Je to jako honit divokého psa po lese

Autor: , vydáno 28/02/14 v 10:34

Je to jako honit divokého psa po lese

Šelest není jasný tón, nýbrž směsice různých tónů o různé intenzitě vzájemně se prolínající. Sluchový nerv neprodukuje tóny v jedné frekvenci, má své útlumové fáze.

V úvodu únorového setkání, jehož odbornou část jistil MUDr. Vladimír Hübsch, se posluchači seznámili s důležitostí správného seřízení sluchadel. „Není výjimkou, že medicínu studují lidé, kteří nejsou silní v matematice a fyzice. V případě foniatrické specializace se absence zmíněných studijních předmětů neslučuje se schopností správného nastavování sluchadel, kdy je nutné umět dokonale ovládat elektrické parametry stále výkonnějších sluchadel,“ vyjádřil doktor Hübsch zajímavý názor. Apeloval přitom na posluchače, aby nepodceňovali správné nastavení sluchadel a svěřili se vyškoleným technickým odborníkům. Předejde se tak odkládání sluchadel do šuplíku, jak tomu bývá zvláště u starších pacientů.

work-shop-lenka-braham-se-svym-prispevkem

Lenka Braham se svým příspěvkem

Fenomén tinnitus
Všichni přítomní v následující diskuzi uvedli osobní i negativní zkušenosti s léčbou tinnitu. Pouze u jednoho pacienta se svalovým šelestem, kterému byl dlouhodobě podáván hořčík, došlo zhruba po půlroce k vyléčení. Jiný posluchač seniorského věku pozoroval vznik tinnitu vlivem silného stresu a největší jeho ataky přicházely zpravidla před usnutím. Po uklidnění stresové situace šelesty odezněly. Názory se různily. Společným jmenovatelem bylo dlouholeté trvání léčby a zlehčování problematiky některými lékaři. Přitom, jak zdůraznil doktor Hübsch: „Pochopení lékaře je velmi důležité pro úspěšnou léčbu. Je třeba vytvořit si vztah vzájemné důvěry, informovat o všech událostech. Jen tak se lékař prostřednictvím anamnézy pacienta dopátrá psychosomatického spouštěče tinnitu.“

Vznik a léčba tinnitu

– Šelesty na úrovni svalové: vnitřní ucho se skládá z několika drobných hýblat (kladívko, kovadlinka, třmínek). Každé z nich má svůj sval a dokáže ucho zablokovat.

– Šelesty na úrovni Eustachovy trubice: obvykle vyvolané zánětem. Léčba spočívá v dlouhodobém rozkopávání, ale jedná se o časově náročnou léčbu – až 1 rok.

– Tinnitus může vzniknout i ze zdánlivě nesouvisejících příčin: např. operace kolena. Koleno představuje podstavec, na kterém jedinec vyvažuje rovnováhu. Dalším stabilizačním stupněm je pánev, která vyvažuje páteř a krční oblast. Stačí drobná nesrovnalost a… tinnitus je zde.

– Velmi častým spouštěčem bývají zuby. Čelistní kloub je druhý nejsložitější kloub v lidském těle a tinnitus se může dostavit do půl roku po vytržení zubu.

– Polovina z celkového počtu příčin tinnitu má svůj původ v kolísání krevní hladiny. Vnitřní ucho musí být neustále zásobované krví. Krevní řečiště v hlavě je proti změnám jištěné – v případě výkyvu dochází k polouzávěru: vypadávání zorného pole, tinnitus, závratě, bolesti hlavy, migréna. Léčba spočívá v podávání léků na průchodnost cév a nitrožilní léčbě.
– Na určité druhy tinnitu se dají aplikovat tzv. maskéry tinnitu, ale jak trefně poznamenal MUDr. Hübsch: „Je to jako honit divokého psa po lese.“ Tzn. bez větší šance na vyléčení.

Posluchačku s velmi silným tinnitem zajímala úspěšnost léčby pulsujícími signály, která se praktikuje v Německu. MUDr. Hübsch upozornil, že tato metoda byla u nás zkoušena zhruba před patnácti lety. Listopadové setkání bylo věnováno workshopu a dotazům ze zářijového setkání, které vyvolaly bouřlivou diskuzi.

Romana Procházková

Jedna odpověď na “Je to jako honit divokého psa po lese”

  1. Peter Studeník

    Bře 15th, 2017

    Dobrý den,
    taky jsem trpěl tinnitem a sám si prošel touto cestou plnou beznaděje a zoufalství. Nakonec jsem cestu k úplnému vyléčení našel a o mém vyléčení jsem napsal knihu. Taky jse připravil webové stránky, kde shrnuji základní doporučení, kontakt na lékaře placené pojišťovnou a pod. Více na http://www.beztinnitu.cz

Komentujte Peter Studeník