Léčba tinnitu metodou rTMS

Autor: , vydáno 04/03/10 v 12:16

Léčba tinnitu metodou rTMS

Bývalý šéfredaktor časopisu Gong Oldřich Jendrulek založil před 16. lety v Karlíně pod hlavičkou tohoto měsíčníku sluchově postižených Český klub šelestářů. Tento klub funguje dodnes. Sdružuje občany s tinnitem, kteří mají potřebu se pravidelně scházet a dozvídat se formou odborných přednášek a vzájemných diskuzí o tomto problému něco nového. Po celou dobu existence klubu je jeho častým hostem a přenášejícím také specialista ORL MUDr. Martin Holcát, náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči ve FN Motol.

MUDr. Holcát se v současné době společně s týmem dalších odborníků podílí na výzkumu léčby tinnitu pomocí metody repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS). Účinnost této metody pro léčbu tinnitu poprvé objevili vědci z kliniky v německém Regensburgu, když zkoumali možnosti léčby pacientů trpících depresivními stavy. Zjistili, že sice není možné pacienta šelestů definitivně zbavit, ale může dojít ke ztišení a k posunu šelestů do hlubších tónů, které jsou pro člověka snesitelnější. Česká studie vychází z poznatků odborníků z Regensburgu a je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR. Její předpokládaná délka je dva roky.

Pane doktore, mohl byste nějak zjednodušeně objasnit podstatu léčby tinnitu pomocí metody rTMS?
Je nutné vysvětlit samotný název metody. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace znamená opakovanou aktivaci mozkové kůry, resp. její části ve které je sluchové centrum silným magnetickým polem. Snahou je laicky řečeno narušit patologickou aktivitu která v této oblasti vznikla a trvá.

Jaká pracoviště a jací odborníci z ČR budou do tohoto výzkumu zapojeni?
Přesně řečeno, jedná se o grantový projekt k ověření nové léčebné metody , která se ve světě začíná zkoušet nejen na léčbu tinnitu. Původní zaměření terapie mělo být především na deprese. Na studii se podílí pracovníci Psychiatrické kliniky l.LF UK a VFN, ORL oddělení VFN a Neurologické kliniky l. LF UK a VFN.

Proč jsou do týmu zapojeni také psychiatři?
Jejich zapojení souvisí s předchozí odpovědí. Tato metoda se měla uplatnit především v psychiatrii, ale jak je patrné našla uplatnění i v ORL. Přístroj byl zakoupen pro Psychiatrickou kliniku l.LF UK a VFN. Naše spolupráce je formována především touto okolností i když je jinak pravda, že často je u pacientů s tíživým tinnitem součinnost s tímto oborem velmi žádoucí.

Překvapivě se ukázalo, že metoda rTMS neúčinkuje proti depresím, ale pomáhá při léčbě tinnitu. Jsou takovéto „šťastné“ omyly v medicíně běžné?
Neřekl bych kategoricky, že je léčba depresí neúčinná. Zatím asi zcela nesplnila původní očekávání, ale i zde je metoda ve stádiu klinického výzkumu. V medicíně někdy ke šťastným omylům dochází, nemyslím, že by byly běžné. Není to ani případ aplikace rTMS u tinnitu. Nápad využít novou metodu v této oblasti mělo více pracovišť včetně našeho. Jde o logické propojení letitých zkušeností a znalostí a nacházení jejich souvislostí s jinými obory medicíny. Nejde tedy o náhodu. Od nápadu je ovšem ještě dlouhá cesta k nalezení optimální cesty. Řada metod může časem být vytěsněna jinými účinnými, může úplně zmizet.

Během studie budete spolupracovat asi se stovkou pacientů z řad šelestářů, kteří se do výzkumu dobrovolně přihlásili. Jaká jsou kritéria jejich výběru? Je výběr například omezen věkem, užíváním nějakých léků a podobně?
Jedná se o takzvaně dvojitě slepou studii s přísnými kriterii. Celý postup je sledován, povolení musí dát především etická komise, grant byl schválen interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví ČR. Nikoliv tedy administrativním aparátem MZ, jak uvádíte, ale skupinou jmenovaných předních odborníků z oblasti medicíny. Studie se zúčastní pacienti do 65 let bez těžších interních či jiných onemocnění, kteří nejsou v současné době léčeni žádnými psychofarmaky a u nichž tinnitus trvá minimálně půl roku a dosavadní terapie byla neúčinná. Podmínek, je ještě několik (možnost denních sezení, vyplnění dotazníků, souhlas s absolvováním některých vyšetření atd.).

