Každý má svůj životní úkol

Autor: , vydáno 13/01/11 v 12:12

Každý má svůj životní úkol

Vedle mě v čajovně sedí drobný muž s veselýma očima a pije medovinu. Andrew Alois Urbiš. Působí příjemně uvolněným, ale zároveň energickým dojmem, asi tak jako klidná hladina řeky – tušíte, že jde o živel, ale plyne pomalu, takže žádný strach.

Některé z jeho léčebných postupů nejsou klasickou medicínou vždy uznávané, ale přesto lidem pomáhají. Aplikuje je v prvé řadě sám na sobě. Když se cítí unavený či přetížený, svlékne se a zajde si na 5 minut do mrazáku (odborně se tomu říká polárium, léčebné metodě pak kryoterapie). Dalším z postupů, jimiž „šetří“ potřebnou osobní energii, je pobyt ve tmě (terapie tmou). S Adrewem se potkávám již podruhé. Poprvé byl naším hostem na loňském únorovém setkání tinnitářů, které Gong organizuje. Tentokrát jsme si však spolu v čajovně povídali nejen o léčbě tinnitu. Mluvili jsme i o tom, co může být příčinou problémů lidí, kteří trpí různými formami závislosti.

Andrew, vy rozhodně nepatříte k zastáncům klasické medicíny. Vím, že například využíváte poznatků indické a čínské lékařské teorie. Rozlišujete vůbec psychické a fyzické nemoci, tedy nemoci těla od nemocí duše?

Ne. Rezervoár energie je jenom jeden. Já vidím nemoc jako nerovnováhu tělesných energií, jako odraz neharmonického způsobu života. Lékaři tradiční čínské medicíny říkají, že každá choroba začíná v duši, to znamená v psychických procesech. Současná klasická medicína v mnoha případech neřeší příčiny nemoci, ale pouze potlačuje její symptomy – projevy. Prvním krokem každé terapie proto musí být odhalení příčin, které vyvolaly onemocnění nebo jiné problémy. Teprve potom, po seznámení se s příčinami a jejich nápravou, je možno věnovat pozornost symptomům. A to je úloha klasické medicíny.  Nelze to však realizovat naopak. Pokud medicína potlačí nějaký konkrétní symptom, ale nemocný neporozuměl výzvám své nemoci, snaží se systém znovu opakovat svoji výzvu a objeví se nový zdravotní problém, dochází k posunu symptomů. A pak jeden specialista předává pacienta druhému, aniž je cokoliv zásadního řešeno.

V čem podle vás tkví problém zvaný ušní šelest neboli tinnitus?

Já vidím tinnitus jako projev energetického deficitu. Každý člověk má svoji zásobu energie, tedy každý jinou. Mezi tím, co vydávám, a tím, jakou zásobu energie mám, musí být rovnováha. Když jí vydávám více, než mám, nebo než jsem schopen vstřebat, vznikne zdravotní problém. Například tinnitus.

Jaká je tedy vámi navrhovaná léčba?

Šetřit energetický systém a za pomoci psychologa hledat příčinu vzniku tinnitu. Může to být šok, dlouhodobé přetížení, problémy s páteří, problémy ve vztahu, nevhodné prostředí, kde člověk žije.

Učíte lidi šetřit energií? Jak konkrétně?

Podle Číňanů sídlí energetické centrum v ledvinách. Takže doporučuji krýt si ledviny, aby nenastydly. Dále doporučuji lidem jíst vhodné potraviny, lidé s tinnitem potřebují potraviny povahy horké, tj. třeba obilné kaše, jehněčí maso, dýni Hokaido, cibule fenyklu, červené víno. Ideální je kouhout na víně, ale i krevety. Je třeba vyhýbat se chladným potravinám, jako jsou okurky a rajčata. Není vhodné konzumovat potraviny, které prošly mnohonásobným průmyslovým zpracováním, protože z jejich původní energie jim téměř nic nezbylo. Reklamní slogan „energie sbalená na cesty“ je naprostý nesmysl. Ta potravina již žádnou skutečnou energii nemá, z jejího prapůvodního obilného základu už nezbylo nic. Vynikající energeticky bohatá potravina je tradiční čínská slepičí polévka. A opět – slepice je nejlepší od sedláka, nikoli koupená v supermarketu.

