Archiv autora

Tiší účastníci kurzu aneb Nás nikdo nevyruší

Autor: , vydáno 12/05/11 v 8:23


Tiší účastníci kurzu aneb Nás nikdo nevyruší

Od 11. ledna do 15. března probíhal ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové PC kurz pro neslyšící. Nadace Charty 77 – Konto Bariéry a společnost Microsoft, s. r. o., v rámci projektu „Počítače proti bariérám“ vyhlásily výzvu pro krajské knihovny ČR k předkládání projektů na téma „Vzdělávání sociálně vyloučených osob“ a Studijní a vědecká knihovna na tuto výzvu reagovala už proto, že jednak kvalitní prostory pro uskutečnění takového projektu má, a navíc: co jiného je úkolem knihovny než vzdělávat.

Více...