Příspěvek na péči pro děti a seniory s poruchou sluchu

Autor: , vydáno 10/06/16 v 11:37

Příspěvek na péči pro děti a seniory s poruchou sluchu

časopis Gong 4-6/2016 – video ve ZJ, článek str. 22

YouTube Preview Image

Vážení přátelé,

v poslední době se hodně hovoří o valorizaci příspěvku na péči. Příspěvek na péči se týká především dětí s poruchou sluchu, ale také seniorů s poruchou sluchu. NRZP ČR již od začátku roku 2015 oslovila předsedu vlády Bohuslava Sobotku a další ministry s požadavkem o navýšení příspěvku na péči o 10 % ve všech stupních. Mnohokrát jsme o této věci jednali s různými představiteli státu, poslanci, ministry a dalšími. Nakonec se podařilo dosáhnout toho, že Vláda ČR schválila těsně před Vánoci novelu zákona o sociálních službách, která zahrnuje zvýšení příspěvku na péči od 1. 8. 2016 o 10 % ve všech stupních.

a) U dětí do 18 let bude činit příspěvek na péči v I. stupni 3300 korun, ve II. st. 6600 korun, ve III. st. 9900 korun a ve IV. st. 13 200 korun.

b) U osob starších 18 let, například u seniorů, bude výše příspěvku od 1. 8. 2016 činit v I. stupni 880 korun, ve II. st. 4400 korun, ve III. st. 8800 korun a ve IV. st. 13 200 korun.

Návrh zákona již projednala Poslanecká sněmovna v prvním čtení a předpokládá se, že zákon by mohl být schválen a podepsán panem prezidentem asi v měsíci květnu či červnu letošního roku. Držme si palce, ať vše opravdu vyjde. Přeji Vám pěkné jarní dny.

Autor: Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR

Zdroj: článek str. 22, GONG 4-6/2016

Komentujte