Pozvánka na výstavu Joži Uprky s průvodcem a tlumočníkem

Autor: , vydáno 24/10/11 v 15:18

Pozvánka na výstavu Joži Uprky s průvodcem a tlumočníkem

VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA (22. 9. 2011 – 22. 1. 2012)
Komentovaná prohlídka VÝSTAVY „Joža Uprka – Evropan slováckého venkova“ je tlumočená do českého znakového jazyka

Termín: 29. 11. 2011
Čas: úterý, 16.30
Doba trvání: 45–60 min.
Místo setkání: u pokladny ve Valdštejnské jízdárně (u metra Malostranská), Valdštejnská 3, Praha 1
Cena: zdarma
Tlumočení do znakového jazyka zajišťuje Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s.

Moravský malíř a grafik Joža Uprka (1861-1940) se usadil ve svém rodném kraji na Slovácku, které se stalo jeho celoživotní inspirací. Pocházel ze selské rodiny, otec byl rolník, ale také malíř samouk, což mu umožnilo věnovat se výtvarné dráze. Neúnavně zachycoval každodenní život, práci, slavnosti a lidové zvyky. Jeho hlavním výrazovým prostředkem se stala barevná skvrna a rytmus.

Nejplodnější a nejintenzivnější léta v tvorbě i životě Joži Uprky představují devadesátá léta 19. století a první desetiletí 20. století. Poté, co v roce 1894 na pařížském Salonu obdržel čestné uznání za obraz Pouť u Sv. Antonínka, cestoval po celém Slovácku, maloval, vystavoval a prodával. Zapojil se i do moravské spolkové činnosti, která v roce 1907 vyvrcholila založením Sdružení výtvarných umělců moravských, jehož prvním předsedou se Uprka stal.

Neuvěřitelné pracovní nasazení je znát i v dílech z tohoto období: maloval plátna se „sociální“ tematikou, studie místních obyvatel při práci (sekáči, plečky, hudci) nebo o svátcích, i velké figurální kompozice (poutě, hody).

Výstava ve Valdštejnské jízdárně je členěna podle témat, pro celou Uprkovu tvorbu charakteristických. Základ poskytl sám umělec, když jako nosné prvky života regionu (a tím i svého vlastního díla) uvedl „prácu, radosť, zbožnosť“. Tato témata jsou rozšířena o Portrét, Kroje a Alba. Prostor ale dostalo i tvůrcovo formální vyjádření: část Barevná skvrna ukazuje drobnější studie, na nichž je skvěle vidět Uprkovo výtvarné cítění. Představují ho také jako výborného malíře a koloristu.

Po komentované prohlídce můžete na obou balkonech Valdštejnské jízdárny navštívit interaktivní prostory pro širokou veřejnost. Můžete nahlédnout do knih, katalogů a článků týkajících se Joži Uprky. Ve výtvarném ateliéru si můžete moci vyzkoušet některé fenomény, kterým se Joža Uprka věnoval. Patří k nim například barevná skvrna, ornament, rytmus, kroj a slavnost.

redakce GONGU, foto: archiv NG

Informace v Českém znakovém jazyce

Komentujte