Kolik šelestářů už vám „prošlo rukama“?

Za těch 10 let, co působím v Beskydech (pozn. red.: Beskydské rehabilitační centrum Čeladná), jsem pracoval, odhaduji, asi s 60 lidmi s tinnitem. Byli u mě na individuálních konzultacích a chodili i na cvičení ve skupinách. Ne u všech se samozřejmě podařilo problém s tinnitem vyřešit. Jinak v Beskydech nabízíme pacientům mimo jiné i terapii tmou a pobyt v mrazáku.

Mrazák zní strašně. Je to tzv. polárium, že? Jak to působí? Četla jsem o tom, že několik lidí s tinnitem po pobytu v něm pociťovalo zlepšení…

Nemám to ničím ověřeno, ale nejspíš jde o energetické nabuzení organismu v reakci na mráz. Nás to velice překvapilo – 10 lidí s tinnitem uvedlo, že se jim po pobytu v komoře tinnitus zlepšil.

A co ten terapeutický pobyt ve tmě? Strávit v uzavřeném prostoru sama několik dní a nic nevidět… Já mám spíš pocit, že bych se tam zbláznila.

Proč? Je tam krásně. Nikdo tam po vás nic nechce… (smích). Je to dobře vybavený apartmán se dvěma pokoji, šatnou, WC, koupelnou, cvičebními stroji atd. Je to jak v nějakém hotelu. Jste v teple, nepřetěžujete se, šetříte energii, zklidníte se.

Ale přece tam nemůžete pustit každého?

Pacienti před tím absolvují pohovor se mnou. Každého tam nepustím. Je to určeno zdravým lidem, veškeré psychické choroby jsou kontraindikací. Podstatou terapie je senzorická deprivace. Ve tmě šetříte energii zraku i sluchu. My víme, že oko je největší energetický spotřebič – údajně odebírá až 60 procent energie. Když je člověk unavený, tak se mu zavírají oči, protože organismus vypíná největší spotřebiče. Jedna žena po 7denním pobytu ve tmě, kromě toho, že shodila asi 3,5 kilo, uvedla, že se jí výrazně zlepšil zrak, ale také – po třech dnech – se jí výrazně zlepšil sluch. Víte, Číňané nerozlišují rozdíl mezi tím, když člověk špatně slyší, a když má tinnitus. Jde o jednu oblast – vyčerpání jangu ledvin. Já tedy předpokládám, ale je to jen hypotéza, neboť nemám v současné době nikoho takového, že by to mohlo léčit i tinnitus.

Ale asi jen ty druhy tinnitu, které souvisejí s ušima, ne? Některé s ušima nesouvisejí a tam bych nepředpokládala, že dojde k nějakému zlepšení.

To nevím, potřeboval bych nějaké šelestáře, kteří by tento způsob léčby u nás vyzkoušeli.

Vrátila bych se ještě k tomu skupinovému cvičení… Jak početné jsou skupiny pacientů a jaké cviky tinnitářům doporučujete?

Ve cvičebně je 14 pacientů s různými potížemi, nejen s tinnitem. Chodí celkem tři týdny a cvičí dvakrát týdně. Jedno cvičení trvá 50 minut. Pro lidi s tinnitem je vhodný například cvik „Nebeské bubny“ (poklepávání prsty v místech za ušima – viz fotografie) nebo tak zvané „Houpání ledvin“ (2 minuty se pohupujete s rukama přiloženýma k ledvinám a pohupujete se, minutu hekáte a celé to opakujete třikrát – viz fotografie). Jedna žena s tinnitem mi po cvičení „Nebeské bubny“ řekla, že jí zvonilo 32 let v uchu a teď přestalo.

Jsou nějaká další doporučení pro šelestáře ohledně stravy a denního režimu?

Mezi 13 až 15 hodinou je vhodné odpočívat. Zároveň doporučuji odpočívat alespoň jeden den v týdnu, prostě nedělat nic, šetřit se. A když říkám nedělat nic, tak myslím netelefonovat, neklábosit se sousedem, nesedět u počítače, nečíst, nekoukat na televizi. To není odpočinek. A co se týče stravy, pak nepít kávu. Číňani říkají, že káva spaluje uhlí na příští den.

