EPHATA pomáhá rodinám se sluchově postiženými dětmi

Autor: , vydáno 08/04/14 v 22:10

Vážená maminko, vážený tatínku,
naše občanské sdružení EPHATA pomáhá rodinám se sluchově postiženými dětmi. Takové děti vyhledáváme ve školkách, školách a ve spolupráci s odborníky Foniatrické kliniky 1. LF UK

Zveme Vás na každoroční Psychorehabilitační a sociálně aktivizační pobyt pro rodiče a jejich sluchově postižené děti. Zakládající členové sdružení jsou pedagogové, lékaři, genetici a sociální pracovníci a zároveň se podílí na přednášení a besedách s Vámi během pobytu.

Proč ?   Můžete získat další poznatky a odpovědi na Vaše otázky (odborný program v učebně        – přednášky, diskuze a individuální poradenství poskytované specialisty v oboru foniatrie, klinické logopedie, dětského lékařství, psychologie, genetiky, audiotechniky, sociálního práva aj.).

–          Po dobu přednášek o děti pečují v herně, na hřišti a na vycházce osobní asistentky (absolventky zdravotně – sociálních škol, asistent pedagog).

–          Setkáte se s rodiči, kteří řeší obdobné problémy, Vaše děti se setkají s vrstevníky – kamarády „se sluchadly“ … nenosím je jen já a jim to také nevadí.

Kdy ?  14.-18 .9.2014 (příjezd v neděli po 16. hod, odjezd ve čtvrtek po obědě)

Kde ?  Hotel Pramen při SOŠGP, Praha 9, Za Černým Mostem 3 (mezi Černým Mostem a Hloubětínem), metro B – Rajská zahrada

Jak ? Pobyt je finančně zajištěn z grantu Úřadu vlády ČR a darů občanskému sdružení od nadací a jiných dárců. Rodiče hradí za 4-denní pobyt pro 2 osoby (1 dítě a 1 dospělý doprovod – matka, otec, babička aj.). Příspěvek 1800,- Kč, zahrnuje ubytování v hotelu, stravování, odborné přednášky, péči o dítě)

Rádi bychom, aby mohli přijet i ti, kdo jsou ve finanční tísni. V odůvodněných případech je možné požádat předem o slevu či prominutí příspěvku.

V závěru pobytu hodnotí rodiče pobyt anonymně v dotaznících – poučení a nové informace jsou vždy kladně oceňovány.

Přihlášku odešlete co nejdříve, protože počet účastníků je omezen štědrostí a finanční pomocí dárců.

Oceňujeme zvýšenou péči, kterou poskytujete svému dítěti při výchově, vzdělávání a zapojení mezi jeho vrstevníky.

Informace a kontakt:

předsedkyně o.s. EPHATA Ivana Huková nebo p. Anežka Červenáková Ing. – sociální pedagog, zakladatelka o. s. Ephata

V chaloupkách 29, 198 00 Praha 14, tel.:353 588 588 mobil: 728 674 133

Email: ephata@seznam.cz, info: www.ephata.cz                                                                             poštou: Ivana Huková, Borská 91/13,  362 63 Dalovice

 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PSYCHOREHABILITAČNÍ a AKTIVIZAČNÍ POBYT 2014

Jméno: …………………………………….        Narozen(a):…………………………………

Jméno, adresa, PSČ rodiče: …………………………………………………………………..

Telefon, emailová adresa,  mobil rodičů:           ……………………………………………………………………………………………………………..

Dítě v péči Foniatr: ………………………             Logoped: ……………………………….

Zdravotní pojišťovna dítěte: ……………….(přineste s sebou průkazku, očk. průkaz dítěte)

Jiná sdělení o dítěti, jméno dětského lékaře nebo specialisty,nosí sluchadla, má koch. implantát : ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Závazný podpis rodiče, který o dítě pečuje a jméno doprovázejícího dítěte na pobyt:

Komentujte