4. ročník Literární soutěže pro studenty SŠ (Brno – Hradec Králové – Praha)

Autor: , vydáno 12/06/13 v 16:11

20. února 2013 se uskutečnil v pořadí 4. ročník literární soutěže, kterou spoluorganizují tři střední školy pro sluchově postižené – SŠ v Radlicích, SŠ v Brně a SŠ v Hradci Králové. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 15 studentů z Radlické SŠ, 25 studentů z Brna a 46 z Hradce Králové. Cílem soutěže bylo na základě předloženého obrázku vymyslet poutavý smysluplný […]

20. února 2013 se uskutečnil v pořadí 4. ročník literární soutěže, kterou spoluorganizují tři střední školy pro sluchově postižené – SŠ v Radlicích, SŠ v Brně a SŠ v Hradci Králové. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 15 studentů z Radlické SŠ, 25 studentů z Brna a 46 z Hradce Králové.
Cílem soutěže bylo na základě předloženého obrázku vymyslet poutavý smysluplný příběh, který by byl tematicky ucelený. Gramatika češtiny byla vedlejší, protože soutěž nebyla zaměřena na gramatiku. Na vypracování příběhu měli studenti 60 minut. Hodnocení pak proběhlo zvlášť pro skupinu studentů preferujících český znakový jazyk a pro skupinu preferující jazyk český.
Tři nejúspěšnější studenti z obou skupin soutěžících postoupili do druhého kola soutěže, ve kterém se již utkaly všechny tři zúčastněné školy. Vyhlášení výsledků prvního kola proběhlo v březnu a druhé kolo se poté konalo v dubnu. Na výherce čekaly zajímavé odměny. Těšíme se na další ročníky a doufáme, že se tohoto literárního klání jednou zúčastní všechny školy pro neslyšící a nedoslýchavé v České republice. Výsledky soutěže jsou uveřejněny na www.sksp.org <http://www.sksp.org> <http://www.sksp.org/# <http://www.sksp.org/>!stredni_zdravotnicka_skola-aktivity-skolni_rok_20122013-vyhlaseni_literarni_souteze> (Aktivity – Školní rok 2 012/13).

Učitelé českého jazyka
(SŠ pro SP v Praze Radlicích)

Komentujte