Tím se, pane doktore, dostáváme k různým závislostem. Jsou lidé závislí na pití kávy, ale i na alkoholu, na drogách, na hracích automatech, na druhých lidech, zkrátka – závislostí je celá řada. Spojuje je něco v lidské mysli, co je vyvolává?

Mechanismus závislosti je jen jeden, souvisí s potřebou doplnit energii, ale je uspokojován různými prostředky.

Takže vy vidíte závislost také jako energetický deficit?

Ano.

A jak ji tedy lze léčit?

Musíte pomoci najít člověku „jeho“ zdroj energie.

To se nedá zobecňovat? Neexistuje univerzální postup léčby jednotlivých závislostí?

Víte, já jsem jen směrník různých životních rozcestí. To je moje poslání. Mohu klientovi nabídnout optimální postup cesty dalším životem. Ale nejsem žádný guru. Každý z nás má svůj životní úkol. A co se týče závislostí – aby člověk ve svém životě uskutečnil nějakou zásadní změnu, na to potřebuje velké množství energie. Ale klient už mnohokrát nemá žádnou „navíc“… Mnohdy řešení jeho problému spočívá v partnerském vztahu. Například moje zkušenost s lidmi závislými na alkoholu je taková, že v 60 procentech případů je problémem partnerský vztah. Znáte teorii energetických upírů?

Ne, co to je?

No, to je něco, co klasická medicína nepřijímá. Já na toto téma brzy vydám knížku. Na světě jsou lidé, kteří vědomě (10 procent), ale především nevědomě (90 procent) „vysávají“ druhého člověka. Vyvolávají konflikty, hádky, poroučejí, kritizují, nebo naopak nepřiměřeně soucítí a nabíjejí se energií druhých. Druzí pak strádají. Mně řekl jeden můj pacient, alkoholik, o své ženě: „Ona mi pila krev, a tak jsem pil.“

A nedá se těm upírům domluvit? Oni to přece většinou nemyslí špatně, ale přesto škodí. Není možné pracovat s nimi, a tím vyřešit problém vašeho klienta?

Moc se to ovlivnit nedá. Řešením je odejít.

Jako že klient odejde od partnera? Ale co když je tady rodina – děti a tak? To přece není tak jednoduché! Člověk by měl brát ohledy i na své nejbližší.

Každý je na světě sám za sebe. Víte, křesťané říkají: „Miluj bližního svého jako sebe sama“. Ale já říkám: „Milujte první sebe a podle toho milujte ty ostatní.“ Když budete nadměrně milovat bližního svého, budete kolem něj běhat, zhuntujete se. A kdo bude běhat kolem vás?

PhDr. Andrew Alois Urbiš (1946)
Vystudoval psychologii na olomoucké Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Absolvoval stáž v Chengdu University of T.C.M in China a Maori centre – Christchurch in New Zealand. Je autorem řady projektů a několika odborných publikací. V současné době soukromě působí na odborném pracovišti celostní medicíny v Beskydském rehabilitačním centru Čeladná. Svým klientům pomáhá nestandardními metodami zvládat zdravotní, osobní a mezilidské obtíže, čímž příznivě přispívá k nové kvalitě jejich života. Kromě poradenské činnosti provádí analýzu obytných provozních objektů s praktickým využitím poznatků feng – šuej.

Je držitelem světového rekordu v délce pobytu v poláriu (8 minut 10 vteřin svlečený při 120 pod nulou). Kontakt: www.medicineman.cz

2 odpovědí na “Každý má svůj životní úkol”

 1. vendula Paříková

  Bře 3rd, 2011

  Od 18.4.2011 budu do soboty v Horních Salibech v termálních lázních ubytovaná u paní Chovancové.Jsem hluchá a ráda bych Vás našla v tomto týdnu.Bydlím v okrese Mladá Boleslav středočeský kraj.Velice mne Vaše terapie zajímá.Paříková

 2. Peter Studeník

  Bře 15th, 2017

  Dobrý den,
  taky jsem trpěl tinnitem a sám si prošel touto cestou plnou beznaděje a zoufalství. Nakonec jsem cestu k úplnému vyléčení našel a o mém vyléčení jsem napsal knihu. Taky jse připravil webové stránky, kde shrnuji základní doporučení, kontakt na lékaře placené pojišťovnou a pod. Více na http://www.beztinnitu.cz

Komentujte