ovlivnit tinnitus vzniklý z některých vertebrogenních příčin, například pokud je páteř v blokovém postavení. Má-li již pacient degenerativní změny na páteři těžkého stupně, pak se dá takový stav ovlivnit jen velmi málo. Někdy se dají zmírnit i šelesty způsobené cévními změnami. Léky na snížení viskozity krve, mohou tinnitus umírnit.

 38. Roman

  Úno 26th, 2016

  Dobry den pani doktorko dostel jsem brát antidepresiva a začalo mi po nich zvonit v ucu.Když je vysadím přestane to.Děkuji za odpověd

 39. K.Forstová

  Čer 13th, 2016

  Je možné tinnitus získat po epiduralni narkoze?

 40. Vladka

  Říj 17th, 2016

  Dobry den pani doktorko Vydrova prosim pomocte mi jsem uz zoufala mam az deprese z tinnitusu kazde rano placu porad me huci v hlave nekdy celou noc ani nespim a slyset to neprijemne huceni v hlave jsem take nedoslychava na jedno ucho nosim sluchatko prosim poradte mi nejake vysetreni moje maminka to ma taky uz nekolik mesicu a nic nikdo ji nepomohl

 41. Roman

  Říj 27th, 2016

  Zdravím všechny. Určitě souhlasím s Jarkem. Podle mě je možné umět ten strašný zvuk alespoň na chvíli „vypnout“. Jen zatím nevím jak se mi to vždy podaří :) Problémy s duněním (především v levém uchu) mám cca 5 let a stále se to zhoršuje. Spíš si někdy říkám, že už je to v celé hlavě a ne pouze v oblasti ucha. Jinak jsem byl jak na infuzích, tak v hyperbarické komoře a vždy se to jen zhoršilo. Vyšetření jako magnetická rezonance, EEG atd, jsou prý v pořádku. Je to pouze z mé zkušenosti, ale možná by také (u některých z vás ) stálo za úvahu vyšetření zraku. Mě řekli, že zrak je v pořádku, ale stejně mohu potvrdit, že když se ráno probudím, hučení v uchu je celkem slabé, teprve po otevření očí se rozjede naplno. Když opět zavřu oči, zvuk je opět slabší. Zatím to nemám potvrzené, ale já se s tím snažím bojovat tím, že jsem v klidu (kdykoliv je to možné) a denně procvičuji krční páteř. Měl sem teď celkem dost starostí a jasně pozoruji, že tím více se vše zhoršilo. Teď jsem si řekl „A dost!“ Objednal jsem se na masáže a samozřejmě navštívím také paní doktorku Vydrovou. Podle mě je jediným odborníkem, který důkladně prověřuje původ tohoto problému. Jiní se nás většinou zbaví tím, že nás hned pošlou na infuze a předepíší betaserc. V mém případě to spíše hučení posílilo. Nejvíc v pohodě jsem se paradoxně cítil mezi procedurami v hyperbarické komoře, kdy jsem byl cca 2 týdny mimo zaměstnání a byl jsem v klidu.

  • Vladka

   Lis 25th, 2016

   Dobry den Romane chtela bych se zeptat uz jste na to prisel jak podarit ten strasny zvuk alespon na chvili vypnout?

 42. Hana Nováková

  Pro 8th, 2016

  Lékaři jsou v tomto ohledu k prdu….jedině pomůže nafetovat se antidepresivama…

 43. Vladka

  Pro 13th, 2016

  Ani antidepresiva nezabiraji zastavit huceni ja je beru taky navstivila jsem neurologickou poradnu udelali mi rengen páteře a ted jdu na ct hlavy

  • Alena

   Dub 2nd, 2017

   Dobrý den , můžu se zeptat, jak jste dopadla na CT? Já mám jít též, bojím se kontrastní látky….TIN. mám cca rok…asi od stresu…mívám zalehlé uši…děkuji..

   • Vladka

    Dub 27th, 2017

    Dobry den Aleno nejsem taky odbornice na tynnitus nechci vas strasit ale vsechna vysetreni jsou zbytecna . Na ct jsem byla dopadlo v poradku nic to neni nebojte se jsou tam lekari ty vas hlidaji a pouci vas na zacatku vysetreni ct budete brat nejake leky ktere vam sami daji. U neurolozky mi potvrdily zablokovanou krvni pater proto ten tynnitus poslala jsme na rehabilitaci ja se na to vykaslala nic nepomuze jedine co my pomohlo se zamilovat a mit lasku byla jsem.stastna ze ani ten tynnitus nevnimam tim lepsi kdyz to nevnimate samo se zastavi ze si reknete boze ja nemuzu spat takove ticho a pak po peti dny zase prijde slabe huceni . Jestli mivate stresy berte antidepresiva me pomohly uplne me zmenily a nejvic ta LASKA doporucila bych to vsem co trpi tynnitus.