Co pacienty a lékaře vlastně čeká? Na přednášce klubu šelestářů jste hovořil o tom, že výzkum bude mít formu tzv. dvojitě slepé studie. V medicíně jde asi o známý pojem, ale laikům to nic neřekne. Můžete vysvětlit, oč jde?
Studie je koncipována tak, že u všech pacientů bude probíhat zcela shodné schéma vyšetření i terapie. U části však magnetická stimulace neproběhne. (Nutné je říci, že magnetická stimulace není jednoznačně rozlišitelná). U koho ano a u koho ne neví ani pacient ani lékař, který účinky hodnotí. Zda byla podána terapie nebo ne je odkryto až po ukončení, tedy po třech měsících od poslední aplikace. Poté je srovnána již zhodnocená účinnost u obou skupin, porovnána mezi sebou. Je-li metoda skutečně dostatečně účinná, skupina u níž byla stimulace aplikována musí mít výrazně lepší výsledky- subjektivně zmírnění nebo vymizení tinnitu.
Skupina, u které nebyla stimulace provedena však o terapii nepřijde. I u nich bude tato léčba tentokrát již jednoznačně aplikována.
Na první pohled je dvojitě slepá metoda složitá. Ve skutečnosti není. Je běžně používána v klinických studiích účinku nových léků. Je hlavně časově a pro personál i administrativně náročná.

Budete používat stejný přístroj a metodiku jako tým v Regensburgu?
Neřekl bych stejný přístroj, ale stejný typ přístroje. Naše studie proběhne ve spolupráci s kolegy z Regensburgu, používáme stejnou metodiku.

Kdybych zvažovala, zda se jako dobrovolník do výzkumu přihlásit, určitě by mě zajímala jedna otázka: Mám nějakou záruku, že silným magnetickým polem nedojde k poškození mých mozkových buněk? Když si vzpomenu na dřívější léčbu duševních poruch elektrošoky, kterou jsme mohli vidět třeba ve filmu Přelet přes kukaččí hnízdo, trochu mně z toho běhá mráz po zádech.
Filmové adaptace velmi často asociují až přehnaná rizika. Mám tento film velmi rád, má velkou invenci a silný příběh. Ale i v této oblasti je realita jiná a šoková terapie je v psychiatrii stále používána a je dobrodiním pro mnoho depresivních pacientů. Ostatně několik dobrých herců, zpěváků a mediálně známých osobností se v poslední době k léčbě touto metodou hlásilo. Považovali ji za významnou pomoc. Nejde tedy o mysterium. I metoda rTMS prošla četnými testy, včetně hodnocení na zvířatech a dobrovolnících. Každá metoda může mít pochopitelně nějaké vedlejší účinky. U této nejsou vážnější komplikace popisovány.

Členové klubu šelestářů dobře vědí, že jste náruživý potápěč a ušní šelesty se u Vás objevily pravděpodobně důsledkem provozování tohoto sportu. Máte již řadu let tinnitus, takže dobře víte, co život s ním obnáší. Zúčastníte se této studie jako pacient?
Jako lékař zapojený v tomto grantu se zúčastnit studie na straně pacientů nemohu. Jedním z kriterií zapojení pacientů do studie je i jejich motivace tinnitu se zbavit. Já jsem si na svůj šelest zvykl, byť je intenzivní, výrazně mi v životě nevadí. Najdu-li čas, metodu spíše z experimentálních důvodů na sobě vyzkouším. Nebude to však součástí studie….

Kdyby se některý z našich čtenářů ještě chtěl do výzkumu zapojit, na koho se může obrátit?
V současné době přicházejí pacienti přes ambulanci ORL oddělení VFN v Praze, kde je do studie zařazuje paní doktorka Lucie Rathová.

6 odpovědí na “Léčba tinnitu metodou rTMS”

 1. Chroboková Soňa

  Čec 31st, 2012

  Dobrý den, trpím Tinnitem po autonehodě. Je možné se toho zbavit alespoň nějakým zmírněním? V noci nemohu spát, jsem vy\čerpaná a mnoho věcí si nepamatuji a nedaří se mi se dostat do stavu před nehodou.

  • MUDr.Michaela Pakszys

   Lis 21st, 2013

   metoda rTMS se zkouší v léčení mnoha chorob, rovněž ušních šumů. Existuje i jiná metoda, která může být nápomocná a to je EEG Biofeedback. škoda, že ve studii není na ní pamatováno., protože je to metoda bez vedlejších účinků, metoda učení a obnovení vlastní seberegulace mozku. Zahraniční výsledky k tomu nabádají.

   • Radana

    Dub 23rd, 2016

    Vase odpoved po roce- pokud by na ni pani cekala, nezlobte se, zblaznila by se. Tak tady funguje vse okolo naseho zdravotnictvi.
    A jeste kolik mate v obalce?

    • Svatava

     Zář 17th, 2017

     …….zasnu – souhlasim pani Radano. Pani ceka na odpoved rok. To vypovida o urovni naseho zdravotnictvi. A pomohl ji vubec nekdo?
     Svata

 2. Van

  Pro 30th, 2013

  Dobrý den, probíhá ještě studie o možnostech léčby metodou rTMS, o které se píše výše? Bližší info se mi nedaří dohledat. Děkuji.

 3. David G.

  Srp 10th, 2014

  Dobrý den,
  trpím tinitem vpravo, který mám od cca. 20 let po operaci benigního tumoru obl. nosohltanu, operováno ve FN Motol, později u mě proběhlo také ozáření rezidua tumoru Lexelovým Gama nožem, nikdo mi se zmírněním tinitu nedokáže pomoci. Je tato metoda případně vhodná i pro mě? Na koho se prosím mohu v této záležitosti obrátit?Děkuji.

Komentujte