Agentura pro neslyšící otevírá novou pobočku na Kladně

Autor: , vydáno 15/01/14 v 18:03

Agentura pro neslyšící otevírá novou pobočku na Kladně

Občanské sdružení APPN, které pomáhá osobám se sluchovým postižením uplatnit se na otevřeném trhu práce a nabízí jim komunikační podporu, rozšiřuje svou působnost v rámci celé ČR. Nyní bude mít svou pobočku i na Kladně, v ulici Váňova č. p. 3180.

V pondělí 16. prosince se sešli zástupci občanského sdružení APPN se svými partnery, hosty a novináři v prostorách chráněné dílny, které sdružení nabídla firma Probal, a. s. Součástí akce byla také exkurze v budově společnosti. Po prohlídce následovala tisková konference a společná diskuze o dané problematice. Akci tlumočila do znakového jazyka konzultantka pobočky Sabina Sagulová.

V úvodu Martina Přibylová, fundraiser občanského sdružení APPN, představila organizaci, projekty a služby, které dosud APPN realizovala. Radim Vysloužil, koordinátor krajských poboček, pak pokračoval v podrobnějším seznamování hostů s činností Agentury pro neslyšící. Nabídl náhled do zkušeností, plánů a vizí APPN. Kamila Rumlová, regionální manažerka pro Středočeský kraj, informovala Kladeňany o tom, v jaké fázi realizace se nacházejí současné služby pro neslyšící přímo ve Středočeském kraji a jak postupuje nová pobočka v naplňování svého poslání. „Chceme zde zaplnit prázdná místa a zpřístupnit osobám se sluchovým handicapem služby APPN, o. s.,“ uvedla Rumlová.P1010681

Organizace také nabízí neslyšícím komunikační podporu na úřadech, ve zdravotnických zařízeních a všude tam, kde narážejí na bariéry. Radim Vysloužil upozornil na současně probíhající projekt APPN nazvaný Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící, jehož cílem je vybavení 76 okresních a 6 pražských nemocnic v České republice tablety, které neslyšícím umožní využít on-line tlumočnickou službu APPN. „Tlumočníků v celé ČR je opravdu málo. Například pro celý Jihočeský kraj existuje pouze jediná tlumočnice,“ seznámil přítomné s fakty Vysloužil.

Neslyšící host Zdeněk Novotný, nezaměstnaný zlatník, přispěl svými zkušenostmi na úřadě práce: „Na úřadech je velký problém s tlumočníky. Je časově náročné zkoordinovat schůzku s úředníkem a volným tlumočníkem. Podobně v situaci s lékaři.“

Kristýna Hrdličková, projektová ředitelka společnosti Dentální učení Kladno, přišla veřejnost seznámit s jejich projektem, který bude zaměstnávat neslyšící zubní laboranty.

Ohledně pracovního uplatnění zdravotně postižených lidí vyjádřil za firmu Probal svůj názor její ředitel Ondřej Šilhavý. Za hlavní problém při zaměstnávání osob se zdravotním postižením označil skutečnost, že firma se více než „prosociálně“ musí orientovat na zisk a svou konkurenceschopnost.

Jeho zaměstnanec, sluchově postižený Vladimír Hrabovský, vyjádřil svůj vděk za práci, kterou má: „Když má člověk chování, tak může pracovat. Nepracuje se přece ušima. Jsem vděčný Probalu, a. s., že mě přijali v chráněné dílně.“

Ondřej Šilhavý doplnil, že možnosti chráněných dílen bohužel nejsou nekonečné a nelze počítat s tím, že práce bude dost stále. „Nemám problém se sháněním zaměstnanců. Problém je naopak s tím, abych měl pro všechny dost práce. Je to podle zakázek.“ Ani chráněná dílna si nemůže být jistá svou existencí.

Proto je potřeba neustále bořit bariéry a vytvářet pracovní příležitosti na otevřeném trhu práce. Cílem Agentury pro neslyšící je propojovat svět    neslyšících se světem slyšících.

Martina Přibylová

Fundraiser

APPN, o. s.

Komentujte