 44. Vladka

  Dub 27th, 2017

  Dobry den Aleno nejsem taky odbornice na tynnitus nechci vas strasit ale vsechna vysetreni jsou zbytecna . Na ct jsem byla dopadlo v poradku nic to neni nebojte se jsou tam lekari ty vas hlidaji a pouci vas na zacatku vysetreni ct budete brat nejake leky ktere vam sami daji. U neurolozky mi potvrdily zablokovanou krvni pater proto ten tynnitus poslala me na rehabilitaci ja se na to vykaslala nic nepomuze jedine co my pomohlo se zamilovat a mit lasku byla jsem.stastna ze ani ten tynnitus nevnimala tim lepsi kdyz to nevnimate samo se zastavi ze si reknete boze ja nemuzu spat takove ticho a pak po peti dny zase prijde slabe huceni . Jestli mivate stresy berte antidepresiva me pomohly uplne me zmenily a nejvic ta LASKA doporucila bych to vsem co trpi tynnitus.

 45. Kuba

  Čer 4th, 2018

  Dobrý den 12.5 mně začalo pískat v uších po 2 dnech jsme zašli na ORL a tam mně diagnostikovali tinnitus dali mi kortikosteroidy a beru medrol po dobrání se mi to zlepšilo a teď beru gingo giloba na prokrvení vnitřního ucha a zlepšuje se to chci se zeptat jestli to časem úplně vymizí?

 46. Ládík

  Čec 19th, 2018

  To jsou drsné, smutné komentáře tady. Napíšu něco pozitivního budoucí generaci. Je mi 27 a již jsem se s tímto narodil. Během celého života si na to vzpoměl jen asi 3x když jsem zrovna ležel a kokal do zdi…Poprvé asi v 6ti letech když jsem si myslel že to je tak u každého. Když dělám koncentrace na svíču a jiné soustředění mysli tak to nevnímám. Nepoužívám hudbu. Důležítý je postoj. Nedávno jsem měl po injekci větší než doporučené dávky hodně stimulovaný autonomní nervový systém a v kombinaci s pravidelně užívaným kofeinem se autonomní nervový systém dostal do dominance. To spouští deprese a panické ataky jelikož na urovni podvědomí dochází k vyhodnocení mimo jiné i tinnitu jako ohrožujícího faktoru. Je důležité mít obě části nervového systému v rovnováze, nezneužívat stimulanty, nestresovat se, a nebrat zbytečné léky at již orálně nebo intramuskulárně stříkačkou. tyto totiž zatěžují nervový systém a po slouhodobé intenzivní zátěži se překročí hranice a jste ve fázi dominance již zmíněného sympatického systému. S tímto zvukem se dá i pracovat v meditacích a v laja joze tento termín existuje.Já jsem za něj vděčný. Můžete mě napsat na Siev@hotmail.cz

 47. RŮŽENA POLEDNOVÁ

  Bře 11th, 2019

  Dobrý den , paní doktorko chtěla jsem se zeptat na tinitus. Trpím tím už řadu let jsou to strašné zvuky na které si nikdy nezvyknu. Jako desetiletá jsem podstoupila operaci středního ucha, do mé dospělosti se nic nedělo, šelesty , ískání a další zvuky přišli až kolem 50 let nyní mi je 60. Chodím na foniatri , paní doktorka o tom ví ale nic mi k tomu neřekla , taky nosím naslouchátko. Bojím se toho že se z těch zvuků asi zblázním, nevím už co mám dělat. Slyším ty zvuky ve dne v noci, nejhorší je pro mne večer když jdu spát. Často se mi stává že dlouho do noci nemůžu usnout , nebo nespím vůbec, zapoměla jsem napsat že mám potíže s krční páteří, 3 a 4 krční obratel mám srostlí. Touto cestou bych vás chtěla poprosit o radu, co mám dál udělat aby se to hučení, pískání odstranilo, nebo alespon zmírnilo. předem děkuji za vaši odpověd .

 48. vojtěch pavka

  Bře 18th, 2019

  Kdo objevi lek na tinitus dostane Nobelovu cenu

 49. Lucie Soudková

  Kvě 18th, 2019

  Na hučení v uchu mně pomohly tablety ,,Milgamma N“ . Volně prodejné. Jsou to vitaminy B, v silnější formě. Užívají se 3 x 1 tableta po jídle. Nejlepší je zakoupit velké balení po 90 nebo 100 tablet. Již třetí den užívání je hučení v uchu natolik zminimalizované, že jej nevnímám. Netvrdím, že to pomůže každému, ale aspoň někomu by to mohlo pomoci, když to pomohlo mně. Hučení v uchu jsem měla tak silné, že mě z toho bolela hlava, dělalo se mně z toho špatně od žaludku, něměla jsem chvilku klid, strašně mě to rozčilovalo, roztěkávalo, nemohla jsem přemýšlet, na nic se soustředit, byla jsem z toho uplně zoufalá. Na ORL jsem dostala celkové kortikosteroidy na pět dní, nepomohlo. Betaserc, nepomohlo. Naopak, po těch kortikosteroidech a Betasercu mně bylo tak zle od žaludku a střev, že jsem už ani nebyla schopná chodit do práce. (Takže teď si léčím žaludek bylinkama.) Nakonec jsem si pomohla sama – Milgamma N. Jsem šťastná a vděčná za to, že to hučení je takto zminimalizované, již třetí den užívání. Vyčetla jsem, že by se ta Milgamma N měla užívat čtyři týdny. Takže vytrvám a uvidím. I kdybych se toho hučení v uchu nezbavila úplně, tak jak je to teď zminimalizované natolik, že to nevnímám, to mně klidně stačí ke spokojenosti. Lucie, 31 let.

Komentujte