Odezírá počítač lépe než člověk?

Autor: , vydáno 22/06/10 v 11:27

Odezírá počítač lépe než člověk?

Tým vědců z katedry počítačových věd britské University of East Anglia (UEA) odpovídá na tuto otázku překvapivě – ano! K odpovědi dospěli na základě výzkumné studie, kterou prováděli s 19 odezírajícími lidmi a počítačem.

Vědci srovnávali přesnost automatického odezírání počítače (založenou na britském počítačovém softwaru) a celkem 19 odezírajících lidí. Zjistili, že automat v odezírání předčí člověka – počítač odezřel 80 % procent slov, zatímco lidé byli schopni tatáž slova odezřít pouze z 32 procent.

Důvodem je pravděpodobně skutečnost, že počítač je schopen odezírat podle velice jednoduché linie tvaru obličeje mluvícího, zatímco odezírající člověk vnímá celkový obraz mluvícího.

Studia také ukázala na to, že je velmi důležité při tréninku odezírání vnímat dynamiku a gesta mluvícího, což není zcela v souladu s tradiční výukou odezírání, která je založená na statickém odezření klíčového postavení rtů při vyslovování jednotlivých hlásek.

Tyto informace by mohly být převratné pro výuku odezírání. S využitím nového videokurzu odezírání založeného na zjištěných skutečnostech UEA, dosahovali frekventanti kurzu (začátečníci s velmi malými schopnostmi odezírat) velkého pokroku při odezírání jednoslabičných slov, která, jak známo, jsou pro odezírání velmi složitá.

Autorka studie Sarah Hilderová uvedla, že výsledky jsou překvapivé: je to poprvé, co při porovnávání úspěšnosti odezírání měl počítač lepší výsledky než člověk. Zároveň vyjádřila naději, že tato studie přinese velkou technologickou výhodou neslyšícím a nedoslýchavým ldiem při výuce odezírání.

Agnes Hoctorová z britské organizace RNID (Královský národní institut pro neslyšící) řekla, že studia ukázala, jak obtížné je naučit se odezírat a proč organizace RNID tolik propaguje, aby měli neslyšící a nedoslýchaví lidé přístup ke vzdělávacím kurzům odezírání. „Uvítali bychom videokurzy nebo on-line kurzy odezírání, které by podpořily výuku odezírání.“ Dále upozornila na to, že ztráta sluchu postihuje 55 procent lidí starších šedesáti let, takže poptávka po kurzech by jistě byla velká.

lk, zdroj: UEA

Komentujte