Nový technický slovník pomůže neslyšícím studentům VUT v Brně

Autor: , vydáno 08/01/16 v 0:08

Nový technický slovník pomůže neslyšícím studentům VUT v Brně

Elektrolýza, goniometrické funkce nebo rozteč, to jsou odborné termíny, se kterými se studenti na VUT v Brně běžně setkávají. Najít pro ně ale vyjádření v českém znakovém jazyce nebylo doteď tak jednoduché. Tlumočnice z poradenského centra Přes bloky, které pomáhá handicapovaným studentům, se proto rozhodly, že už nebudou tyto technické pojmy jenom opisovat, ale vytvoří speciální slovník, který odborné termíny neslyšícím přiblíží.

„Na přednášce musím sledovat tlumočnici, která dřív používala prstovou abecedu, protože pro některá slova nebyly znaky. Navíc musím stále koukat na tabuli a při tom psát do sešitu,“ popsal náročnost výuky neslyšící student Tomáš Zbavitel, který druhým rokem studuje obor Základy strojního inženýrství. Technický slovník pro neslyšící vznikal na VUT asi čtyři měsíce. Část pojmů bylo potřeba ustálit, protože pro daný termín existovalo více různých znaků. Pro velkou část odborných výrazů ale musely vzniknout znaky zcela nové.

„Na Fakultě strojního inženýrství studují neslyšící, kteří se setkávají s velkým množstvím odborné terminologie. Mezi neslyšícími je ale málo vysokoškoláků, kteří absolvovali technickou školu, tudíž i mezi uživateli znakového jazyka tato terminologie chyběla,“ vysvětlila potřebu nového slovníku Naďa Botková z poradenského centra. Slovník zatím funguje v pracovní verzi pro šest odborných předmětů a zahrnuje asi tři sta znaků. Kromě tlumočnic a garantů jednotlivých předmětů pomáhali s tvorbou slovníku i odborníci z řad neslyšících, kteří již pracují v průmyslovém odvětví.

„Je hodně znaků, které se mi líbí. Například šnekové soukolí, styčník nebo ložisko,“ svěřil se Zbavitel. Na VUT v Brně ale studují také nedoslýchaví studenti, kteří využívají možnost simultánního přepisu přednášek. Jejich asistenti doslovně zapisují výklad vyučujícího, aby si jej nedoslýchaví studenti mohli přečíst. Další možností je pak převod zvuku z mikrofonu přednášejícího přímo do sluchadel pomocí indukční smyčky.

Nový slovník ale nezůstane jen u tří set technických výrazů. „Předpokládám, že bude i nadále aktualizován a rozšiřován, a to nejen na úrovni VUT, ale v rámci celé republiky,“ uvedl rektor univerzity Petr Štěpánek. S rozšiřováním slovníku souhlasí i tlumočnice Radka Kulichová, která se na projektu podílela: „Nedostatek znaků je např. v odborných předmětech jako konstruování či počítačová geometrie a grafika,“ naznačila možné plány do budoucna Kulichová.

Na VUT v Brně ale studují také nedoslýchaví studenti, kteří využívají možnost simultánního přepisu přednášek. Jejich asistenti doslovně zapisují výklad vyučujícího, aby si jej nedoslýchaví studenti mohli přečíst. Další možností je pak převod zvuku z mikrofonu přednášejícího přímo do sluchadel pomocí indukční smyčky. Je tedy samozřejmostí, že výuka je zpřístupněna všem studentům, těm se sluchovým postižením nevyjímaje.

Studenti se sluchovým postižením mají na VUT dveře otevřené. I přes to, že studium technických oborů je náročné, studentům se ve studiu daří a každým rokem se zvyšuje počet uchazečů o studium. Jistě k tomuto přispívá možnost absolvovat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, studovat náročné předměty a cizí jazyky individuální formou, možnost individuálního studijního plánu i trvalá podpora ze strany poradenských pracovníků.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám ke studiu začínají již v lednu. Zájemci o kurzy, kteří potřebují přepis nebo tlumočení, si jej mohou zdarma objednat v Poradenském centru Přes bloky VUT v Brně.

 

Slovník vybraných technických termínů pro český znakový jazyk: http://slovnikczj.vutbr.cz/

Poradenské centrum Přes bloky:  http://www.presbloky.cz/

Vysoké učení technické

Komentujte